Poppenkast verwarring

Bleijer Eymard met jongetjesMea Culpa woedend om opdragen mis Wiertz in Koepelkerk

REGIO  |   16 november 2013   |   reageer   |   Door Henri Haenen, dichtbijredacteur

ROERMOND – Bisschop Frans Wiertz draagt morgen in de Koepelkerk in Maastricht de heilige mis op. En dat is de organisatie van slachtoffers van misbruik binnen de kerk, Mea Culpa, in het verkeerde keelgat geschoten. Allereerst omdat de parochie het aanvankelijk deed voorkomen dat Wiertz kwam om de 75ste verjaardag van pastoor Schafraad te vieren. Een pastoor die door Mea Culpa bij herhaling beschuldigd is van het misbruik van kinderen in de tijd dat hij nog werkte bij jongensinternaat Bleijerheide in Kerkrade. 

Schafraad heeft het misbruik altijd ontkend, maar anders dan de parochie suggereert is Schafraad nooit gerehabiliteerd door het bisdom Roermond of door bisschop Wiertz. Dat kan het bisdom alleen al daarom niet, omdat Schafraad onder het bisdom Haarlem valt.

Hoe dan ook, vandaag draagt Wiertz de mis op in de Koepelkerk. Schafraad heeft uiteindelijk toegegeven dat de bisschop niet voor hem komt, maar om de nieuwe glas in lood ramen in te wijden. Opgemerkt moet worden dat Schafraad erg lang gewacht heeft met dit toe te geven.

Mea Culpa vindt het evengoed geen pas hebben dat de bisschop de mis opdraagt bij een pastoor die door de organisatie verdacht wordt van misbruik van aan hem toevertrouwde kinderen in Kerkrade.

Even het geheugen opfrissen: Tegen Jan Schafraad waren bij de Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de RKK drie klachten ingediend. Een van de klagers trok zich terug, van de twee andere klachten oordeelde de commissie dat voor het misbruik onvoldoende bewijs was. Let wel: de commissie oordeelde niet, dat van misbruik geen sprake zou zijn geweest. Het kan alleen niet bewezen worden. Hangende deze zaak had bisschop Wiertz Schafraad tijdelijk op non actief gesteld. Toen de commissie uiteindelijk kwam met het oordeel ,,onvoldoende bewijs” mocht de pastoor zijn werk in de Koepelkerk weer hervatten. Volslagen ten onrechte werd vanuit Maastricht toen gejubeld dat Schafraad weer gerehabiliteerd zou zijn. Toen vervolgens de parochie wereldkundig maakte dat Wiertz op 17 november naar de Koepelkerk komt om vanwege Schafraads verjaardag een pontificale hoogmis op te dragen, waren de rapen bij Mea Culpa gaar.

Inmiddels heeft Schafraad zelf dus toegegeven dat de bisschop niet voor hem komt, maar vanwege de ramen die ingezegend worden.