Bisschoppen aftreden

persbericht

Mea Culpa, de slachtoffer organisatie die aan de wieg stond van onthullingen rond seksueel misbruik wilt dat de bisschoppen opstappen en onderschrijft niet de steun die door Klokk gegeven wordt aan de bisschoppen. Zij, de bisschoppen moeten onmiddellijk aftreden, hun excuses worden door het overgrootte deel van de bevolking, en zeker binnen onze organisatie, niet geloofd. De oproep van Klokk om slachtoffers in het paars gekleed te laten gaan is voor ons onacceptabel. Paars is de kleur van de boetedoening, het is niet aan de slachtoffers om boete te doen maar aan de daders.

Door mee te gaan in de rituelen van tot die kerk is de afstand niet opgelost. Zeker niet, zolang er grote onduidelijkheid is over de status van vele ontucht plegers binnen de kerk. De kerk zal eerst concreet actie moeten ondernemen om de nog levende daders aan te pakken!

Dan liggen er nog ontucht zaken in de kelders van het geloof, vele meldingen, zowel van Bleijeheide als daarbuiten, die bij ons zijn binnengekomen sinds begin 2010, kunnen nog onder de aandacht brengen.

Om nu stille nacht, heilige nacht te zingen in het paars, laat de daders eerst boete doen voor de rechtstaat.

Weg met die smeerlappen‘ schrijft Youp van het Hek.

Een andere minder bekende Nederlander schrijft:

‘Waarom heeft de Jong zich bedankt als hulp Bischop in Roermond? Wist die ook meer van die voorvallen en of kon hij zich niet verenigen met Wiertz. Het wordt de hoogste tijd dat die Wiertz opstapt en liefst zo snel mogelijk.  Dat is de mening van een vrijwilliger, medewerker van een van de parochies in Kerkrade en ik denk dat velen met mij er zo overdenken’. 

Bert Smeets

voorzitter stichting Mea Culpa United