Pijpen

Eindelijk weten we nu hoe bisschop Wiertz erachter is gekomen wat zich in zijn bisdom heeft afgespeeld. ‘Wir haben es nicht gewusst, vroeg Jan de Koning van de immer fruitige zender L1, ‘en wat de commissie Deetman op tafel had gelegd. Waar ligt voor u nou de waarheid’? Heeft u dan toch meer geweten vroeg Jan heel voorzichtig of hij een enorme klap voor zijn hersens zou krijgen.

Nou kijk, legde de bisschop uit, we hebben natuurlijk zaken aangepakt zoals pastoor SS, ging in therapie maar nog sneller in recidive, ja en die ander pastoor uit Reuver- Offenbeek werd veroordeeld wegens ontucht met vijfjarig meisje, kreeg van de monsieur een hernieuwde kans in Grashoek. Zo zijn er wel een paar zaken. In het een op een gesprek met de bisschop wat ik vorig jaar had (praten met het slachtoffer) vroeg ik hem hier ook naar. ‘Hij had zijn straf uitgediend en kon weer in functie! Dat het voorkomt? Natuurlijk overal komt het voor maar u moet goed begrijpen dat ik nog nooit van pijpen heb gehoord, sprak de bisschop. Jan kwam even niet in beeld, de camera man / vrouw moet effe niet geweten hebben in welke voorstelling ze nou terecht waren gekomen. ‘Pijpen, daar hoorde ik de eerste keer van bij Clinton toen dat uitgebreid in de kranten stond beschreven (welke krant las de bisschop?). Hij, de president in the oral office met die Monica Lewinski (wij noemden haar altijd Harmonica). Ik kon me geen voorstelling maken van dit soort zaken dus dat leefde niet bij mij, pijpen, jeetje oh jongens pijpen!

Heiige Vader, het bewijs is geleverd, u wist niet van pijpen dus bestond het misbruik probleem niet, nu is het aangetoond, en heeft u een bijzonder legitieme verklaring afgelegd, en het niet kunnen weten. Alle zaken rond het rapport Deetman neemt u ter harte maar van pijpen had u geen kennis.

Waar de bisschop wel kennis van had: (NRC Joep Dohmen ) De bisdommen hebben documenten en soms complete dossiers vernietigd die verwezen naar kindermisbruik. In drie van de zeven bisdommen gebeurde dat systematisch, in de andere incidenteel.

In een bijlage van het rapport van Deetman stond dat alle gevoelige stukken door het bisdom Roermond vanaf 1972-1995 werden vernietigd. Bisschop Wiertz was sinds 1993 in functie, toen wist hij nog niet van pijpen maar alle gevoelige stukken konden weg. Zijn voorganger onze zwoele Gijsen, wist die van pijpen,   die nu stevig achter de gordijntjes zit, ruimde keurig alles op, de feestjes in de bungalows, de pastoor in Vaals, kapelaan Meersen, vele zaken liggen nog te broeien onder het gras, vraag niet door Jan, dat gebeurt in Limburg niet.

Frappant de Bleijerheide ‘engelen jongens’ vinden nauwelijks iets terug van hun ontboezemingen met de commissie Deetman. Sterker nog we hebben notulen waar zwart op wit ondertekend door de Deetmans secretairs B. Creemers staat dat een pastoor wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Een pastoor die afgelopen Zondag niet de brief voorlas in zijn kerk omdat er kinderen in zaten. Nu zijn het beschuldigingen maar tellen ze niet mee bij die 105 die Rutte wil vervolgen. Verjaring, dat staat in de wet, kan niet vervolgd worden maar een ander wet die van de misdaden tegen de menselijkheid 10.000-20.000 gevallen van kinder misbruik, bestaat wel.

Bij Petrus verjaren zaken nooit, die zegt ‘vertel mij maar eens wat je je hele leven hebt uitgespookt, mannetje. (Nou Petrus door Clinton kwam ik erachter  wat pijpen is!! Petrus antwoordde, is dat die man die zei ‘I did not have sex with that woman’? )

Ja, die Harmonica Lewinski ging op haar knieën en ontving het presidentiële zaad. Wij geven alleen de goddelijke zegen, meneer de rechter, onze canonieke wetten zijn anders, slachtoffers bepalen of de bisschop moet aftreden, echter er zijn meer mogelijkheden:

a) Hij treed op tegen de priesters die nu nog beschuldigd worden van misbruik

b) Maakt bekend wat de zaken zijn die in ieder geval in de data base van mea Culpa zich bevinden, en ook niet vernietigd worden.

c) Uitnodigingen worden alleen met de pers erbij toegestaan

d) Clinton  en Harmonica traden veel op in het jaar 1998. Het jaar dat Wiertz de homo dankdiensten verbood.

‘Pastores mogen onder geen enkele voorwaarde dankdiensten houden waarin homoseksuele paren de officiële registratie van hun relatie willen vieren. Ook mogen zij hun kerk of kapel niet voor deze kerkelijke vieringen ter beschikking stellen. Dat heeft bisschop Wiertz van Roermond per brief aan de priesters en diakens van zijn bisdom laten weten. Hij verwerpt daarin het argument van sommige pastores dat je toch altijd voor mensen mag bidden of om een zegen mag vragen. De levenswijze van geregistreerde homoseksuele of lesbische paren is „in strijd met Gods bedoelingen”, schrijft Wiertz. „En men zegent geen ongeordende relaties”.

Kan de kerk nu überhaupt nog iemand zegenen, anders het beste is AFTREDEN!