Zelf ver’heer’lijking

DinoVolledige rehabilitatie, of toch niet ?????

De hieronder staande 2 teksten zijn overgenomen uit het parochieblad van de Koepelkerk te Maastricht.

Bisdom Roermond rehabiliteert Pastoor Schafraad volledig.

Op zaterdag 8 juni ontvingen we het bericht van de Bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz van de onvoorwaardelijke opheffing van de op non actiefstelling van de pastoor. De bisschop spreekt de hoop uit dat de pastoor weer van ganser harte de toekomst met positieve gevoelens tegemoet kan treden. Het kerkbestuur heeft verheugd kennis genomen van dit bericht en gaat er zonder meer van uit dat onder leiding van de pastoor de bezieling blijvend zichtbaar wordt gemaakt in de Koepelkerk.

GROOT FEEST IN ONZE KOEPELKERK

Zondag 17 november vieren we de 75e verjaardag van:

Pastoor Jan Schafraad

In de aanloop hiernaar toe, lichten we het vervolg hiervan toe. In de Overkoepeling van augustus hebben we een eerste aanzet gedaan, daarin hebben jullie kunnen lezen dat zowel het Symfonieorkest Avantie en het Kon. St. Caeciliakoor de viering komen opluisteren. Onlangs heeft het Bisdom het volgende goede nieuws laten weten:

BISSCHOP MONSEIGNEUR F.J.M.WIERTZ KOMT DE H.MIS OPDRAGEN. 

MCU verwondert zich niet meer zo gauw ergens over maar de hierboven weergegeven teksten riepen niet alleen verwondering op maar de inhoud werd ook als onacceptabel ervaren. Zeker met onderstaande uitspraak van het Meldpunt seksueel Misbruik RKK in gedachten: 

De commissie heeft geoordeeld dat niet voldoende kon worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager is misbruikt door een ander dan aangeklaagde!! Door de commissie is NOOIT gezegd dat het misbruik niet door Schafraad is gepleegd!! Rechtspsycholoog Van Koppen die op verzoek van Van Oosten/Schafraad een rapportage heeft opgesteld sluit uit dat er sprake is van een persoonsverwisseling. Dat er nu volgens het parochieblad (onder verantwoordelijkheid van Schafraad en/of het bestuur van de Koepelkerk) wordt geventileerd dat met de hierboven genoemde uitspraak in gedachte een pastoor volledig wordt gerehabiliteerd door bisschop Wiertz en dat het feestje ter gelegenheid van de 75e verjaardag van diezelfde pastoor wordt opgeluisterd door bisschop Wiertz viel bij MCU niet in goede aarde.

Zeker omdat naar kardinaal Eijk melding is gemaakt van een 5e klacht in de zaak Schafraad. Een brief waarop kardinaal Eijk tot op de dag van vandaag niet heeft gereageerd. In een andere zaak wist kardinaal Eijk wel direct te reageren. Dat betreft priester Harry Huisintveld van de St. Johannes de Doper Parochie Vecht en Venen, die is door kardinaal Eijk voor één jaar geschorst, omdat deze priester het complete eucharistiegebed zou zijn vergeten. Deze priester kreeg zelfs steun van oud –kardinaal Simonis die vond dat een waarschuwing of berisping beter op zijn plaats zou zijn geweest (Martinus magazine, het R.K. kerkblad voor Utrecht).

Onbegrijpelijk dat een vergeten gebed zwaarder telt dan de melding van een 5e klacht!! 

De waarheid over de rehabilitatie!! 

Door Mgr. Wiertz van het bisdom Roermond is alleen de op non-actiefstelling opgeheven. Mgr. Wiertz heeft Schafraad niet gerehabiliteerd. Sterker nog die bevoegdheid heeft Mgr. Wiertz niet omdat Schafraad juridisch nog steeds onder het bisdom Haarlem/Amsterdam valt. Omdat Schafraad dit niet meer helder heeft is MCU hem  behulpzaam om zijn geheugen  op te frissen. Nou is het al meer voorgekomen dat het geheugen van Schafraad niet optimaal was. Immers er heerste bij Schafraad ook onduidelijkheid over “het kamertje´. In het verweerschrift van 13 mei 2012  blz. 23 staat het volgende vermeld: het kamertje zoals beschreven door klager B heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in een weekend wel eens toezicht gehouden. Ook toen vertoonde het geheugen van Schafraad al hiaten. Want later in 2012 had hij oud leerlingen  nodig om de periode van 40 jaar geleden over het kamertje in kaart te brengen. Hij wist niet of het kamertje had bestaan!!

De waarheid over Mgr. Wiertz die voorgaat in de mis van 17 november!! 

Mgr. Wiertz gaat inderdaad voor in de dienst van 17 november. Maar niet zoals wordt gesuggereerd in het parochieblad van de Koepelkerk ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Schafraad maar om de glas en lood ramen in te zegenen.

In de nieuwsbrief van Schafraad wordt de aanwezigheid van Mgr. Wiertz enigszins gerectificeerd:  

Maastricht, november 2013

Beste mensen,

De voorbereidingen voor ons parochiefeest zijn in volle gang. En bij sommige vrijwilligers zie ik de spanning van “komt het allemaal wel goed”. Ik vertrouw erop dat het een prachtige viering gaat worden. De laatste weken krijg ik regelmatig twee vragen:

1. Wat is de reden dat Mgr. Wiertz de mis komt doen en

2. Welke cadeau zou ik voor mijn verjaardag willen?

De pontificale hoogmis

Eerst is het belangrijk om te weten dat de bisschop niet komt om mijn verjaardag te vieren. Dat zou een precedent scheppen en de bisschop wil niemand voor het hoofd stoten door bij de ene pastoor wel zijn verjaardag te vieren en bij de ander niet. De reden waarom hij komt ligt namelijk In het jaar 2005. In dat jaar droegen de Paters de kerk over aan het bisdom.  

16 gedachten over “Zelf ver’heer’lijking”

 1. Een misdadiger wordt gemaakt door een andere misdadiger omdat hij in die misdadiger geloofd. En ook die liegen of het geschreven staat.

 2. Ik ken een slachtoffer die ook door meerdere broeders is misbruikt op het jongensinternaat. Hij heeft daar ook melding over gedaan bij het Meldpunt.
  De klachten zijn gegrond verklaard. Maar nu komt het: zijn nog in leven zijnde moeder gelooft hem nog steeds niet. Zij gelooft heilig in de broeders. Die doen zoiets immers niet!!

  1. Corrie, dankzij Lewis Blayse’s wijze van berichtgeving dit artikel

   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2331015
   (zoals je ziet in z’n geheel te downloaden)
   Hoewel zeker niet zo maar overzetbaar naar mijn eigen ervaringen ontroert het me.
   Zoals ik een paar jaar geleden – ergens kort na de Middeleeuwen – heel erg blij was met Thomas Doyle’s artikel op die SNAP bijeenkomst over
   the survival of the spirit in the swamp

   Dit artikel verdiept een aantal zaken/inzichten die Doyle daarin aangeeft
   en zeker ook het belang laat zien van het werk van Diarmuid Martin in Ierland en elders. Ik had ze niet graag willen missen in het zoeken naar mijn eigen antwoorden én vragen.

   Ik denk eigenlijk , zit ik me nu te realiseren, dat ik die diep criminele diefstal die op mij gepleegd werd niet te boven had kunnen komen.
   Mijn volgende voor mij noodzakelijke stappen in/en had kunnen zetten, godzijdank – en dat hoeft bepaald niet letterlijk gehoord te worden -vóór de destructie en het geweld van het misbaksel van die Deetmanoperette

   Ik kreeg en had een paar zaken in mijn gereedschapskissie die ik meer dan hard nodig heb (gehad) al was het maar in (de) (mijn) (Nederlandse) ervaringen en horror . Al was het maar in de (mijn) verdere cursus werktuigbouwkunde van vuursteen tot vuursteen, zo schrijdt de beschaving voort, waarmee net als ieder ander van ons ook ik mijn eigen antwoorden op al dat ontkende geweld moest (en moet) vinden.
   Waarschijnlijk inderdaad levenslang, een gruwelijke opgave, waarbij de grens van leven en dood een hele aanwezige realiteit was (en is)
   en bepaald niet, zoals (ook) ik lang heb gehoopt -wist ik veel, goddank niet – omdat iedereen de rest van zijn/haar leven levenslang met haar/zijn jeugd verder moet.

   Wat je beschrijft is afschuwelijk en wreed, voor de persoon die jij kent
   – zelfs voor jou neem ik aan – en het is op allerlei verschillende manieren de ervaring die wij als direct betrokkenen/ historisch slachtoffers allemaal kennen. Al was het alleen maar door de ruimhartigheid waarmee we de bakken met maatschappelijke stront in ons nek kregen met die Deetmansmeerlapperij. (ongeacht hoe je daar verder ook over mogen denken) tot hoer gemaakt en verkracht

   Maar een paar dagen geleden, ik kreeg de druppel van al dat geweld, door een of andere mijnheer, toenemend soort, van afstomping beschreven door Hannah Arend en vele anderen: de ambtenaar en zijn broodlogika de schijtlijsterwaar tegen geen onderzoek ooit op zal kunnen. Maar, en soms inderdaad op die levensgevaarlijke rand het (je) antwoord zal moeten vinden met je overdaad aan (ervarings) kennis.
   Daarop kunnen geen dikke rapporten geschreven worden, die hebben dankzij het bestaan van de schijtlijster ook geen enkele zin.
   Die legitimeren slechts het hoerendom en de verkrachting.
   Of, zoals een vriendje van mij ooit zei: hier heb je een kwartje ga nu maar gauw je rieten rokje aantrekken en dans.

   Hier heb je een artikel.
   Je hebt getoond meer dan genoeg in huis te hebben om het te kunnen lezen en de herkauwers maag die erbij hoort.
   Wellicht heb ook jij er iets aan of kun je het weer delen met de gereedschapskist van weer een ander.

   Dank je wel, het was goed ook jou door mijn hoofd te hebben spoken bij het lezen ervan.
   Dag spokenknijper, groetjes aan de waslijn 😉

 3. “Mensen worden (bewust?) op een verkeerd been gezet!!” is niet helemaal juist.
  Ik ken minstens drie mensen die zeer betrokken zijn bij de koepelkerk en deze mensen willen niet dat je hun het geloof afpakt. Zij willen absoluut geloven dat hun pastoor onschuldig is.
  Zij klampen zich bij de vertwijfeling, die ze natuurlijk ook af en toe overmant, vast aan de uitspraak dat het niet bewezen is dat Eimard zich schuldig heeft gemaakt aan sexueel misbruik. Wie zijn zij zonder hun geloof? Welke vastigheid hebben ze dan nog in hun leven?

  1. Ik begrijp wat je bedoelt Gooswout! Maar…….
   des te erg is dat er aan diezelfde parochianen onwaarheden worden verteld!!
   Geen mens verdient het te worden voorgelogen!!

 4. Een leider van een sekte kan door manipulatie bijdrage aan sociale cohesie.
  Hetgeen wordt verkondigd door de sekteleider is gebaseerd op fabeltjes. Fabeltjes waar de sekteleider misschien zelf in gelooft maar ook fabeltjes vertelt door de sekteleider om er zelf beter van te worden.

  De sociale cohesie in de groep Schafraad is gebaseerd op halve waarheden en geen feitelijkheden. Mensen worden (bewust?) op een verkeerd been gezet!!

 5. SOLIDARITEIT:

  Solidariteit betekent dat de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie.

  Dat geldt voor de beide “Maastrichtse” groepen. met een tegengesteld belang.
  Hoe groter de sociale cohesie binnen deze groepen, hoe minder ruimte voor de persoonlijke vrijheid in denken.

  “Die Gedanken sind Frei” alleen écht, buiten de groep.

  (Masse und Macht: van Elias Cannetti)

  Ich denk was ich will
  und was mich erquicket,
  Und das in der Still
  Und wenn es sich schicket;
  Mein Wunsch und Begehren
  Kann Niemand mir wehren;
  Wer weiß was es sei?
  Die Gedanken sind frei.

 6. Er wordt hier gesuggereerd dat Pastoor Jan Schafraad niet volledig is gerehabiliteerd omdat Mgr. Wiertz daartoe niet bevoegd is. Aangezien Pastoor Schafraad valt onder het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
  De Pastoor is echter in april 2013 al gerehabiliteerd door Mgr. J. Punt van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Zie de website van het Bisdom.

  1. als dat zo is waarom wordt dan in het parochieblad van de parochianen van de Koepelkerk vertelt dat Schafraad volledig is gerehabiliteerd door bisschop Wiertz??

   Wie kunnen de parochianen nog geloven??

  2. Het is geen suggestie dat mgr. Wiertz daartoe niet is bevoegd. Dat kan met bewijzen worden onderbouwd!!

 7. Door het parochieblad van de Koepelkerk worden de kerkgangers mooi op een verkeerd been gezet. Zelfs aan de eigen parochianen worden onwaarheden verteld door het kerkbestuur/Schafraad.

  Als Schafraad zich niet aan de feiten houdt dan doet MCU dat wel!!

Reacties zijn gesloten.