Jaaroverzicht MCU

2013 snel vergeten?                aftappen

Het is niet anders, het ene jaar is beter dan het andere. Accidit in puncto, quod non speratur in anno…
In één ogenblik gebeurt, wat in geen jaar verwacht werd.
Lijfspreuk van de Rooms-Duitse keizer Ferdinand I (1503-1564).

Ook 2013 begon uiteraard met…..

Meneer Deetman heeft weer eens in evenwichtige bewoordingen het sentiment rond de geboorte van het kindje Jezus aangewend om een vollediger beeld te geven ten aanzien van de mediation trajecten zoals die door sommige congregaties worden gevoerd. Er wordt flink overlegt behalve de Bleijerheide ‘engelen jongens’ zijn in het begin van 2013 nog altijd buiten gesloten van mediation. Buiten het feit dat alle procedures traag verlopen worden termijnen ruim overschreden, zijn er congregaties mits ze de mediation weg kiezen, slachtoffers laten tekenen voor geheimhouding? Een Christelijke organisatie onwaardig. Buiten het feit dat ze ‘kil en je niet eens aankijken’, schreef ons een slachtoffer, en we konden het begrijpen daar wij ooit een deur hebben horen dichtslaan bij de minder-broeders in Utrecht, is het niet vreemd dat in de hele overlap meldpunt commissies RKK, niemand de regie voert. Bewust niemand de regie kan voeren. Iedereen schuift af en door, van Stevens naar Brenninkmeijer en die verwijst weer naar Bakker die altijd op vakantie is. Het is een kliekje die elkaar rugdekking geven, en als klap op de vuurpijl laten congregaties slachtoffers tekenen voor finale kwijting, dit in tegenstelling tot het meldpunt RKK dat niet tegen finale kwijting is. Dat was ongeveer de teneur waarmee wij het afgelopen jaar begonnen.

mediation 6

En toen…..

MCU, slachtofferorganisatie Nederland verklaart zich solidair met Criminologisch onderzoeksinstituut Nedersaksen en zal de klachten zoals die bij meldpunt RKK liggen, in zoverre zij iets met Duitsland te maken hebben zoals het Franciscaanse jongenspensionaat te Bleijerheide, gaan overdragen.

Mea Culpa United roept de zestig ‘Engelen jongens’ van het Franciscaanse internaat Bleijerheide op (de orde, congregatie Arme Brüder Franciscus), zich te melden bij Mea Culpa zodat wij dit Criminologisch instituut op de hoogte brengen van de handel en wandel van deze arme brüder Franciscus. Wij vinden geen gehoor bij de Nederlandse RKK, meldpunt laat grote hiaten achter ten opzichte van levende geestelijken, het Deetman rapport is onvolledig over deze Duits / Nederlandse / Belgisch / Amerikaanse orde, congregatie; KNR, bisschoppen zwijgen dit jongenspensionaat uit Bleijerheide dood en slachtofferorganisatie Mea Culpa is het zat paria te zijn van doofpot belangen KNR, bisschoppen. MCU wordt in geen enkel overleg betrokken. Niet lang daarna volgde het coulancefonds…

Utrecht, 6 februari 2013
Betreft: Coulancefonds voor slachtoffers van het internaat Bleijerheide met een gegrondverklaring

bisschop aapSeksepietje ofwel pater Landric ofm2 van de minder-broeders Utrecht is ongegrond verklaard ondanks de verschillende steunbetuigingen tegen hem, Deetman onderzoek op blz 778 over deze opvallende minder-broeder, dan wel pater voorlichter.

Minister-provincielaat van den Eijnden hoeft minder te bezuinigen met veertig klachten tegen zijn misbruikstal te Utrecht, nu Seksepietje niets verweten kan worden en dat is toch even zo handig met zijn relaties met econoom Bakker. Beetje contact houden kan geen kwaad. Ze hebben wederom een belangrijke getuige niet gehoord die ik u zo meteen zal voorstellen. Eerst pater seksepietje had als aalmoezenier bij de mijnen ook al een kleine reputatie, deze seksuele voorlichter was opvallend aanwezig in Bleijerheide, staat in het Deetman rapport. ‘Opvallend’ is nogal cryptisch maar één iemand kan met zekerheid meer vertellen en dat is getuige pastoor Schafraad want in de Limburger verklaart hij het volgende:

Misschien is er sprake van persoonsverwisseling. Er waren twee broeders op Bleijerheide waar de verhalen over rondgingen. Broeder ‘seksepietje’ bijvoorbeeld, daar werd ook door de jongens onderling over gesproken. En er was een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken.

reactie MCU: voor alle duidelijkheid broeder seksepietje is pater Landric. De getuige Schafraad kan in ieder geval voor helderheid zorgen dat hij ten tijde van ‘de verhalen’, actie ondernomen heeft om een zekere persoonsverwarring te voorkomen, deze verhalen te ontzenuwen, te achterhalen wat waar en niet waar is. Moreel had getuige Schafraad alias broeder Eymard een belangrijke taak te vervullen voor een goede opvoeding van de jongens. Deze jongens spraken er nogal openlijk over. Moreel heeft een pastoor altijd de taak om de waarheid te dienen!

Heeft de getuige Schafraad de twee mede-broeders ooit aangesproken op deze geruchten / verhalen? Doelt getuige Schafraad met ‘snel de broek laten zakken’ op een hyperactieve seksuele drang bij de ziekenbroeder, beter bekend als ras pedo Bulletje, broeder Monulphus. En de belangrijkste vraag: denkt getuige Schafraad dat de twee genoemde broeders seksepietje en broekzakkende Bulletje de broeders zijn waarmee hij verwisseld zou kunnen worden, daar hij ze in een adem noemt?

Hoi Bert,

Volgens mij ben je nog vergeten te vermelden dat psycholoog Appels in een gesprek met jou ook nog de namen van Leonardus en Servatius heeft genoemd. Die namen had hij van Schafraad. Volgens Appels wist Schafraad nog meer namen maar die wilde hij pas bekend maken na de ongegrondverklaring van de tegen hem ingediende klachten. Appels weet heus wel waar hij over praat want hij begeleidt Schafraad en is tevens lid van de Stichting Bezieling moet je delen. Dit is de Stichting die geld inzamelt voor de kosten van strafrechtadvocaat Van Oosten.
Laat Schafraad voor de verandering nu eens een keer de waarheid vertellen.
In een brief gedateerd 27 maart 2012 schrijft psycholoog Appels in opdracht van Schafraad aan de drie klagers:
“De wens om een gesprek te hebben komt voor uit zijn behoefte om tot wederzijdse erkenning te komen dat er in Belijerheide mis(wan) -toestanden hebben plaatsgevonden en uit zijn behoefte om zijn persoonlijk aandeel in deze wantoestanden met u te bespreken”

Laten wij de drie broeders een naast elkaar leggen. Kijkt u zelf of er overeenkomsten zijn (de brillen) zodat ons duidelijk wordt of personen zouden zijn verwisseld, dan kunt u zelf oordelen. Ongegrond verklaard

Gisteren hebben wij geschreven over zieke(n)broeder Monulphus, bij de Bleijerheide jongens beter bekend als Bulletje, en het was niet voor iedereen duidelijk dat het ging om de vervelende betastingen die Bulletje zowaar op ALLE kinderen die ooit op jongenspensionaat Franciscanen te Bleijerheide hebben gezeten, hun testikels heeft beetgepakt, vinger in de anus om beter koorts te kunnen opnemen. Nu dan, er zijn veel enge verhalen over Bulletje te vertellen maar wij willen ons niet als Deetman alleen richten op het seksuele onderzoek…dit gaat verder, veel verder. Broeder Alphons vertelde afgelopen Juli tegen een van onze leden het volgende:

Over Monulphus (bulletje) gingen wel meer verhalen de ronde stelde hij (Alphons), maar hij snapte niet dat de arts, die ook een aantal malen per week kwam, niets had gemerkt… Tenslotte verstrekte die ziekenbroeder toch alleen maar pijnstillers en een hoofdpijn tabletje dacht hij. Ik keek hem wat meewarig aan en hij wendde zijn hoofd af. Hij wist wel beter…wordt vervolgd 3

12 gedachten over “Jaaroverzicht MCU”

 1. hebben jullie er niet eens over nagedacht om uitgetreden broeders te traceren zoals broeder nicolaas die met de keukenhulp een afaire had.
  deze hebben mischien minder moeite om te praten omdat ze hun nest niet bevulen.

  1. Neen René,
   Iedereen die iets weet schuwt de publiciteit.
   Dat is tenminste mijn eigen ervaring,
   nog vóórdat MCU werd opgericht.
   Er blijft altijd de angst voor de eigen positie,
   en het levert persoonlijk alleen maar nadeel.
   De opstelling van MCU heeft die angst alleen maar versterkt.
   In Nederland is lobbyen door belangengroepen de enige manier
   om iets voor elkaar te krijgen.
   Dat is niet de weg waarvoor het activistisch ingestelde MCU gekozen heeft.

 2. Wederom is het Schafraad gelukt om zijn parochianen en de Langedijkers fans voor de gek te houden, daarom eventjes ter herinnering het onderstaand artikel van een Limburgse journalist.

  17NOV/
  Poppenkast verwarring
  Mea Culpa woedend om opdragen mis Wiertz in Koepelkerk
  REGIO | 16 november 2013 | reageer | Door Henri Haenen, dichtbijredacteur
  ROERMOND – Bisschop Frans Wiertz draagt morgen in de Koepelkerk in Maastricht de heilige mis op. En dat is de organisatie van slachtoffers van misbruik binnen de kerk, Mea Culpa, in het verkeerde keelgat geschoten. Allereerst omdat de parochie het aanvankelijk deed voorkomen dat Wiertz kwam om de 75ste verjaardag van pastoor Schafraad te vieren. Een pastoor die door Mea Culpa bij herhaling beschuldigd is van het misbruik van kinderen in de tijd dat hij nog werkte bij jongensinternaat Bleijerheide in Kerkrade.
  Schafraad heeft het misbruik altijd ontkend, maar anders dan de parochie suggereert is Schafraad nooit gerehabiliteerd door het bisdom Roermond of door bisschop Wiertz. Dat kan het bisdom alleen al daarom niet, omdat Schafraad onder het bisdom Haarlem valt.
  Hoe dan ook, vandaag draagt Wiertz de mis op in de Koepelkerk. Schafraad heeft uiteindelijk toegegeven dat de bisschop niet voor hem komt, maar om de nieuwe glas in lood ramen in te wijden. Opgemerkt moet worden dat Schafraad erg lang gewacht heeft met dit toe te geven.
  Mea Culpa vindt het evengoed geen pas hebben dat de bisschop de mis opdraagt bij een pastoor die door de organisatie verdacht wordt van misbruik van aan hem toevertrouwde kinderen in Kerkrade.
  Even het geheugen opfrissen: Tegen Jan Schafraad waren bij de Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de RKK drie klachten ingediend. Een van de klagers trok zich terug, van de twee andere klachten oordeelde de commissie dat voor het misbruik onvoldoende bewijs was. Let wel: de commissie oordeelde niet, dat van misbruik geen sprake zou zijn geweest. Het kan alleen niet bewezen worden. Hangende deze zaak had bisschop Wiertz Schafraad tijdelijk op non actief gesteld. Toen de commissie uiteindelijk kwam met het oordeel ,,onvoldoende bewijs” mocht de pastoor zijn werk in de Koepelkerk weer hervatten. Volslagen ten onrechte werd vanuit Maastricht toen gejubeld dat Schafraad weer gerehabiliteerd zou zijn. Toen vervolgens de parochie wereldkundig maakte dat Wiertz op 17 november naar de Koepelkerk komt om vanwege Schafraads verjaardag een pontificale hoogmis op te dragen, waren de rapen bij Mea Culpa gaar.
  Inmiddels heeft Schafraad zelf dus toegegeven dat de bisschop niet voor hem komt, maar vanwege de ramen die ingezegend worden.

 3. Heb over dat uitsluitsel geven maar geen illusie!!
  Zelfs het bisdom Roermond moet hem regelmatig verzoeken zich aan de feiten te houden!!

 4. Broeder Alphons, bekend als veelvuldige pleger van excessief, altijd buiten proportioneel fysiek geweld en veelal onnodig, zwaait tegenwoordig de scepter in Huize Franck voor jongeren te Gemmenich. Naar verluid met de bijnaam “kampbeul”. http://www.homefranck.be/welkom.html

  Ondanks dat vele Engelenjongens dit reeds hebben aangegeven gebeurt er dus helemaal niets, nada, noppes…

  En volgens mij hebben enkele gegrond verklaringen tegen de nog levende broeder Valentinus ook geen consequenties voor hem.
  Is het niet evident dat zulke gasten geëxcommuniceerd worden en volledig verbannen worden door de rkk?

  1. Excommuniceren? Verbannen?
   Welnee. De hele top binnen RKK is bekend met een 5e klacht tegen Schafraad door J. Ze zijn ook bekend met het gegeven dat de klacht is opgenomen door een advocaat. Geen enkele reactie.
   Je mag het niet denken maar soms ontkom je er niet aan. Wat weet zo’n Schafraad over andere (nog levende) broeders/geestelijken???

   1. Daar zou de pastoor volledig uitsluitsel over geven, beloofde dhr. Appels toch!?

 5. Br. Monulphus, reeds vóór zijn intreden gediplomeerd verpleegkundige,
  was van 1949 tot 1961, geen ziekenbroeder in Bleijerheide.
  Hij maakte toen onderdeel uit van de communiteit Gemmenich.

 6. Bert,
  Nu het jaar ten einde loopt en overal de statistieken weer worden opgemaakt.
  Er is op het MCU-blog zoveel geschreven, maar een duidelijk overzicht ken ik niet. Ik ben het overzicht rondom het misbruik in Bleijerheide een beetje kwijt
  Een MISBRUIK-OMVANGLIJST zou dat overzicht kunnen bieden.
  Kan het zijn dat ik er overheen gekeken heb.

  Te denken valt aan:
  Kolom 1 = naam aangeklaagde broeders
  Kolom 2 = seksueel misbruik’ (ja/neen)
  Kolom 3 = geweldgebruik (ja/neen)
  kolom 4 = klagers (aantal)

  Mogelijk helpt het mij en daarmee ook jullie.

  Jos

 7. DO 07 feb 2013 | 10.54
  De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie richten een coulancefonds op voor schadevergoeding aan slachtoffers van seksueel misbruik in het toenmalige internaat Bleijerheide, van wie de klacht gegrond is verklaard door de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

  Bert,
  Van hoeveel van onze oud-leerlingen is de klacht tot op heden gegrond verklaard?
  Hebben allen hun rechthebbende vergoeding reeds ontvangen, of zullen dat binnenkort met zekerheid tegemoet kunnen zien?
  Zo niet, waar schort het dan aan?
  Groetjes
  Jos

Reacties zijn gesloten.