Villamoord

villamoordEr blijkt grote verdeeldheid op de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (UM) over het boek Arnhemse villamoord, valse bekentenissen.

Inzet van het conflict is het door UM-hoogleraar Peter van Koppen gestarte project Gerede Twijfel, waarin studenten onderzoek doen naar gerechtelijke dwalingen. Universitair docent aan de UM Han Israëls schreef samen met vier studenten het boek over de ‘Arnhemse Villamoord’ en bestempelt daarin Eline V., een overlevend slachtoffer van de schietpartij na een inbraak in 1998, als mogelijke verdachte. Israëls pleegde voor publicatie geen wederhoor bij deze vrouw. Bovendien stelt Van Koppen dat Israëls deze passages nooit aan hem heeft voorgelegd. „Uitermate onzorgvuldig en speculatief.” Hij vond naar eigen zeggen geen gehoor bij decaan Hildegard Schneider en besloot het boek uit de handel te laten halen. Sindsdien is Israëls onbereikbaar voor commentaar. „Decaan Schneider wil de kwestie grondig uitzoeken, maar ze zit ziek thuis,” zegt een UM-woordvoerder.  Wel zegt Israëls spijt te hebben dat hij geen wederhoor heeft gepleegd. (bron De Limburger Maastricht Robin van der Kloor).

(MCU) Peter van Koppen copy-cat zichzelf want ook hij heeft geen wederhoor toegepast in de zaak van de drie klagers tegen vermeend misbruik pastoor Schafraad. In 1997 is er een uitspraak geweest door het hof in s’ ‘s-Hertogenbosch over het gebruik van een psychiatrisch rapport in de kerkelijke rechtbank over mevr S. waarbij de psychiater nooit de betrokken dame heeft gesproken.

klas geheugen
http://www.vrouwenrecht.nl/jurisprudentie/databank/59/item/182 Hieruit volgde een klacht bij het medisch tuchtcollege over de betrokken psychiater mevr. Bausch uit Venlo, die veroordeeld is omdat zij de betrokkene nooit had gesproken, maar wel een rapport had opgesteld. Zie volgende krantenartikel http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2655313/1998/02/25/Hof-pakt-psychiater-van-bisdom-hard-aan.dhtml Volgens mij had de hoogleraar Peter van Koppen ook nooit zo’n rapport op mogen stellen, tenzij hij geen psychiater of arts is en niet onder het medisch tuchtcollege valt. Maar dan is de vraag wat doceert hij zijn studenten wat juist is.