666 Broadway

The new York Times en andere buitenlandse media berichten over onze klacht bij het Internationaal gerechtshof in Den Haag. Allereerst wil ik duidelijk maken dat de publiciteit niet in handen was van Mea Culpa die deelgenomen heeft aan dit onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid. Mea Culpa was als enige Nederlandse ‘slachtoffer’organisatie aanwezig bij Strafhof Den Haag. Dit historisch begin van een proces tegen top Vaticaan zullen wij in de toekomst ondersteunen met deelname onze advocaat. Gesprekken tussen CCR en mr. Pennino zullen in de naaste toekomst plaatsvinden. Mea Culpa heeft meegedaan om dat in onze achterban heel veel mensen het idee steunen van een proces betreffende ‘misdaden tegen de menselijkheid’.

Een woordvoerder van het Vaticaan noemt de aanklacht tegen de paus en vier belangrijke bisschoppen “belachelijk” en een publiciteitsstunt. Slachtoffers van kindermisbruik door geestelijken dienden een aanklacht in tegen de rooms-katholieke kerkleiders, omdat zij jarenlang verdachten de hand boven het hoofd zouden hebben gehouden.

Kansloos

Advocaat Jeffrey Lena, die de kerk in de VS verdedigt bij misbruikzaken, noemt de aanklacht “een misbruik van het internationale juridische proces”. De slachtoffers hadden het Internationale Strafhof gevraagd een onderzoek te starten naar het misbruik.

De klacht bij het Strafhof werd vanmiddag door experts al zo goed als kansloos genoemd. Het Vaticaan heeft het Strafhof nooit erkend en bovendien eindigen dergelijke aanklachten haast nooit in een proces. (einde quote)

Veelbetekenend is dat het Vaticaan het Strafhof niet erkend, dat zal mede te maken hebben met wat de Cie Deetman vermijd, namelijk het onderzoek naar geweld en andere straffen van lichamelijk en psychologische onderdrukking decennia heeft afgespeeld in een instituut, wereldwijd geleid door 1 man en dit allemaal binnen de gesloten kaders, hiërarchie van de kerk. Het gerechtshof heeft jurispredentie in zaken als systematisch gebruik van geweld als vorm van misdaden tegen de menselijkheid:

‘Article 5 of the Rome Statue, the conduct in question constitutes a crime within the jurisdiction of the Court-namely rape and other forms of sexual violence of comparable gravity as crimes against humanity as set out in Article 7(g) and as a form of torture as a against humanity in violation of Article 7(f)

Systemen die mensen hun wil opleggen in naam van God of wie of wat voor naam, beroemdheid dan ook…Napoleon, Hitler, Stalin, Mao, Mussolini overgaan tot geweld om hun macht te consolideren, iedere vorm van deze keten van onderdrukking misbruiken, is een aanslag op de autonomie van mensen.

Social justice is niet en nooit belachelijk en of we kans maken, dan wel kansloos zijn is niet aan Ratzinger, geruchten gaan dat hij voor de kerst zal aftreden.

De man die Ratzinger beschermd heeft (pastoor Hullerman) al vaker op dit blog over geschreven, werd door psychiator Huth beschreven als ‘onverbeterlijke pedofiel’. Ratzinger legde dit naast zich neer en beschermde en benoemde Hullerman in vele andere parochies. Degene die door deze Hullerman met geweld is benadert en inmiddels in het gelijk is gesteld, heeft ondergetekende een paar dagen mee kunnen optrekken, en we gaan samen een lied schrijven. Muziek is al klaar, en Wilfried Fesselman neemt de Duitse tekst voor zijn rekening.

 

Een heel team van New Yorkse advocaten (CCR) heeft een jaar lang in het geheim gewerkt aan dit dringend verzoek van Snap org. Amerika om het onmogelijke mogelijk te maken. De komende dagen zullen we nog enkele aspecten van dit proces belichten om duidelijk te maken, dat als wij misbruik maken van het internationale juridische proces, wij ons niet verschuilen achter een status apart, geregeld met een van die despoten die hele bevolkingsgroepen hun wil heeft oplegd, hun goede, trouwe vriend Mussolini.

Grappig, maar het adres van CCR in new York is 666 Broadway…leuk idee voor musical met veel puntmutsen en donkere types met dikke balken voor hun ogen!