HEEL niet GEHEEL onderzocht

Heel st joep poort
Heel st joep poort

Het Openbaar Ministerie heeft ernstige fouten gemaakt in het onderzoek naar de dood van 37 minderjarige jongens in het Limburgse internaat Sint Joseph in Heel.

Justitie stelde dat broeder Andreas betrokken was bij alle sterfgevallen, maar dat klopt niet. Dat stelt de werkgroep Eerherstel op basis van eigen onderzoek. De groep wil eerherstel voor de inmiddels overleden man.

De sterfgevallen werden opnieuw onderzocht op initiatief van schrijver en onderzoeker Ton van Reen. In een boek, dat donderdag wordt gepresenteerd, worden ‘ongekende feiten’ aan het licht gebracht, aldus de werkgroep. De verdenkingen kunnen volgens de onderzoekers ‘onmogelijk’ waar zijn.

(MCU) Het is me wat Limburg en OM je weet maar nooit wat onder de pet wordt gehouden en wie de schuld mag krijgen….Mea Culpa. Verschillende Bleijerheide jongens hebben twee jaar geleden melding gemaakt bij politie Heerlen / Kerkrade, dit na aandringen in de Tweede kamer door MCU zegde dhr. Moraal (OM) toe dat OvJ Heerlen / Kerkrade naar deze zaken zou kijken waarna afwijzing (verjaard) zou volgen en artikel 12 procedure gestart kon worden. Nooit gebeurd tot op de dag van vandaag horen wij niks, hoewel wij daar vaak op hebben aangedrongen, getelefoneerd. Er wordt niet eens opgenomen, de niet gekozen Burgemeester Som (CDA) van Kerkrade weigert ook ieder medewerking. Over Heel St Joep hebben wij menig artikel geschreven en informatie gegeven dat het nodige heeft losgemaakt maar niet in alle kringen.

ALLES EVEN OP EEN RIJTJE

Victor Tillemans werd veroordeeld in 1967 voor ontucht, de verplegers die hem hadden aangegeven moesten weg en de zaak ging de doofpot in. Tillemans was rector en tevens docent aan de opleiding voor Kinderbescherming in Roermond.

Buiten het feit dat verstandelijk gehandicapten een hele week werkten voor Philips (kerstverlichting) voor een reep chocola, kende St Joseph structureel pressie van bovenaf voor de groepsleiders, personeel, en met name dr. Verstralen die onjuiste informatie geeft bij opgeven sterfgevallen. ‘Hou er over op. Ik heb er zo verschrikkelijk mee gezeten’! Dit verhaal van dr. Verstralen vertelt directeur Eijsink aan meester Windt, bestuur Daelzicht en president van de Roermondse rechtbank die er ook niets mee doet. Er wordt niets en nooit iets onderzocht, of het blijft binnenskamers (veroordeling pater Tillemans 1967).

Vele jaren later is er nog niet veel verandert op St Joep. JW (veroordeelde zedendelinquent) werkt eind zestiger, begin zeventiger jaren op St Joseph en wordt zelf ook enkele malen midden in de nacht betast maar weert zich en vertelt dit aan broeder Ivo die op zijn beurt JW vertelt: ‘als je weg wilt…geen probleem’. Ook komen er zelfmoorden voor, toestand is vele malen erger dan de buitenwereld ervaart.

Dan is er nog pater Pim. Pater Pim werkt rond begin zeventiger jaren in Heel, te St Joep onder broeder Ivo. Pater Pim neemt kinderen mee naar zijn huis in Roermond. Van Vrijdagavond tot Zondagochtend, net voor de mis begint brengt hij ze weer terug. De kinderen zijn vreselijk overstuur als ze terugkomen. Dagen duurt het voor ze weer hanteerbaar worden. Een bekende familie uit Heel vraagt aan de desbetreffende verzorger (JW) hoe oud hij is en de man blijkt kwaad omdat hij denkt dat hij- JW- een van zijn kinderen misbruikt. Dan gaat JW zelf op onderzoek en vraagt de kinderen naar wat er gebeurt bij pater Pim. PN een van de pupillen vertelt dat pater Pim hem verkracht en misbruikt. Dit wordt later bevestigd door een andere groepsleider uit het nabij gelegen D. Dan is er nog een autistisch jongetje JK (11 jaar) waar een andere groepsleider DP zijn verhaal doet bij JW. Dit autistisch jongetje wordt ook door Pater Pim misbruikt.

Inmiddels weten we wie pater Pim is. Pater Pim vertelt tegen een journalist dat hij niets weet / herinnert over Heel. Tegen een andere journalist erkend hij dat hij het verstandelijk gehandicapt jongetje PN goed kent. Over misbruik weet hij niets, ‘die kinderen verzinnen immers van alles‘.

‘De kinderen waren niet al te snugger’ dus wij weten niet precies wat er gebeurt is. Pater Tillemans wordt in eerste instantie vrij gesproken, doch PG Gonsalves gaat meteen in hoger beroep. Dan wordt pater ‘Tilly Willy’ tot groot verdriet van iedereen die een katholiek godenhart heeft veroordeeld tot vijf maanden gevangenis straf (vier voorwaardelijk). Verrassend is dat deze zelfde Gonsalves ook ter sprake komt bij het ‘onderzoek’ van Dato Steenhuis naar al te nauwe banden jusititie met RK types. Sterker nog, we leven dan twee decennia later, citeert Steenhuis uit de memoires van Gonsalves:

R. Gonsalves deed verslag van zijn kennismakingsgesprek in 1986 met twee bisschoppen: “Ik bezocht de bisschoppen op eigen initiatief. Van mijn voorganger begreep ik dat zich wel eens delicate zaken voordeden, waarin leden van de katholieke geestelijkheid waren betrokken. Men stond een discrete behandeling voor. Tegen de bisschoppen zei ik: ‘Ik wil ook op dat punt duidelijk zijn. Als u hoort dat een van uw priesters zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt’ – waarbij het kon gaan om zedendelicten – ‘dan raad ik u aan om daar meteen met mij contact over op te nemen. Ik ben dan bereid met u te overleggen hoe we de publicitaire schade kunnen beperken. Maar één ding zeg ik u wel: de zaken worden hoe dan ook aangepakt.’” (einde quote)

Opmerkelijk dat Steenhuis NIET de namen noemt van de twee bisschoppen. Verder gaat PG Gonsalves ‘op eigen initiatief’? Waarom, is dat gebruikelijk, veiliger dat anders zaken door derden worden opgepakt en niet meer controleerbaar zijn? Gonsalves is bereid tot een deal omdat delicate zaken zich voordeden (we hebben het hier over kindermisbruik) hoe de publicitaire schade te beperken. Publicitaire schade kan alleen beperkt worden wanneer het in de doofpot verdwijnt, en daar werkt Gonsalves maar al te graag, op eigen initiatief, aan mee.

Gonsalves zelf geen frisse jongen wanneer het gaat om zijn Nieuw Guinea connecties waar Gonsalves sadistisch te keer ging tegen de inheemse kinder bevolking dat zijn bijnaam destijds luidde ‘Gunsalvo’.

In Heel is pater Tillemans weliswaar veroordeeld maar niemand had er ooit van gehoord tot recentelijk Zaterdag 17 September 2011. Misbruikzaken uit het verleden die in 1965-67 plaatsvonden. En dit zijn niet de enige misbruikzaken uit het verleden die uit de publiciteit zijn gehouden. Ook Gonsalves werkt aan een kant mee aan een veroordeling en aan de andere kant doet hij mee met de huichelachtige zwijgcultuur, de omerta van RK makelij.

Hoe gaat dat in de praktijk? In Heel werd een jaar later, nadat medewerkers werden ontslagen omdat ze pater Tillemans hadden ‘verraden’, een OTS’er aangenomen die een zedenmisdrijf op zijn geweten had. Broeder Ivo hield de boel goed in de gaten, men was immers gewaarschuwd. De OTS’er die ons schreef, kan dit niet met de bedoeling gedaan hebben dat zijn verhaal nu opeens een heel opmerkelijk licht werpt op de ‘doofpotmechanismen’ in de katholieke kerk. De zondebok, een fenomeen uit de bijbel bij Mozes, kan goed van pas komen als de celibataire ballenzak volloopt en bij een broeder ontploft, er iemand in de buurt moet zijn, een zondebok, om deze edele rol op zich te nemen. Dus hij wordt aangenomen om ‘beter te worden’. Dit alleen is wrang gezien de seksuele voorgeschiedenis op een internaat als St Joseph. De OTS’er wordt eerder aangenomen om eventuele seksuele escapades af te schuiven dan om ‘beter te worden’. De OTS’er mag kinderen wassen, stopt ze in bed en verzorgd ze. Alles met toestemming van broeder Ivo, de rechter, de voogdijraad.

luminal facts mixMaar er is méér!

Dato Steenhuis die een onderzoek doet na 1980 kan alleen een kastje vinden in Den Bosch maar nergens de Gonsalves tapes ontdekken waarin deze zaak uit Heel natuurlijk niet te vinden of niet onderzocht hoefde te worden, het was immers Steenhuis ook zijn opdracht niet. Braaf en netjes, met een kleine maar opmerkelijke toegeefelijkheid op het einde wil Steenhuis aan deze conclusie uit zijn rapport nog wel iets toevoegen:

“Ik kan niet uitsluiten, dat met name vóór 1980 priesters en geestelijken wél op een aparte behandeling konden rekenen. Misschien had mijn conclusie iets genuanceerder gekund.”

Opmerkelijk, in Nieuwsuur draaide Steenhuis in vele bijzinnen, het magere resultaat naar de doofpotmechanismen weg. Maar wat nog verrasender is de zaak Demmink die ook bij Gonsalves om het doofpot hoekje komt kijken:

De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Demmink tegen wie zeer sterke aanwijzingen bestaan van kindermisbruik en tegen wie zelfs aangifte is gedaan, heeft recent de ‘mr. Gonsalves-prijs‘ uitgereikt aan de politieregio Midden en West Brabant. In plaats van zich te moeten verantwoorden voor de rechter wegens de verdenking van een van de meest weerzinwekkende delicten uit ons strafrecht, staat Demmink ‘namens onze CDA-minister’ prijzen uit te reiken. Dit was Nederland anno 2008 maar vandaag is Nederland door de RK misbruik-affaire langzaam tegen de high-class pedo zaken in politieke en ‘hogere’ kringen aan het schurken, en niemand die iets deed, en zeker ‘de hogere kringen’ niet, de politici die hun ge-ejaculeer in handen legden van (kinder)handelaren onder het ‘afdak’ in de AF-plantsoen, beter bekend als het PSV afdak. Er kwamen allerlei soorten seks contacten voor. Wie kwamen wel onder ‘het afdak?’ Drie mannen springen eruit: een topman van Justitie, een geestelijke uit Limburg (deken te W) en een kinderarts uit het Eindhovense Catharina-ziekenhuis. De activiteiten onder het ‘afdak’ werden een probleem voor de politie. Justitie ‘greep in’ en het ‘reisbureau’ hield op te bestaan.

Het OM veegt de stoep schoon tussen kerk en staat…tussen kerkstraat en rechtstaat? Doofpot mechanismen uit het heilige land, beschermd door wereldse lieden die zelf het meest te verbergen hebben. Luminal was de doodsoorzaak volgens OM en eerder aangegeven door MCU van vele verstandelijk gehandicapten op internaat St Joseph te Heel…DAT STAAT VAST…nu de ‘ongekende feiten’ nog…en de arts(en) verplegers die deze middelen verstrekt hebben…..op meerdere internaten.