Aangifte…de schreeuw!

Tussen de 10.000 en 20.000 slachtoffers seksueel misbruik heeft men in de RKK, Nederland op het geweten, kortom een misdaad tegen de menselijkheid. Als de Hells Angels morgen beticht worden van tussen 10.000 en 20.000 kinderen misbruikt te hebben, worden ze gelijk gebrandmerkt als een criminele organisatie.

De kerk ontloopt alle beschuldigingen, hoeven zich niet voor de rechtstaat te verantwoorden, en willen met alleen excuses of het wegsturen van een bisschop zoals door Verhagen voorstelt, wegkomen. Ook onze premier wil de daders vervolgen, maar de dader organisatie met rust laten. Gedoogsteun voor de kerk?

Mea Culpa heeft zich dit jaar aangesloten bij Snap, Amerika klacht die wij samen ingediend hebben bij het internationale gerechtshof te Den Haag, daarin wordt het oorlogsrecht, erkende publicaties over geweld en aanranding onderzocht door de Verenigde Naties, aangevoerd als misdaden.

In Nederland schreeuwt de ‘culture of silence’  als nooit tevoren onder de vele slachtoffers, en wij roepen slachtoffers op zich bij ons aan te sluiten. Niemand stapt op, niemand draagt verantwoordelijkheid voor een misdaad tegen de menselijkheid, enkel verbale boetedoeningen. De bisschoppen moeten zich  realiseren dat ze deze kerst niet sérieux genomen worden wanneer ze hun boodschap van liefde en vrede willen uitdragen. De boodschap van het kindje Jezus als symbool van licht en liefde, is eeuwenlang door de geldzuchtige machtsdrang van Roomse prelaten, misbruikt.

De kerk vertoonde een ongekend vluchtgedrag sinds de onthullingen van seksueel misbruik de samenleving overspoelden. De geloofwaardigheid is vergaand aangetast. De bisschoppen zijn lichtzinnig door te denken dat met het voorlezen van een brief in de kerk, het allemaal wel goed komt. Al leest men duizend brieven voor, alleen de getuigenissen van de slachtoffers voorlezen helpt, en toont ware betrokkenheid.

Dan zijn de mensen die met geweld en psyschische terreur te maken hebben gehad, geheel op verzoek van de bisschoppen en KNR buiten beschouwing gebleven, dit is een criminele daad. Men heeft bewust de informatie stroom onderdrukt. Dit om nog ergere imago schade te voorkomen zoals aartsbisschop van Eijk onlangs bevestigde. De schadeclaims zijn hierdoor met miljoenen gereduceerd, maar de duizenden mensen die in internaten hebben gezeten en geweld hebben meegemaakt, is wederom hun recht om te spreken ontnomen. Zij zijn niet gehoord, hebben nergens recht op en krijgen geen compensatie.

Wij hebben dit de heer Deetman vanaf het begin als enige slachtoffer organisatie nadrukkelijk meegedeeld. Hij wilde dit niet meenemen omdat het niet tot zijn mandaat behoorde.

Mea Culpa is dan ook van mening dat alle bisschoppen verantwoording moeten nemen, ook de KNR voorzitter moet terugtreden. Dit Nederlands nieuws over de doofpot geldt ook voor andere landen die met exact hetzelfde doofpot probleem te maken hebben, zoals onze zuster organisatie Mensenrechten in de kerk, België. Zij kijken naar ons en hopen dat onze strijd hun zal helpen. Wij gaan tot het hof van Genève om een klacht in te dienen wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Om te beginnen doen wij morgen aangifte bij de politie te Kerkrade tegen de stichting nalatenschap Bleijerheide, die ärme brüder Franciscus te Düsseldorf, Duitsland. In het rapport van Deetman staat op blz 643 dat alle archieven zijn vernietigd toen de broeders de gebouwen verlieten. Ik heb juist in die tijd naar archieven gevraagd voor een documentaire die ik toen al had willen maken. Broeder overste Ignatius had een schoendoos met oude tapes voor me weggelegd, en was verdwenen. De congregatie in Düsseldorf is verantwoordelijk voor het jongenspensionaat st Maria ter Engelen waar misbruik door 19 broeders Franciscanen in het dossier de ‘engelen jongens’ wordt beschreven, er zal een claim volgen namens de stichting Mea Culpa. 

One thought to “Aangifte…de schreeuw!”

  1. Wanneer zal het gedrag van de priesters en nonnen in zowel Suriname als op de Nederlandse Antillen onderzocht worden? Denk niet, dat alleen in Nederland misbruik van kinderen heeft plaatsgevonden!

Reacties zijn gesloten.