Poppenkast verwarring

Bleijer Eymard met jongetjesMea Culpa woedend om opdragen mis Wiertz in Koepelkerk

REGIO  |   16 november 2013   |   reageer   |   Door Henri Haenen, dichtbijredacteur

ROERMOND – Bisschop Frans Wiertz draagt morgen in de Koepelkerk in Maastricht de heilige mis op. En dat is de organisatie van slachtoffers van misbruik binnen de kerk, Mea Culpa, in het verkeerde keelgat geschoten. Allereerst omdat de parochie het aanvankelijk deed voorkomen dat Wiertz kwam om de 75ste verjaardag van pastoor Schafraad te vieren. Een pastoor die door Mea Culpa bij herhaling beschuldigd is van het misbruik van kinderen in de tijd dat hij nog werkte bij jongensinternaat Bleijerheide in Kerkrade. 

Schafraad heeft het misbruik altijd ontkend, maar anders dan de parochie suggereert is Schafraad nooit gerehabiliteerd door het bisdom Roermond of door bisschop Wiertz. Dat kan het bisdom alleen al daarom niet, omdat Schafraad onder het bisdom Haarlem valt.

Hoe dan ook, vandaag draagt Wiertz de mis op in de Koepelkerk. Schafraad heeft uiteindelijk toegegeven dat de bisschop niet voor hem komt, maar om de nieuwe glas in lood ramen in te wijden. Opgemerkt moet worden dat Schafraad erg lang gewacht heeft met dit toe te geven.

Mea Culpa vindt het evengoed geen pas hebben dat de bisschop de mis opdraagt bij een pastoor die door de organisatie verdacht wordt van misbruik van aan hem toevertrouwde kinderen in Kerkrade.

Even het geheugen opfrissen: Tegen Jan Schafraad waren bij de Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de RKK drie klachten ingediend. Een van de klagers trok zich terug, van de twee andere klachten oordeelde de commissie dat voor het misbruik onvoldoende bewijs was. Let wel: de commissie oordeelde niet, dat van misbruik geen sprake zou zijn geweest. Het kan alleen niet bewezen worden. Hangende deze zaak had bisschop Wiertz Schafraad tijdelijk op non actief gesteld. Toen de commissie uiteindelijk kwam met het oordeel ,,onvoldoende bewijs” mocht de pastoor zijn werk in de Koepelkerk weer hervatten. Volslagen ten onrechte werd vanuit Maastricht toen gejubeld dat Schafraad weer gerehabiliteerd zou zijn. Toen vervolgens de parochie wereldkundig maakte dat Wiertz op 17 november naar de Koepelkerk komt om vanwege Schafraads verjaardag een pontificale hoogmis op te dragen, waren de rapen bij Mea Culpa gaar.

Inmiddels heeft Schafraad zelf dus toegegeven dat de bisschop niet voor hem komt, maar vanwege de ramen die ingezegend worden. 

4 gedachten over “Poppenkast verwarring”

 1. De Koepelkerk was naar mijn weten onderdeel van de congregatie van het heilig hart van Jezus. Dezelfde congregatie die in Heer het grootste internaat Huize St. Joseph runde. In de periode 1945-1970 hebben ca. 250 jongens onder leiding gestaan van deze congregatie waarvan in het rapport Deetmans sprake is van excessief geweld. In de genoemde periode zouden ca. 45 geestelijken en leken zich vergrepen hebben aan de kinderen zo Deetman.
  Glaskunstenaar Pater de Visser s.c.j. heeft enige glas in lood ramen gemaakt voor de Koepelkerk.
  Ook enkele glas in lood ramen die heden nog te zien zijn in de “Kapel cq vrijetijdszaal” van de kleutergevangenis Het Keerpunt zij van zijn hand.
  In dat licht is het heel normaal dat men zich laat vieren op bekend terrein. De geestelijken zullen stilzwijgend geheel andere doelstellingen hebben in het gebed dan dat de kerkgangers vermoeden.

 2. Is dat bestuur dan niet een beetje te vergelijken met die CURRY in Rome die nu opgedoekt wordt door paus Franciscus.
  Hier moet het zelfde gebeuren incl. de pastoor.

 3. Aan de goede bedoelingen van mgr. Wiertz hebben wij geen twijfel. Aan de goede bedoelingen van het parochiebestuur en/of Schafraad hebben we ernstige twijfels gezien de ervaringen uit het verleden.
  Een kwalijke gang van zaken dat er onwaarheden worden geventileerd in het parochieblad. Nog kwalijker dat daar mgr. Wiertz bij wordt betrokken. In het parochieblad wordt de indruk gewekt dat en mrg. Wiertz Schafraad volledig heeft gerehabiliteerd en dat hij het feestje van de 75e verjaardag van Schafraad komt opluisteren. Van beide beweringen is de wens de vader van de gedachte!!
  Mgr. Wiertz zijn naam wordt, bewust, ten onrechte in beide gevallen gebruikt. Tegen beter weten in van het parochiebestuur en/of Schafraad!! Ook de parochianen worden bewust voor de gek gehouden!!

  Net zoals hier in de oude parochie van Schafraad (Noord-Scharwoude) wordt beweerd dat wij tonnen hebben ontvangen van de Katholieke kerk. Ook dit is bewust een van de slachtoffers in een kwaad daglicht stellen om het eigen vuile straatje schoon te vegen. Voor alle duidelijkheid (en dat mag worden gecontroleerd bij het Meldpunt en de RKK) er is door mijn echtgenoot nog geen claim ingediend en zelfs geen euro ontvangen voor gemaakte onkosten!!

  Wij betreuren het ten zeerste dat mgr. Wiertz zich verscheurd moet voelen met betrekking tot zijn gevoelens voor zijn bisschoppen en de slachtoffers. Dat zou als zijn eigen priester zich aan de feiten had gehouden/houdt niet nodig zijn geweest!!

 4. “Hoe dan ook, vandaag draagt Wiertz de mis op in de Koepelkerk. Schafraad heeft uiteindelijk toegegeven dat de bisschop niet voor hem komt, maar om de nieuwe glas in lood ramen in te wijden.”

  Treffender kun je het samenvatten.
  Zo was de houding van Wierts ook.
  Met respect naar Schafraad, maar wel op afstand.

  Wierts gaf in zijn preek aan, zich verscheurd te voelen.
  Hij wil Bisschop zijn voor zijn priesters, maar ook voor de slachtoffers.
  Een bisschop voor iedereen.

  Ik weet dat je dat niet wilt horen.
  Het is mijn eigen waarneming van vanochtend in de koepelkerk.
  En mijn waarneming wil ik toch graag met je delen.
  Jij was er immers niet.

Reacties zijn gesloten.