Data voyeurisme

Er zijn vandaag excuses gemaakt door dhr. Opstelten en dit na ruim drie weken soebatten over de mea culpa vraag presentatie Samson rapport. Het is cultuur in Den Haag daags na de publicatie zich op te heffen en dus ook niet meer aanspreekbaar te zijn. Deetman of Samson data zijn openbaar bezit zonder eigenaar en zonder waarheidsvinding waar iedereen mee aan de slag kan maar waar niemand, tenminste de slachtoffers niet, niets mee opschieten. RKK en staat laten deze anonieme data wetenschap met schone excuses behangen om er vervolgens een nieuwe commissie aan toe te voegen. Bij de recentelijke Samson slachtofferbijeenkomst  op de Lange Voorhout was een duidelijke meerderheid die achter de oproep stond van een 77 jarige mevrouw ‘die geen excuses wilde maar recht‘! Het is gênant hoe de zogenaamde vertegenwoordigers??? van de slachtoffergroepen zich naar voren rollen en snollen, daarbij schaamteloos, doelbewust andere andere groepen buitensluiten, (cordon sanitair MCU). Het wordt tijd dat hun patserige, holle exclusiviteit wordt doorgeprikt. De groep Samson slachtoffers staat immers bloot aan data voyeurisme van de staat.

Vandaag kreeg ik volgende oproep:

De domper van afgelopen vrijdag 26 oktober, waarbij in eerste instantie de bedoeling was dat wij als slachtoffers hier bij konden zijn was groot! Want slachtoffers konden niet gehoord worden door Opstelten en van Zanten omdat alleen de stichtingen Nederland Heelt, Skip en Klokk er bij aanwezig mochten zijn. Stichting Projeugd en Ada van stichting KOG heeft na dit nieuws donderdag nog vanalles geprobeerd om hier bij eenwezig te kunnen zijn maar ook dit was tevergeefs.

Volgens mij waren er velen onder ons heel diep teleurgesteld…

Maar wat blijkt vandaag?! Minister Opstelten heeft excuses aangeboden aan alle slachtoffers van seksueel misbruik binnen jeugdinstellingen. Eerder deze maand weigerde hij omdat hij de inhoud van het rapport nog niet had bestudeerd. Nu hij weet wat er in het rapport staat benadrukt hij dat het betreurenswaardig is dat dit is gebeurd en nog steeds plaatsvindt. Hij wil dit probleem hard aanpakken maar daar niet de slachtoffers bij vergeten.

Daarom zal er een onafhankelijke commissie komen die per zaak zal bekijken hoeveel schadevergoeding de staat als verantwoordelijke zal moeten betalen. Want de staat zal door diverse slachtoffers aansprakelijk gesteld worden. De bedoeling is dat er voor aankomende kerstvakantie meer duidelijkheid over de onafhankelijke commissie zal zijn en dat de melders van de commissie samson hier persoonlijk over benaderd zullen worden.

Ik vind dit een heel positief bericht want meneer Opstelten en de staatssecretarissen spreken namens de overheid onder gods woord!

Alsnog willen velen onder ons een groep vormen en de overheid echt laten blijken dar hier iets aan gedaan MOET worden. Dat wij als slachtoffer gehoord willen worden… Stichting projeugd, KOG (Ada) en velen anderen willen daarom collectief een grote rechtzaak tegen de staat beginnen. Om dit te verwezenlijken willen we via deze weg alle melders commissie Samson, lotgenoten, slachtoffers seksueel misbruik binnen jeugdinstellingen vragen gehoor te geven aan deze oproep!

Meld je aan zodat wij iets kunnen organiseren, laten wij onze krachten bundelen!!!!!

Dominique   d_meijer@live.nl

Duidelijk is dat meer misbruik voorkomt bij de groep Samson wanneer zij uit huis zijn geplaatst of bij de verstandelijk gehandicapten. De conclusies uit het Samson rapport luidt als volgt:

Eerder al had Jeugdzorg excuses aangeboden bij de presentatie van het eindrapport van de commissie-Samson, maar de slachtoffers vonden dat de politiek dat ook moest doen. De belangrijkste conclusie van de commissie was dat Jeugdzorg tekort had geschoten. Kinderen in een jeugdzorginstelling hebben ongeveer een 2,5 keer zo grote kans om seksueel misbruikt te worden. Voor verstandelijk gehandicapte kinderen is de kans drie keer zo groot of zelfs meer.

Als deze data kloppen, dan mag men de conclusie trekken dat misbruik op bijvoorbeeld het arme franciscanen jongenspensionaat Bleijerheide de jongens die uit huis werden geplaatst 2,5 maal meer kans liepen om seksueel misbruik te worden, en er waren nogal wat ‘uit huis geplaatste kinderen’ op het jongenspensionaat Franciscus.

Een van de Bleijerheide verhalen gaat over twee jongens die al vrijend betrapt werden door broeder Lebuinus. Toen bleek dat een van de jongens het zoontje van de burgemeester was, werd de ander geïsoleerd, verketterd, en kreeg alle schuld. Het zoontje werd in bescherming genomen door broeder Eymard die dit soort zaakjes wel wist te klaren. Onderzoek naar de ‘uit huis geplaatste kinderen’ en de mate waarop zij misbruik werden, had ook te maken dat zij vaker en in tegenstelling tot de andere kinderen, niet naar huis konden. Zij moesten overblijven, en dan was er geen toezicht, ook kon men in andere ruimtes deze kinderen opzoeken die leeg en verlaten waren. De arme broeders franciscanen waren zich terdege bewust van de verwaarloosden, de ontheemden, de ontwortelden….die geen stem, noch rechten hadden.