Op zoek naar beschikbare informatie

AFSTAND MEISJES
AFSTAND MEISJES

EXCUSES VLAAMSE BISSCHOPPEN AAN DE SLACHTOFFERS GEDWONGEN ADOPTIES

BRUSSEL (KerkNet/IPID) – Naar aanleiding van de excuses die het Vlaamse parlement dinsdagmorgen aan de slachtoffers van gedwongen adoptie aanbood, stuurden de Vlaamse bisschoppen volgend persbericht uit. Het persbericht is namens de Vlaamse bisschoppen ondertekend door mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent.

“Samen met het Vlaamse Parlement willen ook wij, de Vlaamse bisschoppen, namens de katholieke kerkgemeenschap, onze excuses aanbieden aan de slachtoffers van gedwongen adopties.

Nederlandse situatie / data
Nederlandse situatie / data

Wij leven mee met het verdriet en de trauma’s die de scheiding van moeder en kind – toen en nu – met zich meebrengen. Wie de beslissing ook nam en in welke omstandigheden dat ook gebeurde, de scheiding van een moeder en haar kind laat diepe wonden na. Die wonden genezen niet zomaar.
Geboortemoeders weten niet waar of bij wie hun kind is terechtgekomen, ze leven in twijfel in onzekerheid. Vaak blijven zij de verwijdering van hun kind als een levenslang gemis meedragen. We moeten erkennen dat in het verleden, in geval van adoptie, te weinig aandacht werd geschonken aan de geboortemoeder, aan haar emoties en het verdere verloop van haar levensverhaal.

Adoptiekinderen vinden het verwarrend dat hun moeder niet hun natuurlijke moeder is, hoe goed hun adoptieouders ook voor hen zorgen. Met de jaren komen bij hen vragen naar boven over het hoe en het waarom van de adoptie. Ook zij dienen een hele weg af te leggen om hun echte levensverhaal te kennen en te integreren.

Wij erkennen het leed dat vele geboortemoeders en kop in het zandadoptiekinderen moeten dragen. Wij willen dat leed helpen lenigen, onder andere door mee op zoek te gaan naar beschikbare informatie. Sinds wij op deze problematiek werden aangesproken, hebben wij een netwerk van contacten gevormd, voornamelijk met de bedoeling om archiefmateriaal terug te vinden en de beheerders ervan te overtuigen alle beschikbare informatie door te geven aan Kind & Gezin. Langs deze weg willen wij verder bijdragen aan de zoektocht van geboortemoeders en adoptiekinderen.

De vitale verbondenheid tussen een moeder en haar kind is zo sterk dat iedere breuk in deze relatie als een levenslange kwetsuur aanvoelt. Waar mogelijk willen wij deze kwetsuur helpen helen. Wij roepen alle kerkelijke instellingen of verantwoordelijken op om daaraan mee te werken. Wij zijn beschikbaar voor wie daarbij onze hulp nodig heeft.”