Einde uitzending

KNR tv

Sluitingsdatum seksueel misbruik overledenen en verjaarde zaken

‘S-HERTOGENBOSCH – UTRECHT – De voorzitters van Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) maken bekend dat er een sluitingsdatum komt per 1 juli 2014 voor meldingen en het indienen van klachten inzake seksueel misbruik tegen overledenen en klachten betreffende seksueel misbruik dat verjaard is.

De Bisschoppenconferentie en KNR treden op korte termijn in overleg met de slachtoffergroepen en Beheer en Toezicht (B&T) inzake de uitwerking. De Bisschoppenconferentie en KNR hechten aan een zorgvuldige voorbereiding en een stappenplan dat met de slachtoffergroepen is opgesteld. Er moeten belangrijke randvoorwaarden worden vervuld, zo hebben de slachtoffergroepen de Bisschoppenconferentie en de KNR laten weten. Nu reeds roepen de Bisschoppenconferentie en de KNR slachtoffers op zich te melden, indien zij dit nog niet hebben gedaan. Dat geldt ook voor degenen die beschikken over nog onbekend steunbewijs. Er is grote waardering voor allen, die zich hebben gemeld en/of steunbewijs hebben geleverd. De RK Kerk wil schoon schip maken, zoals ook naar voren is gekomen tijdens de behandeling in de commissie Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer op 14 november 2013.

23 gedachten over “Einde uitzending”

 1. Is het ook dat die termijn van toepassing is voor de DADERS die nog in leven zijn?
  Kan het dan gebeuren dat de DADERS waar wel een klacht tegen is ingediend en waar nog vraagtekens bij zijn worden opgeroepen en van hun bed worden gehaald omdat ze door leugens en zich beroepen op persoons verwisseling en anders worden opgehaald door de politie? Dit gebeurd toch ook bij MISDADIGERS!!!!!!
  Jan en Frans denken jullie eens heel goed na.

  1. De daders komen maar niet in beeld At, dat moet ten koste van alles voorkomen worden…dus dank voor de tip (van bed worden geligt), net als Survivor,’de aangeklaagden die nog léven worden buiten de aandacht gehouden.

 2. In het Recht is er altijd een ongelijke strijd tussen personen, die vanuit soms kapitaalkrachtige organisaties, waarin ze werkzaam zijn/waren en daardoor professioneel juridisch, kunnen worden verdedigd met een schat aan kennisvoorsprong t.o.v. individuele personen zonder enige ervaring met dat Recht, die gaan procederen met een gelegenheidsadvocaat tegen één van die personen.

  Zo kon het gebeuren, dat de eerste MCU-advocaat, ten onrechte een claim indiende bij Provinciaal Jan van den Einden van de minderbroeders Franciscanen in Nederland, terwijl in die tijd op mijn site maar ook op andere sites, de informatie gewoon beschikbaar was, welke personen wel aangesproken hadden moeten worden, n.l. de Provinciaal in Duitsland (Matthäus), en de Generaal in Amerika.(Mark). Maar de stichting MCU stond toen nog in zijn kinderschoenen, hetgeen als verzachtende omstandigheid mag worden aangemerkt.
  Pleit alleen niet voor de betreffende advocaat.

  Over persoonsverwisseling gesproken!
  Eerlijk is eerlijk, daarin heeft MCU heeft de primeur.

  1. Ah met Schafraad gepraat? Nou ja dan had jij met je kennisvoorsprong ons toch kunnen helpen? Nee, hoor niemand wilde erkennen wie nou aansprakelijk was, zelfs Hulp en Recht wist niet waar ze met onze klachten naar toe moesten (ze stuurden het maar door naar Werner Mattheus, en die had hele grote ‘mea culpa oren’, ‘nein, wir wissen es nicht’! Van den Eijnden (minderbroeders)heeft dat snel erkend wat betreft Seksepietje maar hij zei tegen ons in een persoonlijk gesprek dat hij ook niet wist wie nou voor de echte Franciscanen verantwoordelijk is, en er waren door de jaren heen veel meer klachten ook bij hun orde binnen gekomen maar zolang niemand de klok luidt, is zelfs het canoniek recht niet in staat de schuldigen aan te wijzen. Overigens de hele organisatie structuur van de RKK met haar vele ondoorzichtige, fragmentarische structuren zorgen tot op de dag van vandaag voor oponthoud, verwarring, ontkenning en…..persoonsverwisselingen. De grootste en de eerste waren zij, de herdertjes lagen bij nachte, zij zelf met hun fake-namen broeder Eimard, nou Jan, krijg je daar geen Punthoofd van?

   1. Bert,
    Ik ben me er bewust van, hoe moeilijk het moet zijn om als individu onduidelijk georganiseerde instellingen aansprakelijk te stellen.
    Het zijn instellingen zonder gezicht. De juiste weg zien te bewandelen is kennelijk zeer moeilijk te bepalen, en dat heeft MCU incluis advocaat ook ervaren. Dit is door mij ALS VOORBEELD aangehaald, en dan is het dus verstandig dicht bij huis te blijven. Vandaar dat de keuze is gevallen op MCU, op het MCU-blog.
    Maar je moet toch zelf ook toegeven dat het geen sterk optreden was.
    Maar van fouten hebben jullie immers geleerd, daar twijfel ik geen moment aan.

    We gaan dus geen ouwe koeien uit de sloot halen en daarover inhoudelijk neuzelen.

    Het feit staat:
    MCU had ook last van persoonsverwisseling, en ja
    MCU had in de strijd met Congregatie daarvan de primeur.

    En natuurlijk verwijst dat naar Jan Schafraad.
    Maar het enige wat de beide activiteiten gemeenschappelijk hebben is
    het woord PERSOONSVERWISSELING,
    inhoudelijk zijn ze volkomen onvergelijkbaar.
    Het was dan ook een kwinkslag mijnerzijds.
    Jammer, dat je dat ontgaan is.

    Neen,
    Ik heb zondag niet met Jan Schafraad gesproken.
    Ik ben geen parochiaan van de Koepelkerk.
    En ik ben niet zo van “social talks”, zoals je weet.
    Een gesprek vergt immers rust en tijd.

    Groetjes,
    Jos

    1. God wat een betweterij, dan wordt het tijd voor de hamvraag…geef antwoord op de vraag van Corrie want diezelfde persoonsverwisselingen tamboereren nog steeds hardnekkig achter klooster muren!

     1. Bert,
      De mening over de MCU-persoonverwisseling is gebaseerd op eenvoudig logisch denken van navolgbare gebeurtenissen. En daar kun je vanuit de logica, eigenlijk niet over van mening verschillen, alleen kun je er verschillende gradaties aan toekennen.
      De vraag van Corrie, is niet simpel te beantwoorden vanuit de logica. Als ik bij de gesprekken van Corrie/Leo en Jan geweest zou zijn, dan zou ik daar een relevant oordeel over kunnen geven. En uit mijn nek kletsen is nu eenmaal een van mijn zwakke punten, dus waag ik mij daar niet aan.
      Noch die mening van jou, noch een niet onderbouwd oordeel van mij, heeft voor de zaak Leo enige waarde.
      Dat helpt Leo ook geen millimeter verder.

      Via dit Blog wil ik Corrie niet helpen met stoom afblazen. Dat is jouw taak.
      Corrie weet van mij dat ik er in mei jl. persoonlijk een hard hoofd in had in een succesvolle afloop, zonder enig steunbewijs. Die rees is inmiddels gereden en is verloren.
      Corrie en Leo zijn nu aan zet.
      Wat is hun vervolg stap!
      Ze laten het er niet bij zitten heb ik begrepen van haar.
      En laten ze zich daar op richten, al of niet gesteund door MCU. Vooruit kijken is de enige mogelijkheid, en vooral niet te lang blijven navelstaren naar het verleden. En dáár mogen ze altijd mijn mening over vragen, voor wat ze voor hen waard is.
      Groetjes
      Jos

     2. Ja, een typisch Schaffiaans antwoord, dus draaien en nog eens draaien. Het is wrang voor Corrie en Leo wanneer een argument als ‘persoonsverwisseling’ gebruikt wordt in samenhang naar het zoeken van de verantwoordelijke congregatie, beetje botte logica, althans dat gechicaneer over logica, jouw autoritaire logica over wie wat doet, en wanneer iemand stoom afblaast, man die logica is zielloos en ziet niet de pijn die al die mensen die een procedure zijn aangegaan, met of zonder steunbewijs, zich tot op het bot moeten uitkleden. Hoef jij niet te doen met je logica…

     3. Verdraaid Bert.
      “Draaien en nog eens draaien” .
      Als dat enkel de pennenvruchten zijn ontsproten uit jouw brein op mijn argumentatie, dan maak je elke communicatie tot een lachertje.
      Is dat nu het MCU- denknivo.
      Op zo’n manier win je geen strijd.

     4. Ik geloof dat alleen het denknivo in jouw hersens geactiveerd is. Je hebt in ieder geval GEEN nivo wanneer het op excuses aankomt. Ik heb ooit mijn excuses aangeboden toen ik een foto met jouw favoriete broeders vereeuwigd in glas in lood ramen te Bleijerheide publiceerde. Toen was alle logica zoek en sprak je van hevig misbruik, erger dan het misbruik waar wij toen dagelijks van berichten. Over Een Blik Maanstof mag je ongefundeerd, samen met spookcomplot Crsipina mij van pedo roman / porno beschuldigen. Op basis van je kennis kon je het niet weten? Zo, alleen jouw kennis doet er toe, je laat een kans voorbij gaan dat ik jouw nog ooit onder vier ogen (face-time) kom, forget it dan gaan eerst die glas in lood broeders aan diggelen. By the way ik voer strijd op mijn manier.

     5. Precies de spijker op zijn kop Jos. Wij laten het er nooit bij zitten. Helaas is de melder van een vijfde klacht tegen Schafraad overleden, alles is wel door een advocaat vastgelegd. De bisdommen en mgr. Eijk zijn op de hoogte gesteld. De grote leugen uit het verleden van Schafraad is helaas nooit te bewijzen. De leugens in het heden wel. Hiervan hebben wij keiharde bewijzen! Wij zullen dan ook niet schromen die “keiharde” bewijzen te gebruiken. Niet in het minst om niet beter wetende parochianen wakker te schudden!! Geen mens verdient het namelijk om te worden voorgelogen. Zeker niet door een pastoor!

   2. En dan nog even over dat steunbewijs Jos. Er is voldoende steunbewijs!! Maar anders dan in alle andere zaken mocht dit steunbewijs niet worden gebruikt. Zogenaamd ivm een ander feitencomplex!!
    Als het argument van een ander feitencomplex zou zijn doorgezet in alle andere zaken was er niet een klacht van welk slachtoffer dan ook gegrond verklaard!!

    1. Corrie,
     ANDER FEITENCOMPLEX
     Je hebt daar best een punt. Dat is toch ook vaak “hogere juridische wiskunde”, Juridische haarkloverij, met een flinke dosis “eigen” interpretatie, waarop de klachtindiener geen enkele invloed heeft. Ik kan me voorstellen dat je daar achterdochtig van wordt. Zeer onbevredigend.

     Het zijn de spelregels die bij dit “gevecht” behoren.
     Het niet hanteren daarvan zou weer te onzorgvuldig zijn.
     En net zoals bij voetbal, scheidrechter beslist, waarbij (scheids) rechterlijke dwalingen nooit kunnen worden uitgesloten. Ik wens jullie een voor jullie alsnog bevredigende oplossing toe.
     Groetjes
     Jos

     1. Het blijft zeer vreemd Jos dat bij Schafraad er geen steunbewijs mocht worden gebruikt en bij alle andere broeders wel.

      Komt nog bij dat hij het bestaan van het kamertje waarin het seksueel misbruik plaatsvond tijdens de hoorzitting in oktober 2012 bleef ontkennen. Pas nadat hij met zijn eigen verweerschrift van mei 2012 werd geconfronteerd waarin stond dat hij geen twijfel had over het bestaan van het bewuste kamertje gaf hij toe dat het kamertje had bestaan. Dit werd in de uitspraak als een correctie afgedaan.

      Het verschil met de burgerlijke rechter is dat de uitspraak na een dergelijke leugen meineed zou zijn geweest!!

  2. Dat was geen persoonsverwisseling maar het niet weten wie verantwoordelijk was. Op zich niet verwonderlijk als zelfs de RKK het niet kon vertellen!!

   Maar over deze “persoonsverwisseling” van MCU heb jij wel een mening Jos.

   Over het gegeven dat een pastoor uit de Koepelkerk niet weet welk bisdom verantwoordelijk is voor zijn niet bestaande rehabilitatie heb ik je nog niet gehoord!!!

 3. Waarom een sluitings datum?
  Een trauma hang je niet op aan een datum.
  KNR / BC als je je schaduwbeeld wegstopt dan blijft het je achtervolgen.
  Schoon schip maken doe je zonder eind datum.

 4. Waarom een sluitingsdatum?
  KNR / BC een trauma kun je niet aan een datum ophangen.
  Een luisterend oor en de mogelijkheid bieden om WEL een verjaarde klacht in te kunnen dienen zou van inzicht getuigen.
  Weet; een trauma kun je als kerk verwerken, als je het erkent.
  Als je je schaduwbeeld blijft wegstoppen blijft het je achtervolgen.

  Schoon schip maken, doe je dus niet zo.

  Durf kwetsbaar te zijn! Laat de datum dus gewoon achterwegen.

 5. Daar zijn de slachtoffergroepen weer even zoet mee.
  Het in overleg invoeren van al die randvoorwaarden.
  Dat verdeelt weer ’n poosje en leidt vakkundig af.
  Ondertussen worden de aangeklaagden die nog léven buiten de aandacht gehouden. Klagers ervaren en ook hun juristen beamen dat juist bij deze aangeklaagden er een andere modus wordt gehanteerd door de KLAC. Dan wordt opeens steunbewijs niet erkend omdat er sprake is van een “ander feitencomplex”. Maar dat is toch bij elke klacht zo!? Dat vinden ook toegevoegdde juristen. Ondanks deskundigenrapport Koppen, waarin dit argument expliciet is verworpen, wordt zelfs onterecht “mogelijke persoonsverwisseling” aangevoerd door de KLAC… Dit kán en mág m.i. niet.

Reacties zijn gesloten.