Geestelijke schade

huislijk geweld2Geestelijke schade hoe kan het aangetoond worden? Vandaag belde mevr. G. over haar overleden man die geslagen en misbruikt was door broeder Nicolaas. Nu is broeder Nicolaas niet de enige die flink te keer is gegaan op Bleijerheide maar zij heeft haar man bijgestaan en ondersteund in zijn poging woede te temperen, en andere privacy gevoelige zaken te omzeilen, hem in liefdevolle omgang te steunen.

Jos Schmidt haalt in de reacties terecht Thomas P. Doyle aan

Het staat vast dat de aanslag op de geest niet beperkt blijft tot de eigenlijke slachtoffers zelf maar ook vele anderen wordt indirect schade berokkent. Ouders echtgenote(s)(n) en broers en zussen zijn de meest vanzelfsprekende betrokkenen maar het deint uit tot iedereen die de slachtoffers kent liefheeft en graag ziet. Die geestelijke schade werd ervaren door advocaten raadgevers mediamensen en gerechtelijke beroepskrachten die allen in aanraking kwamen met slachtoffers van misbruik door geestelijkenFragment uit:Het overleven van de Geest
Thomas P. Doyle

De kerk zal toch nog wat meer missionarissen het verwaarloosde geestelijke gebied van deze groep moeten insturen om de boodschap van Christus duidelijk te maken. De geestelijke schade is enorm als je wereldwijd naar de uitbuiting, onderdrukking, geweld, misbruik van kinderen kijkt…sommige van die miljoenen kinderen zullen ooit weer revanche nemen,  wraak of genoegdoening zoeken…de geestelijke schade kost de maatschappij haar geloofwaardigheid.

http://www.youtube.com/watch?v=xpxd3pZAVHI