Faça 8

KoorBehandeling klachten slachtoffers misbruik RK kerk in 2016 afgerond

De klachten commissie voor slachtoffers van seksueel geweld in de RKK verwacht dat 1 September 2016 alle zaken zijn afgehandeld. Er zijn nog 211 zaken in behandeling. Voor 31 slachtoffers wordt nog dit jaar een zitting gehouden.

Het persbericht van meldpunt valt overigens niet in zijn geheel te kopiëren, waarschijnlijk zien we later de volledige tekst terug op Nu.nl of andere sociale of minder sociale media. De slachtoffer organisaties kunnen zelf deze informatie niet delen zoals MCU wil op dit blog; wederom een slecht communicerend meldpunt maar goed we hollen achter….achter iedere informatie van het meldpunt al sinds 2010. Dank!