Een groet van onze lotgenoten / vrienden

bijeenkomst Mensen rechten in de kerk, België

Beste,

Vanuit de werkgroep Mensenrechten in de kerk dit berichtje tussen oud en nieuw.

Eerst en vooral onze beste wensen voor een perspectiefvol 2017.

Natuurlijk met een goede gezondheid op de eerste plaats.

In het verleden ging het er soms stormachtiger aan toe in onze werking voor erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Nu is het rustiger geworden.

Wat niet wil zeggen dat alle struikel stenen overwonnen zijn.

Er zijn er nog voldoende. Solidair willen wij ageren tot iedereen met respect herstel heeft bedongen én gekregen.

San (mensen rechten in de kerk)

Wij blijven u op de hoogte houden, zolang u dat wenst.

In 2017 hebben wij minstens al één grote actie gepland waarbij wij ieder van u graag zouden ontmoeten.

Ergens in een symbolische grote kerk in Brussel willen wij een beeld installeren dat voor altijd een herkenningspunt wordt dat de kerk de slachtoffers niet mag en kan vergeten.

De datum en ons programma hebben wij al klaar: zaterdag 8 april 2017.

Wij hopen daar zoveel mogelijk mensen (met partner) die wij in de voorbije jaren mochten leren kennen te ontmoeten.

Het concrete programma (dat gratis is) zullen wij in februari 2017 meedelen.

Er zal keuze zijn tot deelname aan enkel een officieel gedeelte (van 11 tot 13 uur) of er kan worden deelgenomen aan het gehele dagprogramma (tot 16 uur).

Mooi eindejaar en daarna 365 dagen die daar niet voor onder doen in 2017!

De stuurgroep Mensenrechten in de Kerk

Linda Opdebeeck, Marc Dewit, Norbert Bethune, Stephan Houtman, Emmauël Henckens en Rik Devillé