Achter de schermen

Verjaring is een wet die verandert moet worden alleen al om slachtoffers van seksueel geweld een kans te geven hun klacht in te dienen. Deze willekeurige tijdslimiet kan in New York afgeschaft worden. Ze hebben dan een jaar de tijd om zich in een civiele zaak voor te bereiden.

Mensen in het hele land hebben gewerkt om veranderingen in deze wetten te forceren, zodat iedereen die in het verleden schade hebben geleden, legale toegang tot het burgerlijk rechtssysteem bij de rechtbank kan indienen. Er wordt vooruitgang geboekt – helaas niet in Maryland (de thuisbasis van het verhaal van the Keepers) of in Pennsylvania (waar het rapport van de grote jury van 2018 documenteerde misbruik van meer dan 1000 minderjarigen door meer dan 300 geestelijken). Lobbyistisch geld van verzekeringsmaatschappijen en kerken hebben senatoren in beide staten overgehaald om de veranderingen te blokkeren – maar overlevende belangenbehartigingsgroepen zullen terugkomen tijdens de volgende zittingen in beide staten. In de staat New York (onder andere) werd een nieuwe wet voor slachtoffers van kinderen aangenomen, en vandaag is de eerste dag dat iemand seksueel misbruikt van minderjarigen in New York minstens een jaar heeft om civiele zaken in te dienen, ongeacht hoe lang geleden ze waren gebeurt. Hiermee kunnen mensen documenten verzamelen, oproepen van organisaties die samenzwering en medeplichtigheid kunnen tonen.

Dit is andere koek dan de fluwelen ontkenners van seksueel geweld in het zuiden waar een artikel 12 procedure (uit 2013) nog steeds wordt tegengehouden ter bescherming van de elite dan wel kerkfiguren; want Limburg blijft een godvergeten achterland waar de waarheid in de doofpot blijft door al die lakeien en volgzame, plichtsdienaren bij kerk en staat. Met dank aan de media dat ze deze zaak in de gaten houden?? Censuur is de media niet vreemd…als je betaalt.