Publieke poppenkast

Archief bisdomDoen pastoors altijd hun werk naar behoren? Geven ze het goede voorbeeld aan hun parochianen? De gelovigen in het oude bisdom Roermond zouden destijds zeker hebben opgekeken als ze de inspectieverslagen van de toenmalige bisschoppen hadden gelezen. Nu alle verslagen van de zogeheten ‘kerkvisitaties’ uit de zestiende en zeventiende eeuw vanaf morgen op een nieuwe website van het bisdom staan, valt op hoeveel vermaningen de bisschoppen noteerden (LD).

(MCU) Zouden er gevallen van misbruik in staan? In de reguliere media werd nooit iets vermeld, de inspectieverslagen misschien wel? Een schijn-openheid die gevoed wordt door de gedachte dat mensen terugverlangen naar die tijd, simpeler, warmer, overzichtelijker, en je kon je achterdeur laten openstaan zodat iedereen, ook meneer pastoor zomaar kon binnenwandelen. ‘Geven ze het goede voorbeel aan hun parochianen’ zorgt voor enige hilariteit anno 2013 want niemand gaat zich onthouden of is wars van werelds genotzucht. Die twee werelden zal men stilzwijgend naast elkaar leggen dus….stille nacht heilige nacht gewoon blijven zingen jongens.

Gisteren op weg naar Den Haag zat ik in de trein tegenover jonge vrouw die een glamour magazine met haar ogen leegzoog. Ze bleef soms minutenlang op de make-up advertenties hangen, glamour of niet, zij, of beter haar beeld klopte overigens niet helemaal met de dictatoriale mode eisen want zij droeg nauwelijks make-up en droeg een oude, warme winter trui met veel kerstkleuren. Oh ja waarom zat ik in de trein….leest u door!

Toen wij in 2010 demonstreerden in Roermond nadat maandenlang de kranten vol hadden gestaan over onthullingen in de RKK betreft diezelfde pastoren, en broeders / nonnen in Christelijke tehuizen, kon ik niet voorzien dat ik drie jaar later nog steeds met deze issue’s Den Haag zou overvallen om bijvoorbeeld nu te overleggen over de  Afstemmings- en terugkoppelingsoverleg regeling hulp, erkenning en genoegdoening betreffende het geweld. Het zinvolle geweld dat de kloosterlingen dachten toe te passen om de jongelingen te kastijden voor het latere leven.

Wij hebben te berde gebracht dat ook deze regeling net als de compensatie regeling een onverantwoord risico met zich meedraagt die de gezondheidstoestand treft van de mensen die in deze procedures meegaan. De privacy vragen, hoge eisen aan bewijslast, de lengte van de procedure is een gruwel. De secondaire victimisatie is aan de orde van de dag maar dit zijn mooie woorden, wetenschappelijke termen die verhullen dat mensen slecht slapen, de onmacht herbeleven, het verlaten zijn op een internaat tweemaal zo erg voelen wanneer men geen vragen kan beantwoorden hoe het met de carrières van zussen en broers is verlopen. De opsluitingen, de grooming brothers, de woede ervaren bij het niet antwoorden of vertragen van procedures door steeds nieuwe, niet terzake doende vragen (eisen) te stellen. De morele verantwoording of wederom het ontbreken van betrokkenheid, empathie is sinds de excuses en mea culpa boetedoeningen, niet veranderd. Buiten een enkeling in en rond de procedure van de kerk (Patrick Counet, Stevens, provincielaat van den Eijnden en Kreemers) heeft men niet in de gaten hoe onverantwoord deze, door hun zelf ingestelde, zware procedures zijn die veel te lang worden uitgerekt. Gisteren kennen wij weer een dode, een mea culpa klacht op geheel natuurlijke wijze van het tableau. In Augustus idem, ik ken mensen die kapot moe zijn, niemand had rekening gehouden met deze driedubbele marathon, kapot moe en te veel pijn.pijn

 

20 gedachten over “Publieke poppenkast”

 1. Nou vooruit dan, ter geruststelling, Jos:
  2 ogen een neus en een mond, 2 armen en benen zo om en nabij de plek waar ze geacht worden te ziiten, 2 handen, 2 voeten beiden met toebehoren,
  en alles wat daar tussen hoort, afgerond met de haren van mijn moeder en de lach van beide mijn ouders en de wijsheid die een vriendje van mij ooit omschreef als: het is veel mooier dan je denkt, als je denkt is het nog veel mooier.

  Met dank voor mijn hernieuwde brede lach en mijn ogen op steeltjes.

  1. uuuuhh, Crispina
   En ik dacht nog dat het mijn “koppie” was !!
   Een geluk, ik ben niet ijdel.
   En imponeren kan ik ook al niet,
   want (de eerste) viool spelen,
   dát heb ik “op” Bleijerheide namelijk niet geleerd 😉
   met zuidelijke groetjes.
   Jos

 2. Tja, en dat terwijl ik vanavond onwaarschijnlijk heb gelachen.

  Verbazingwekkend dat “mijn nonnen” kennelijk zo inspireren, waardoor ik niet slechts hetzelfde liedje van Klokk toestuurd kreeg, en nu ook van jou, vin je niet?

  Een mens zou er toch haast een burka voor aanschaffen !!
  Of, heel vorstelijk, een personal bill of rights
  LOL !!

 3. Jos, gezien de prijs van de bretels

  je schreef

  ” Dus, hoewel het nog geen 28 december is verplaatste in mij in de functies van de Generaal en de Provinciaal.
  Nou, met mijn lekenkennis heb ik nagedacht wat ik vervolgens zou doen.

  Je weet wel: “Die Gedanken sind frei”, als vrijdenker dus ”

  wellicht heb je bij je denken over wat jij zou hebben gedaan – of verder zult doen – met je zorgen tav de kinderen in Brazilië (wat dacht je van de Duitsers overigens?) en laten we elkaar vooral geen mietje noemen, vooralsnog geldt er mbt. jouw informatie nog steeds dat op het moment dat het jou bevalt het poppetje gezien kastje dicht op gaat, of te wel: dan verwijder ik, Jos, het,

  wil je je aub even realiseren dat het voor die Congregatie (ongeacht wat je daar verder ook over mogen denken ) géén vrijdenkerij was !!

  Er was (en is ! ) cannoniek Recht, waaraan zij gebonden waren.

  Hoe makkelijk wij, mijzelf inclusief en ook ik weet daar nauwelijks iets van, dan ook met alle woede en noem nog maar zo een aantal redenen op, dan ook over De Doofpot praten (en voelen! )
  het was – en dat is het nog niet – géén vrijdenkerij

  En er is ook geen vrijdenkerij mbt. (omgaan met) informatie, archieven enzo.

  Niet voor butlers die hun baas willen beschermen en daartoe een zooitje rotzooi in een pauselijke la vinden, niet voor jongetjes die informatie druppelen in wikileaks, niet voor flapdrollen met wat meer technische kennis dan ik die dus in mijn pc kunnen inbreken

  En naar mijn – in dit geval niet zo heel erg bescheiden mening – gezamelijk met een potje SM bezig wanneer we dat canoniek recht, en het (gelegitimeerd) bestaan ervan ontkennen.

  Niet eens zozeer over dat verleden, maar ook omdat daarbij voorbij gezien wordt aan wat intussen wél aan (wat mij betreft hoewel nog steeds tekort schietende giga resultaten ook binnen die kerk(en) behaald zijn en maar even voorbij gaan aan wat dat heeft gekost (niet alleen duidend op dollartekens)

  En daar maakt óók jouw werk deel van uit !
  Maar – in het kader van de “onbevangenheid” óók het (jouw) probleem van lekenkennis (en betrokkenheid)
  Net als het belang van jouw (overige) inbreng, [en/op] dit weblog !

  Je bevind je dus in goed gezelschap. Van kanonnen als Diarmuid Martin en Benedictus, of een Doyle en die Australische Robinson himself om maar een paar maatjes te noemen.
  Ik startte met Diarmuid Martin en Benedictus omdat juist in die contacten = in ieder geval voor mij – dat aspect zo naar voren kwam – en die zich volgens mij de pletter hebben lopen timmeren op die uitkomsten – dat er wél allerlei canonieke rechtsregels waren maar daarmee knap vrij gemetselt is, door allerlei figuren (lees idioten) die maar effe vrij gingen denken.

  (En op motieven waarover je inderdaad maar beter heel vrij kunt denken gezien het recht op bescherming van (Zorgafhankelijke) kinderen, zoals een belgisch snotneussie op zoek naar bescherming en zorg wel heel letterlijk bewees met z’n filmopnames van een docent die een manneke door een schoolklas heen sloeg om ‘m vervolgens op z’n kop in een metselkuip te gooien)

  1. Je had mijn verhaal dus wel onbevangen kunnen lezen.

   Het woord ZORGELIJK, was namelijk HET OP EEN NA LAATSTE WOORD van mijn bijdrage

   Maar jij maakte hier kennelijk bewust vooraf jouw keuze ,
   om dat gekleurd te willen lezen.
   En jouw recht op eigen keuzes, (jouw Personal Bill of Rights ), die heb je,
   zelfs als je daardoor verstrikt raakt in je eigen keuze, zoals hier.
   Als je mijn verhaal wel onbevangen gelezen had,
   dan had je kunnen begrijpen dat ik een redenatie aan het opbouwen was.
   EN VANUIT DIE REDENATIE WAS “ZORGELIJK”, MIJN CONCLUSIE.

   Ga nou geen spoken zien, die er niet zijn.
   Er is geen achtergehouden informatie, waarvan ik met het woord ZORGELIJK,
   een tip van de sluier heb willen op lichten.
   Vreemd, dat je die achterdocht maar niet van je af kunt zetten.
   Dit is voorheen al eens vaker gebeurd, maar toen kenden we elkaar nog niet zo goed.
   Ik blijf overigens graag bereid om je dat op een rustige manier uit te leggen.
   Jij bent immers die moeite meer dan waard.
   Groetjes
   Jos

   Tip van de sluier: Boudewijn de Groot
   http://www.youtube.com/watch?v=Ht0U4_AQvls

 4. “Het was in het Noviciaat van Bleijerheide goed gebruik dat op 28 december, de dag van de onnozele kinderen, een novice gekozen werd, die op die dag Overste mocht “zijn”.
  Nou, zo moet je mijn verhaal ook zien. ”

  An me dooie nooit niet, Jos.

  Jouw verhaal is namelijk heel simpel: je bent een paar jaar geleden per ongeluk gestruikeld over een zooitje rotzooi, zijnde stukken archief waarmee de eigen toko, zijnde die Congregatie haar eigen gebrek aan verantwoordelijkheid c.q. het afleggen van verantwoordelijkheid gedemonstreert heeft

  Met die gevonden rotzooi heb jij vervolgens – om welke reden dan ook, desnoods jeugdsentiment – je hersens gebruikt zoals elke halve gare volwassene geacht wordt te doen, je had er tenslotte ook een kampvuurtje mee kunnen stoken.

  Je was tenslotte geen onnozel kind
  En daarmee, beste Jos, heb je de mogelijkheid gekregen – en genomen ! –
  om inderdaad even overste te zijn.
  En die Congregatie aan te spreken op haar verantwoordelijkheden en dus archief stukken van die rotzooi te maken en te zorgen dat dat spul op de daartoe geëigende plaats terecht kwam, met de daarbij behorende procedures, zijnde dat kloosterarchief daartoe opgericht door dat deel van de kloosters (en bijbehorende leken) met respect voor dat (hun) verleden en [zorg-] verantwoording voor de toekomst (- zijnde gevolg van de [uit]sterfelijkheid – niet die van hen, maar van die [kinderen van] de toekomst )

  En daarmee bleek jij, Jos, broeder onnozele kinderen overste voor één dag,
  geen broeder overste voor één dag meer te zijn, zoals jouw website en het nodige gedonder dit afgelopen jaar duidelijk heeft gemaakt.

  Maar heb jij jezelf – verbazingwekkend genoeg volgens de Bleijerheide traditie overigens – benoemd ( of laten benoemen !!) tot gecontinueerd (sub) overste, en bent je eigen beleid gaan voeren.

  En dat doe je nog !
  Erger nog dan welke congregatie dan ook: zonder enige duidelijkheid of transparante norm, in wat je ook kan zien als een kat en muis spelletje: poppetje gezien, ik gooi het kastje weer dicht zodra ik, Jos, dat wil.

  En dat is een heel beroerde positie Jos, en geloof me, ik ken ‘m, maar die keuze heb je wél gemaakt.

  Kom mij dan niet aan met wat je hier boven schrijft, en het “zorgelijk” en het “lekenverstand” met z’n vrije gedachten.

  Dat verleden broeder onnozel kind is nl. ook niet van jou.
  Maar strekt zich niet onmogelijk ook uit, zoals je terecht zegt, tot de actualiteit in Brazilië én in Nederland.

  (waar je dan – ook zonder doofpot criminaliteit – nog wat andere vragen bij kunt bedenken mbt. van wie is dat verleden?)

  Tot zo ver voor nu maar effe.

 5. Jos, hoe kun je nu toch in vredesnaam “onbevangen” je verhaal lezen wanneer je zelf al schrijft dat het “zorgelijk” is ?

  We hebben het over in machtsrelaties bedreven crimineel geweld bedreven tegen (per definitie Zorgafhankelijke ) kinderen, weet je nog ?

  Vrije gedachten die dan niet leiden tot handelen betekent simpelweg: ik stond er met mijn neus bovenop het mijne van te denken en hield het stil.

  Waarvan inmiddels toch meer dan bekend mag worden voorondersteld welke doofpotten dat heeft georganiseerd.

  Dan kun je dus half Nederland vet betalen om (járen nadien) “onderzoek” te plegen, procedures in te stellen tbv wiedergutmachung met kuddes zwarte schapen maar uh… ook daar zien we inmiddels de gevolgen van.

  En dan lijkt het natuurlijk ook heel prachtig om dan vervolgens het “zorgelijk” uit te spreken, maar wat schiet een ander (kind/kwetsbare volwassene ) in zijn afhankelijkheid daar dan toch in godsnaam mee op?

  Prachtig hoor, je verwijzing naar onnozele )dwz. onschuldige ) kinderen.
  Maar dat was een meditatie oefening in nederigheid, weet je nog?

  Of in (sinistere) hypocrisie: ik ben de baas maar we spelen nu een dagje dat jij het mag zijn, hallelu, hallelu, hallelu einde oefening , 364 dagen per jaar machtsmisbruik/geweld.

 6. Crispina,
  Het was in het Noviciaat van Bleijerheide goed gebruik dat op 28 december, de dag van de onnozele kinderen, een novice gekozen werd, die op die dag Overste mocht “zijn”.
  Nou, zo moet je mijn verhaal ook zien. Ik begon mijn verhaal met:
  “Ik ben me toen gaan afvragen, wat IK vanuit die positie in hun plaats gedaan zou hebben.”

  Dus, hoewel het nog geen 28 december is verplaatste in mij in de functies van de Generaal en de Provinciaal.
  Nou, met mijn lekenkennis heb ik nagedacht wat ik vervolgens zou doen.

  Je weet wel: “Die Gedanken sind frei”, als vrijdenker dus
  En dat heb ik weer eens een keer gedaan.

  Dus Crispina,
  Als mijn mening jou in het verkeerde keelgat schiet, dan is dat jouw probleem.
  Ik geef immers mijn mening graag voor een andere, zoals je weet.

  En als je onbevangen mijn verhaal gelezen zou hebben,
  dan had je dat simpelweg ook zelf kunnen ontdekken.

  Meer heb ik hier niet over te zeggen.

 7. En in het kader van: jongens het ligt dáár en je ( volgens ook ondergetekende zeer terechte ) opmerking

  “Ik ben me toen gaan afvragen, wat IK vanuit die positie in hun plaats gedaan zou hebben.”

  Uni Leuven heeft daar ( in mijn idee) bijdrage aan geleverd o.a. in de vorm van een paar studiedagen met van die handige mannetjes die betaald worden om ’s op een andere manier hun gevulde bovenkamer te gebruiken o.a. over canoniek recht. En natuurlijk is dat allemaal veel en veel te laat, desalniettemin:
  net als jou vraag: ’t is er wel.
  Dus waarom zou je die hersens niet ook ’s gebruiken? 😉

 8. Contact opnemen met Brazilië dus, tb.v. de kinderen nu Zorgafhankelijk, én de mogelijk historische slachtoffers en ze informeren over wat jij weet en waar jij je zorgen over maakt.
  Je hier gegeven info zou wellicht een hoop (knap duur !! ) gesodemieter en ellende die MCU heeft gehad mee helpen voorkomen?

  Praktische tip: Bert/MCU heeft al jaren een lijstje met namen en adressen, inclusief portugese vertalingen van e.e.a.
  Wellicht ook even contact opnemen met DCI, de directeur daar lijkt een Nederlander te zijn?

  En misschien zelfs wel ’s achter je oor krabben tbv. een besluit (durven(?) kunnen (?) – sorry ik weet niet wat het precies is – ) een besluit nemen over wat je met je eigen werk doet (en wanneer dan, misschien? )
  Zodat je mogelijk copietjes van jouw hoop gevonden rotzooi en verzamelde informatie natuurlijk ook effe in een van de centrale databases (slachtofferwerk) kunt stoppen.

  (c.q. verdere (bv. universitaire)archieven (Notre Dame heeft al het nodige)

  Lijkt mij, gezien je (grensoverschrijdende ) zorg misschien ook wel zinvol
  Dat biedt andere mogelijkheden dan de kloosterarchieven, waar ze een behalve een bulk werk hebben maar vooral afhankelijk zullen zijn (neem ik aan??) van allerlei toestemmingen (van ?? geen idee nogmaals hoe je dat hebt geregeld destijds met de Congregatie en dat St Agatha )

  De Congregatie en niet alleen een paar individuele (hoogbejaarde mogelijk zelfs inmiddels uitgetreden ) mannetjes heeft zie de ervaringen hier rondom van de afgelopen jaren meer dan duidelijk getoond wat háár keuzes mbt. slachtoffers zijn.

  Gezien je grensoverschrijdende zorg, volkomen terecht lijkt me gezien de realiteit, het getoonde machtsmisbruik en minachting tov. slachtoffers,
  maar zeker ook de kosten die aan dit soort waanzin verbonden zijn, niet alleen wanneer het nationaal graafwerk betreft, maar dus zeker wanneer het internationaal moet, kan wellicht op een vrij eenvoudige manier en niet met geldverslindend onzin ook praktisch ingevuld worden?

  Ik heb begrepen dat mensen van MCU nog steeds kosten hebben tgv. hun noodzakelijk zoeken (nog afgezien van wat dat verder heeft betekend)

  Zomaar een paar van de ideeen die bij mij opkomen, dus

 9. Dat heb je ook met MIJN verhalen, die zomaar uit de lucht komen vallen..
  Gewoon wat in mij opkwam opgeschreven, zoals zo vaak.
  Ik heb eerst de organisatie van de Congregatie er nog eens bij gehaald,
  en ben nog eens iets over civielrecht en strafrecht gaan lezen.
  Nou, dat zijn dan de pennenvruchten ervan.
  Niet meer, maar ook niet minder.

  Niet relevant kennelijk, maar ik was er tevreden over en dacht,
  misschien kan ik hiermee wellicht iemands broek in beweging zetten.
  Mijn gedachten hielden toen echter niet op, maar heb ze niet opgeschreven
  Zie hieronder dan maar:

  Ik ben me toen gaan afvragen, wat IK vanuit die positie in hun plaats gedaan zou hebben.
  Door toedoen van de organisatie zijn er, vele jaren eerder en op andere locaties, meerdere jongens voor hun leven beschadigd.
  Ik denk dat ik uit hoofde van die functie dan contact gezocht zou hebben, omdat IK mij, namens de organisatie, aangesproken zou voelen.

  Het domste wat ik, naar mijn idee, in zo’n positie zou kunnen doen is:
  “WEGKIJKEN”.
  Door zo te handelen zou ik de organisatie nog eens extra beschadigen.
  Dat was namelijk in de 60- jaren al vaker gebeurd door de diverse Bleijerheidse Oversten,
  Zij deden ook niets anders dan wegkijken.
  (Het valt niet te staven vanuit archieven, maar het is voor mij meer dan aannemelijk.)
  Zij kwamen er toentertijd nog mee weg.

  Door na 50 jaar opnieuw weg te kijken,
  toon je als organisatie aan, niets geleerd te hebben.
  Jarenlang stelselmatig hoofdzondigen tegen de doelstellingen van
  de Stichter Johannes Höver.
  Wel jaarlijks op 13 juli, het overlijden van de Stichter herdenken.
  Zou de Stichter op zijn sterfdag uit de mond van één broeder openlijk ooit een verzoek om vergeving gekregen hebben?
  Gelet op de reacties vanuit de Congregatie laat dat zich raden.

  En dan te bedenken dat de Congregatie nog steeds in Brazilië actief is in het begeleiden van kansarme kinderen. Het kindermisbruik in Nederland was in die categorie significant hoger.
  Zorgelijk dus.

 10. neem me niet kwalijk, Jos
  maar heb je wellicht ook nog ergens een paar bretels te leen liggen?
  van dit berichtje zakt mijn broek af

 11. Het moet een echte martelgang zijn,
  voor alle betreffende oud-leeringen van Bleijerheide.
  De procedure is simpel,
  maar daarmee is de zaak niet simpel opgelost,
  laat staan dat de betreffende oud-leerlingen
  rechtvaardig en (mens)waardig worden behandeld.

  In het geval dat de betrokken broeders zijn overleden, moet er teruggevallen worden op de in 1939 opgerichte Nederlandse Provincie van de Arme Broeders van de H. Franciscus, waaronder Bleijerheide, Meerssenhoven, Gemmenich en Huize St. Joseph Roermond (- 1946).
  Echter, deze Nederlandse Provincie is ruim 15 jaar geleden opgehouden te bestaan, en zijn bovengenoemde Kloosterordes ondergebracht in de Duitse Provincie van de Arme Broeders, waarvan Br. Matthäus-Werner in wezen de Provinciaal Overste is.
  De Duitse Provincie is verbonden aan het Moederhuis van de Congregatie gehuisvest in de VS, waarvan Br. Mark-Gastel Generaal overste is

  Civiel-en strafrechtelijk bezien is
  Br. Mark in wezen de werkgever en
  Br. Matthäus zijn uitvoerder.

  De werkgever belast de uitvoerder met bepaalde taken,
  belast waar hij verantwoordelijk voor is.
  De werkgever, die hem deze taken heeft gegeven, is strafrechtelijk aansprakelijk indien de uitvoerder een overtreding van strafrechtelijke regels maakt.
  De uitvoerder is civielrechtelijk verplicht tot schadevergoeding

  Voor de levende betrokken broeders is dus Br. Matthäus de aansprakelijke persoon,
  Voor de overleden en uitgetreden betrokken broeders is dat Br. Mark.

Reacties zijn gesloten.