De partij Meldpunt RKK

solanusOVER KATHOLIEKE MASSAGES ZONDER HAPPY END
.
Het is nu al de tweede keer dat mijn klachten ongegrond worden verklaard terwijl er gewoon steunbewijs was (is). De regels van het meldpunt gelden blijkbaar niet voor mij én leden van (klokkenluiders MCU). Weer is de procedure niet gevolgd, de eigen regels aan de kant geschoven wanneer MCU in beeld is, wij hebben een status aparte. De vooringenomenheid is al jaren een probleem op het meldpunt. Tal van zaken die wij MCU naar voren hebben gebracht worden door het meldpunt vertraagd, een ander label opgeplakt, en zoals ik al schreef steunbewijzen worden genegeerd. Domme, simpele redenaties ‘het waren de tieten maar niet de vagina die door de andere klagers waren genoemd‘. Een lesbische non die alleen aan tieten voelt. Heus, lachen hoor maar dat was de onzinnige uitspraak van mevr. Rijke de Waal die op een heel hoog troontje zat te delibereren. Ongegrond verklaard! Bam!
.
Dan de Solanus zaak, door scherprechter Schepen en Liesbeth Sanders die de persvrijheid op dit blog wil indammen, wisten niet precies van het overlijden van Jan V omdat wij zo link waren zijn handtekening niet onder zijn verklaring te zetten. Info die ze van de tegenpartij kregen ingefluisterd; de Schafraad persoonsverwisselings zaak met steeds andere personages en gedaantes in uw favoriete serie ‘katholieke leugens’. Ook hier waren steunbewijzen.
.
‘De reis-theologie lessen bij Ratzinger’, aannames over bisschop Gijsen zijn volgens de commissie reden dat Gijsen niet op Bleijerheide is geweest. Vreemd, een andere klacht, zelfde patroon, kamer, klooster, zelfde jaar werd gegrond verklaard. Had Gijsen ook een andere persoonlijkheid aangenoCitaat pausmen? Een andere reis geboekt. De zelfverloochening cultuur houdt niet op bij de pastorieën en oude, lege kloosters. De vrienden-rechters, de aspirant kloosterlingen, broeders en zusters, bisschoppen van de kerk zij hebben allemaal niet geweten van het misbruik; ook niets gezien? Het hele seksueel misbruik doofpot verhaal heeft in deze procedure alles weg van damage-control, masserende handjes van Kreemers-Deetman, de quasi-wetenschappelijke houding van commissie leden als de vertrouwenspersonen die geen aantekeningen maken, allemaal zaken die kundig zijn weggeschoven. Het meldpunt staat er bij en keek er naar. De feiten zijn niet te achterhalen, en doen er niet toe in deze canonieke zelfbevlekking, ze zorgen daar zelf voor (zoals de bewuste uitspraak van Simonis ‘wir haben es nicht gewusst; een duidelijk signaal aan iedereen in de kerk’) of stichten dermate veel verwarring dat niemand in opstand komt tegen ridicule focussen rond het meldpunt, een religieuze vorm van klassenjustitie in naam van God. De commissie onder leiding van voorzitter-leken inquisiteur Hoogenboom oordeelt tendentieus, spreekt zichzelf tegen, en komt met suggestieve vragen over mogelijke communicatie problemen tussen gesprek griffier Oude-Breuil en ondergetekende. Sturend verhoor van het zieligste soort. Dan is er behoorlijke irritatie van de notulist, die het eigenlijk niet zag zitten mij een hand te geven. Hoogenboom blijft mij nastaren voor ik plaatsneem. Een vreemd sfeertje op die bewuste zittingsdag samen met Schanckers die al Limburgs lullend de zaal instapte. Ze verheugden zich deel te nemen aan het laatste oordeel dat over mij zou worden uitgesproken. Halleluja!false flags 3
.
De rol van het meldpunt is daarbij laakbaar, vertragen wanneer nodig en blijven op grotere afstand bij levende dan wel ‘hogere’ types als bisschop Gijsen op de katholieke fileer tafel komt. Een massage zonder happy-end voor het slachtoffer. De order van boven: ‘wir haben es nicht gewusst’ moest een praktisch gevolg krijgen in de procedures. Gijsen moest niet nog een gegrond verklaring aan zijn fluwelen broek (ondanks het steunbewijs) wind afstandskoningin Liesbeth Sanders zich op over een artikel op dit blog maar is in tal van zaken onvolledig en stelt iedere levende dader met meer dan gewone belangstelling  gerust door de vele vertragingen en ik overweeg dan ook stappen tegen het meldpunt. Heb genoeg van het gemarchandeer, de steunbewijzen wanorde, de vermeende onderzoeken door griffier Oude-Breuil, Solanus allemaal poppenkast van het meldpunt; het meldpunt gedraagt zich, niet de eerste keer, als partij.
 .
Mijn kennelijke mariuhana verslaving in een eerdere procedure alsmedehippies bus de volledige ontkenning van het feit dat ik naar voren heb gebracht dat ‘de godsdienstles’ een gotspe was, een smoes, een pedo ritueel dan wel vooropgezet plan om kinderen te ‘groomen’, uit te testen, te misbruiken waar het arme broeders franciscaner jongenspensionaat te Bleijerheide bekend om stonden bij het OM, als onder de bevolking. Over Rolduc valt hetzelfde te zeggen, relaties met leraren, jongens onderling (moet kunnen) alle patronen zichtbaar dan wel onzichtbaar bij seksueel misbruik is aanwezig. Dit spel van broeders-leken-priesters in internaten is glashelder omschreven in het Deetman onderzoek. De commissie neemt dan ook een buitenproportioneel loopje met de waarheid, vinding is niet aan de orde dus dingen (Maastrichts woord voor recht spreken) dingen ze onzin en nemen standpunten over, die het meldpunt met het nodige raffinement, heeft neergelegd. Het lijkt, nu het afbouw jaar 2016 is begonnen dat men de 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel geweld in onze naoorlogse geschiedenis wat meer in evenwicht wil brengen. Een goeie gelegenheid om U een mooi 2016 (in balans) toe te wensen.
Gijsen en Simonis
Gijsen en Simonis

Het bisdom Roermond liegt weer eens en kregen het niet klaar om de bewering dat ik nooit seksueel misbruik had meegemaakt (uitgesproken door bisschop Wiertz, Schnackers en Rutte) voor de hernieuwde zaak van mij tegen bisschop Gijsen, simpel op papier te zetten. Oude katholieke hoogmoed die niet past bij de grote bescheidenheid die Wiertz aan de dag legde bij de gemanipuleerde ‘mea culpa’ inzegening in de OLV basiliek, Maastricht, betreffende de inzegening van sculptuur Pierre Habets: ‘de weg naar verzoening’. 

‘Het zijn net vliegen, je kunt er naar meppen maar ze keren steeds terug’, citeerde Wiertz filosoof-schrijver Jean-Paul Sartre. Het bisdom Roermond mept liever naar slachtoffers dan naar vliegen.
Ook dien ik een klacht in bij de nieuwe commissie (kerkelijke rechtbank) in Rome naar gedrag, wandel en handel van bisschop Gijsen. Gijsen kreeg zoals bekend al een gegrond verklaring.