Deetman of Deetvrouw

Deetman wil inzicht in misbruik meisjes

AMSTERDAM – Het vervolgonderzoek van de commissie-Deetman naar misbruik van minderjarige meisjes in de katholieke kerk moet nader inzicht bieden in de ‘aard, ernst, omstandigheden en impact’ van het misbruik.

Dat blijkt uit het onderzoeksvoorstel dat vrijdag is gepubliceerd op de website van de commissie.

Ook wil Deetman het begrip ‘excessief geweld’ definiëren, zodat de klachten- en compensatieregeling op dit punt kan worden uitgebreid.

(reactie MCU) En, meneer Deetman dit was niet mogelijk toen Mea Culpa United vanaf het begin sterk aandrong om geweld te onderzoeken? U bent iets gevoeliger voor geweld tegen meisjes? U wilt excessief geweld definiëren bedoelt u dan ook de opsluitingen? Isolatie? Koude douches? Vastbinden in een kinderbedje? Hete pek op kinderhoofdjes (St. Josef, Heel). Luminal gebruik? Pap? Iedere morgen die pap zooi? Knuppels? Sleutelbossen niet? Stokslagen wel? 1 x? 2 x? 10 x? Hoe bepaalt u wanneer ik zes keer of vijf keer door een en dezelfde broeder in elkaar ben geslagen? Hij ontkent die brave Alphons en het was normaal in die tijd??! Die andere gevoelige piano broeder die je de tent uitslaat telt niet mee? De Braziliaanse / Bleijerheide kindervriend broeder Francisco Valentino (Valentinus) slaat zijn vuisten stuk op een jongetje? Was dat wat u bedoelde met het vermijden van een discussie over de corrigerende tik? Na twee jaar gaat u het definiëren?

U krijgt beter inzicht bij meisjes misbruik dan bij jongens? Nader onderzoeken…u heeft het nog niet helemaal op een rijtje?

De aard, ernst, omstandigheden en impact wegen nu opeens zwaarder? Meneer Deetman ik heb met u bij de eerste Deetman persconferentie begin 2010 apart in een kamertje gezeten, en ik heb u toen verteld dat ‘wanneer u niet het geweld onderzoekt, u geen idee krijgt wat toen allemaal heeft plaats gevonden‘. De aard, de ernst, de omstandigheden tussen de vier muren waar we achter opgesloten zaten. Meneer Deetman ik ga niet meer met u in een aparte, achterkamer bij Nieuwpoort zitten maar het is pure verlakkerij dat de kerk nu lage compensaties uitkeert aan mensen die vele malen hoger zouden zijn wanneer  u vanaf het begin het geweld bij uw onderzoek had betrokken. Ik ben daarvoor weggehoond  en uiteindelijk ben ik opgestapt bij uw knikkebollende vergaderingen waar u meestal aan het woord was. Uiteindelijk kon u niet om de criminele cijfers heen, de zwijgcultuur maar als u die zwijgcultuur vervolgens de bovenlip tekkelt dan heeft u de kerk, uw opdrachtgever een (heilige) dienst bewezen.

En dan nu een oproep van MCU: De verkiezingen zouden ook over ethisch / juridisch gevoelige kwesties als de vrijheid van onderwijs, de scheiding tussen kerk en staat en de 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik moeten gaan, en waarom er niets mee gebeurt!

Aartsleugenaar Wim Eijk kan al überhaupt geen kritiek verdragen toen hem gevraagd werd waarom dit geweld niet onderzocht is. Hij draait alle kanten uit tijdens de hoorzittingen Den Haag en ‘het is allemaal nogal ingewikkeld om uit te zoeken’. Cie. Deetman, alle geschokte bisschoppen, heer Bodar: geweld is onlosmakelijk verbonden met misbruik dat kan iedere wetenschapper beamen. Ik ben razend wanneer ik deze halfslachtige CDA kronkeling lees en zie dat u de ernst wilt weten? Nu dan, de ernst dringt nog steeds niet tot u door wanneer u zich wederom beperkt want de mannen, veel mannen die geweld hebben meegemaakt zullen u het anders uitleggen…..als u het ze nog een keer vraagt!

6 gedachten over “Deetman of Deetvrouw”

 1. Tbv. de analen: dat ook Deetman liegt dat ie barst, daar heb ik nu even geen zin in om op in te gaan.

  Je zou er haast emotioneel van worden, niewaar?
  Nou zit ik daar niet zo mee.
  Maar er zijn bepaalde emoties m.b.t. dat historisch kerkelijk misbruik
  die zijn héél slecht voor je maag.
  Al werden die dan niet veroorzaakt door dat historisch misbruik .

 2. Als ik dit allemaal lees, dan is het grof hoe de kerk hiermee omgaat om deze slachtoffers met een fooi af te schepen.
  Hier zie je duidelijk dat de kerk niet deugd en het ergste is, als je met een dergelijk verhaal thuis kwam, je ouders je niet serieus nemen.
  De kerk is altijd buiten hun broekje gegaan en dit is niet iets van nu.
  vroeger werd hier over gezwegen, maar als je de geschiedenis kent, dan kan ik alleen maar concluderen dat de hap van Adam, de eerste aanleiding is geweest voor het seksueel misbruik.
  Ik ben blij voor de mensen die zich nu kunnen uiten, al is het maar via deze of andere site’s.
  Dat ze hun hart kunnen luchten.
  Ik vraag me wel eens af wanneer deze slachtoffers weer hun gewone leven op kunnen pakken en hebben ze wel een gewoon leven gehad?
  De persoonlijke geschiedenis speelt mee, maar zeker de toedracht van het misbruik en de beleving hiervan.
  De draagkracht van mens tot mens en de reactie van het slachtoffer, als ook die van de omstanders.
  Al deze elementen zijn van invloed op de ernst van de gevolgen.
  Deze slachtoffers moeten hun innerlijke vrijheid nog vinden, maar ook de bevrijding van de knellende banden en structuren, of bevrijding van het onrecht en zwijgen.

  1. Je bedoelt toch niet die knellende banden van die firma Klokk & Ko ( mede gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en jaarlijks te monitoren door Deetman c.s.)
   die er voor zorgden dat

   de brief die jij kreeg met die hartelijke groeten van Deetman / zowel als van een medewerker van de Commissie Samson – ook met de hartelijke groeten – die jij kennelijk ter informatie op hun site plaatste binnen nog geen dag daar verdwenen, hu?

   Want die op die Klokk site geplaatste maar weer verdwenen brieven “Mevrouw u heeft een waardevolle bijdragen geleverd, dank U wel, helaas, helaas, na 1 juli, hu, dus we gaan er verder niet op in maar U mag wel mee tellen in ons onderzoek”

   lieten – weliswaar knap minachtend maar och, kniesoor die daar oplet zolang kniesoortje geen centen nodig heeft, niewaar? – nog al duidelijk zien wat dat Deetman onderzoek, en die tellingen waar hij dan weer mee aankomt waard zijn.

   En als je als handelaren in mensenleed aan de bak wilt wilt komen , doe je dat dus door bij Deetman op schoot te kruipen.

   ’t Is maar net wie wie monitort, nietwaar ?

   Blijkbaar een kwestie van openlijke demonstraties van de onbetrouwbaarheid van dat onderzoek laten verdwijnen.

   Er zijn zo van die oude gewoontes…

   Helaas ik was niet slim genoeg ze direct te kopiëren.
   Maar wat let je in het kader van de voorlichting ze nogmaals ergens neer te zetten? (en dan dus even te vermelden waar!! )

   Of waren die beide onder jouw naam geplaatste maar weer verdwenen brieven misschien wel heel informatief maar niet authentiek?

   Ter informatie mijnerzijds, voor de bevrijding van onrecht en zwijgen hierover:
   http://crisipina.blogspot.nl/2012/08/blog-post_6342.html

   Goede uitdrukking dat Vlaamse: schuldig verzuim, toch?

   1. Wie, wat welke mededeling op Deetmans site geplaatst? Ik heb geen brief gekregen, althans?? Eerst dit: het is ergerlijk tenenkrommend hoe ‘slachtofferorganisaties’ zijn ingepakt door de katholieke oude machts kluwen wanneer je niet buigt ze je in een hoek knallen. Niet veel verandert dus.
    Ik heb je blog gelezen Crispina en als je de brief van die Marianneke bedoelt die hebben wij geplaatst en tot mijn verbazing kregen wij het volgende bericht:

    Ik heb zojuist de afgelopen week een lange discussie met KLOKK gehad vanwege precies dezelfde oproep van Mw. Beurskens tm.b.t. Olav Wauters en Geloof en Licht; uiteindelijk hebben ze deze oproep bij Klokk van de site gehaald. Ik wil jullie graag verzoeken dit ook te doen. Deze oproep raakt kant noch wal. Voor zover ons bekend, is Olav Wauters nooit in verband gebracht met ongewenste intimiteiten. Het doet ons dan ook veel verdriet dat hij op deze manier in een kwaad daglicht wordt gesteld.

    Dit is een verkorte weergave…wat is dit voor rare actie. Ik geloof ik zie het licht verkeerd? Of draaien anderen hier het licht uit?

 3. Ziek van heimwee; opgesloten in een gevangenis; dat is mijn herinnering aan het pensionaat Blijerheide. Het geweld, de consequente mishandeling die je om je heen zag had een verstikkende invloed op mij en mijn gevoelsleven. Het gevang waar je één keer in de zes weken een kort weekend aan mocht ontsnappen om daarna weer zes weken opgesloten te zitten tussen de hoge muren van het pensionaat, totaal afgesloten van de normale buitenwereld. De brieven die je ontving werden geopend; als het “liefdesbrieven” waren van een af ander vriendinnetje dan werd je op het matje geroepen en gesommeerd onmiddellijk met deze briefwisseling te stoppen. De betreffende broeder die zich hier mee bezig hield werd Sammie genoemd. (vanwege zijn verwoestende kracht) Het is wel duidelijk zijn dat je op deze manier in deze verstikkende gesloten omgeving natuurlijk heel gemakkelijk een kind sexueel kon misbruiken. Hij kon niet anders dan zich lijdzaam te laten gebruiken, op het gevaar af in elkaar geslagen te worden, want dat is wat de gemeenschap graag wil afdoen met een corrigerende tik. Thuis het verhaal verteld zou hem op de volgende berisping komen te staan; “Hoe haal je het in je hoofd om zo iets over Broeders durven te vertellen?! Het zijn gelovige katholieken! Ondenkbaar! Ga je mond spoelen!
  Als je al een ouder had die verhaal ging halen bij de broeders dan had je de komende zes weken geen leven want de goedgelovige broeders waren meester in het afrekenen.
  “De druk om te zwijgen was zo groot dat pas veertig jaren later er schoorvoetend ruimte ontstond om collectief hier openheid in zaken te geven. De kerk, inmiddels behoorlijk tanende, kon niet anders dan aarzelend de zaak, gaan onderzoeken maar…..onder haar condities! Anderhalf miljoen jaarlijks aan budget voor de organisatie die de zaken onderzoek; voor de slachtoffers rest in de meeste gevallen, na een langdurige emotioneel zeer belastende procedure, een fooi van € 7.500.

Reacties zijn gesloten.