Geen schadevergoeding

Bisdom Brugge biedt 77 jaar na feiten excuses aan voor seksueel misbruik

De West-Vlaming Louis Vanden Berghe werd 77 jaar geleden misbruikt en mishandeld in het Klein Seminarie in Roeselare. Pas op zijn sterfbed vertelde hij voor het eerst over wat hem was overkomen. Na zijn dood zocht broer Louis contact met het bisdom Brugge.

“Ik schreef een brief naar het bisdom en ben er hartelijk ontvangen”, zegt Louis in Het Nieuwsblad. “Ik heb ook excuses gekregen, zo veel jaar na de feiten.” De Kerk wilde echter geen schadevergoeding betalen, al schonk het bisdom wel geld aan een instelling waar Henri’s zoon verblijft.Verwerpelijk gedrag
“Het bisdom Brugge neemt uitdrukkelijk afstand van dat verwerpelijk gedrag”, zegt kanunnik Koen Vanhoutte. “Maar hoezeer we de feiten ook betreuren, we hebben besloten geen financiële vergoeding te geven voor de pedagogische fouten uit het verleden. We wilden namelijk geen precedent scheppen.” (met dank aan Crispina).