$22 Billion and counting

$22 Billion and counting…(22 biljoen..even gaan tellen) Over 22 billion dollars is a low estimated direct cost for Vatican confessed 100,000 U.S. survivor sex crimes. The Vatican neglected to tell that the dollars cost of these crimes was passed on to American people, survivors, national, states and local governments. $2,000,000,000, yes 2 billion dollars is realistic estimated cost of the 8,000 child sex crimes committed in only the Archdiocese of Milwaukee. No wonder Wisconsin is in financial crisis. It is a deplorable that their courts and legislators continue to protect the Catholic Church while passes the cost onto the citizens. Actually, the Church pays less than 10 cents on the dollar, while the citizens pay for Catholic sexual criminal activities. Again, children are the hurt for dollars are taken from education to support sexual predators criminal activities…… More

(kort vertaald)
Meer dan 22 miljard dollar is een laag geschatte, niet geheel directe kosten voor het Vaticaan en de  100.000 Amerikaanse seksuele misdrijven. Het Vaticaan verzuimd om te vertellen dat de kosten van deze misdaden aan de gewone Amerikaan, overlevenden, nationale, staten en lokale overheden worden opgelegd.

2 miljard dollar, ja 2 miljard dollar zijn realistisch de geraamde kosten van de 8.000 kinderseks misdaden alleen  begaan in het aartsbisdom van Milwaukee. Geen wonder Wisconsin zit in financiële crisis. Het is  betreurenswaardig dat hun rechtbanken en wetgevers de Katholieke Kerk blijven beschermen, terwijl de kosten op de burgers worden overgeheveld. Eigenlijk betaalt de kerk minder dan 10 cent op de dollar, ondertussen betalen de burgers voor de criminele katholieke seksuele activiteiten.

 Hoe zit het in Nederland, waar worden de smarten /schadeloosstellingen precies van betaald? De belastingvrije goede doel inkomsten en uitgaven waar niemand zicht op heeft, op welke bankrekening staat de rente te stomen om al het leed af te kopen. De staatssubsidies, de missiegelden of andere bedelinkomsten. De kerk kan rekenen op overheidssteun, de provincies betalen mee aan het restaureren van menig lekkend dak, glas in lood ramen allemaal overheidsgeld van de burger. Dan willen we u nog een ander staaltje van minzame afkoop praktijken in herinnering brengen:

 In de Aachener Nachrichten stond een tijd geleden een quote van broeder Matthäus Werner van ‘Der Orden der Armen-Brüder des hl. Franziskus’, dezelfde congregatie als waar ondergetekende in alle vertrouwen bij gedropt werd: het knapen internaat te Bleijerheide. Het ging over een schadeloosstelling tegenover het slachtoffer Walter S. die: mehr als 100 Mal unter Gewaltanwendung von einem inzwischen verstorbenen Bruder vergewaltigt geworden ist. Eerst even een stuk uit de Aachener nachrichten

Eher negativ äußert sich der Bruder dagegen zur materiellen Wiedergutmachung. Er sei der Meinung, dass seine Gemeinschaft heute nicht mehr verantwortlich «für das sündhafte Verhalten» gemacht werden könne: «Damit Sie wissen, dass ich Sie als Missbrauchsopfer anerkenne, überweise ich Ihnen eine Wiedergutmachung von eintausend Euro und hoffe mit Ihnen, dass Sie durch meine Anerkennung und Entschuldigung versöhnt weiterleben können.» Damit will sich Walter S. jedoch nicht abspeisen lassen. Er fordert eine Entschädigung von 120.000 Euro und verweist auf die Handhabung in Irland und Österreich, wo Summen in ähnlicher Größenordnung an Missbrauchsopfer gezahlt worden seien.

Grüss Gott.