De ideale economie…Gods koninkrijk

De UN, United nations (CAT) hebben verdragen bekrachtigd over mensenrechten geformuleerd dat verkrachting en andere vormen van seksueel geweld gezien worden als ‘torture’, marteling. Vooral de pijn die je LATER ondergaat, de schaamte, het verdriet, is deel van deze marteling. Een ander argument in de aanklacht die wij gisteren bij het Internationaal Strafhof hebben neergelegd is de continuïteit die zowel 30 jaar geleden als vier jaar geleden plaatsvonden. Daarvoor zijn twee van onze getuigen naar binnen gegaan Wilfried Hesselmann en Megan Peterson. De eerste als 11 jarig jongetje misbruikt in 1979 door pastoor Hullerman en die door Aartsbisschop Ratzinger werd overgeplaats nadat aan het licht kwam dat Hullerman kinderen misbruikte.

Megan is het jongste slachtoffer in Winona, Minnesota en ook haar dader leeft voort onder de bescherming van bisschop en Vaticaan. De priester Fr. Joseph Jeyapaul verblijft nu in India in het bisdom Ootacamund (Tamil Nadu).

De kerk is internationaal en het Gerechtshof idem. De RK grenzen zijn niet beperkt, net zo min als haar leerstellingen en kenmerken. Het celibaat, haar angst voor seksualiteit (maagd Maria), de zelfverloochening, de biecht (vertel het ons, en hou het stil, het is ‘onze’ geheimhouding) de gesloten cultuur, macht en hiërarchie kenmerken dit instituut al eeuwen. De scheiding van kerk en staat leidde ertoe dat hun wetten en regels boven die van de rechtstaat golden. Zij bleven de macht in opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg houden en hielden hun relaties met de ‘betere’ kringen in stand. In hun instituten werkten goedkope arbeidskrachten. De vele duizenden goedwillende nonnen en broeders kregen geen salaris. Verstandelijk gehandicapten in Heel bijvoorbeeld werkten voor Philips voor een reep chocola of een pakje shag per week. Het geld ging naar de oversten, werd onroerend goed of kregen onroerend goed van al die stervenden die de hemel als vooruitzicht werd gesteld. Het ideale win-win economisch model. Hun macht was groot en bleef door de scheiding van kerk en staat gecontinueerd. Onderzoek naar katholieke instellingen zijn zeldzaam, en mocht deze klacht zich door de criteria van het Internationaal Strafhof wurgen dan is het de eerste keer dat een gerechtshof zich gaat bezig houden met de 20.000 bladzijden aan beschuldigingen en rapporten ‘all over the world’. En wij Mea Culpa zullen onze dossiers overdragen aan dit hof. Ook hebben wij op de persconferentie het gebruik van psychofarmaca (luminal) op de agenda gezet. Kinderen werden op Bleijerheide met voorbedachte rade verdoofd om misbruik mogelijk te maken. Achter al die muren van internaten speelden zich zaken af die nooit door welke instantie dan ook zijn onderzocht. Of ze stellen eigen onderzoeken in die dan voor het altaar Gods tot inzicht kwamen niet al te diep te graven. Ook de gevolgen van het misbruik op de latere levensloop wordt door geen enkel kerkelijk onderzoek overwogen want de een kan er wel mee leven en de ander pleegt zelfmoord. Who cares!

Alleen in de VS zijn tussen 1950 en 2002 10.000 geloofwaardige beschuldigingen van seksueel misbruik gerapporteerd bij kerk vertegenwoordigers. Zie en lees het John Jay rapport. Dat rapport staat bol van de paralellen en patronen kenmerkend voor RK instellingen.

De seksuele aberaties betroffen penetraties en orale seks onder dwang. Robert M staat niet alleen, en heeft vele volgelingen voor hem. Alleen Robert M wordt gefileerd door het OM en de kerk start haar eigen onderzoek na meer dan duizend beschuldigingen van misbruik door clerici in 2010. Alles moet zorgvuldig gebeuren want het ‘lekkend dak’ moet gerepareerd volgens KNR en bisschoppen, zorgvuldig uiteraard met toegang tot alle archieven mits ze niet de privacy schenden!!! In een van onze gesprekken met de Cie Deetman was een kreet van opluchting te horen toen zij dachten belangrijke archieven gevonden te hebben over het internaat te Bleijerheide. Nee, niet veel resultaat bleek toen, maar wie weet wat WIJ nog allemaal vinden.

Oh ja, wat de advocaten uit 666 Broadway te New York ook naar voren brengen is dat Paus Benedictus nog steeds als Joseph Ratzinger het Duitse staatsburgerschap heeft en dus als burger kan worden verhoord, opgeroepen. Van zelfverloochening naar zelfverwerkelijking. Je bent nooit kansloos.

Schuldig verzuim