Deetman of Deetvrouw

Deetman wil inzicht in misbruik meisjes

AMSTERDAM – Het vervolgonderzoek van de commissie-Deetman naar misbruik van minderjarige meisjes in de katholieke kerk moet nader inzicht bieden in de ‘aard, ernst, omstandigheden en impact’ van het misbruik.

Dat blijkt uit het onderzoeksvoorstel dat vrijdag is gepubliceerd op de website van de commissie.

Ook wil Deetman het begrip ‘excessief geweld’ definiëren, zodat de klachten- en compensatieregeling op dit punt kan worden uitgebreid.

(reactie MCU) En, meneer Deetman dit was niet mogelijk toen Mea Culpa United vanaf het begin sterk aandrong om geweld te onderzoeken? U bent iets gevoeliger voor geweld tegen meisjes? U wilt excessief geweld definiëren bedoelt u dan ook de opsluitingen? Isolatie? Koude douches? Vastbinden in een kinderbedje? Hete pek op kinderhoofdjes (St. Josef, Heel). Luminal gebruik? Pap? Iedere morgen die pap zooi? Knuppels? Sleutelbossen niet? Stokslagen wel? 1 x? 2 x? 10 x? Hoe bepaalt u wanneer ik zes keer of vijf keer door een en dezelfde broeder in elkaar ben geslagen? Hij ontkent die brave Alphons en het was normaal in die tijd??! Die andere gevoelige piano broeder die je de tent uitslaat telt niet mee? De Braziliaanse / Bleijerheide kindervriend broeder Francisco Valentino (Valentinus) slaat zijn vuisten stuk op een jongetje? Was dat wat u bedoelde met het vermijden van een discussie over de corrigerende tik? Na twee jaar gaat u het definiëren?

U krijgt beter inzicht bij meisjes misbruik dan bij jongens? Nader onderzoeken…u heeft het nog niet helemaal op een rijtje?

De aard, ernst, omstandigheden en impact wegen nu opeens zwaarder? Meneer Deetman ik heb met u bij de eerste Deetman persconferentie begin 2010 apart in een kamertje gezeten, en ik heb u toen verteld dat ‘wanneer u niet het geweld onderzoekt, u geen idee krijgt wat toen allemaal heeft plaats gevonden‘. De aard, de ernst, de omstandigheden tussen de vier muren waar we achter opgesloten zaten. Meneer Deetman ik ga niet meer met u in een aparte, achterkamer bij Nieuwpoort zitten maar het is pure verlakkerij dat de kerk nu lage compensaties uitkeert aan mensen die vele malen hoger zouden zijn wanneer  u vanaf het begin het geweld bij uw onderzoek had betrokken. Ik ben daarvoor weggehoond  en uiteindelijk ben ik opgestapt bij uw knikkebollende vergaderingen waar u meestal aan het woord was. Uiteindelijk kon u niet om de criminele cijfers heen, de zwijgcultuur maar als u die zwijgcultuur vervolgens de bovenlip tekkelt dan heeft u de kerk, uw opdrachtgever een (heilige) dienst bewezen.

En dan nu een oproep van MCU: De verkiezingen zouden ook over ethisch / juridisch gevoelige kwesties als de vrijheid van onderwijs, de scheiding tussen kerk en staat en de 10.000 tot 20.000 slachtoffers seksueel misbruik moeten gaan, en waarom er niets mee gebeurt!

Aartsleugenaar Wim Eijk kan al überhaupt geen kritiek verdragen toen hem gevraagd werd waarom dit geweld niet onderzocht is. Hij draait alle kanten uit tijdens de hoorzittingen Den Haag en ‘het is allemaal nogal ingewikkeld om uit te zoeken’. Cie. Deetman, alle geschokte bisschoppen, heer Bodar: geweld is onlosmakelijk verbonden met misbruik dat kan iedere wetenschapper beamen. Ik ben razend wanneer ik deze halfslachtige CDA kronkeling lees en zie dat u de ernst wilt weten? Nu dan, de ernst dringt nog steeds niet tot u door wanneer u zich wederom beperkt want de mannen, veel mannen die geweld hebben meegemaakt zullen u het anders uitleggen…..als u het ze nog een keer vraagt!