Einde uitzending

KNR tv

Sluitingsdatum seksueel misbruik overledenen en verjaarde zaken

‘S-HERTOGENBOSCH – UTRECHT – De voorzitters van Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) maken bekend dat er een sluitingsdatum komt per 1 juli 2014 voor meldingen en het indienen van klachten inzake seksueel misbruik tegen overledenen en klachten betreffende seksueel misbruik dat verjaard is.

De Bisschoppenconferentie en KNR treden op korte termijn in overleg met de slachtoffergroepen en Beheer en Toezicht (B&T) inzake de uitwerking. De Bisschoppenconferentie en KNR hechten aan een zorgvuldige voorbereiding en een stappenplan dat met de slachtoffergroepen is opgesteld. Er moeten belangrijke randvoorwaarden worden vervuld, zo hebben de slachtoffergroepen de Bisschoppenconferentie en de KNR laten weten. Nu reeds roepen de Bisschoppenconferentie en de KNR slachtoffers op zich te melden, indien zij dit nog niet hebben gedaan. Dat geldt ook voor degenen die beschikken over nog onbekend steunbewijs. Er is grote waardering voor allen, die zich hebben gemeld en/of steunbewijs hebben geleverd. De RK Kerk wil schoon schip maken, zoals ook naar voren is gekomen tijdens de behandeling in de commissie Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer op 14 november 2013.