Afschaffen van vrijheid van onderwijs

 Er is een groeiende radikale groep die zich afkeert van de kerk en er is een groep die de kerk trouw blijft maar het misbruik met de wortel wil uitroeien. Het bisdom Roermond wil mensen een kerk van binnen laten zien, zo langzamerhand krijgt het een museum functie waar meneer de geestelijke als gids de bezoekers kan rondleiden met als speciale attractie: ‘kijk, boven het altaar, daar woonde God’. Goeie ouwe tijd toen God nog kon fietsen, en een herdershond een dagboek bijhield. Van Don Cammillo hadden ze dit idee gejat zodat een engelbewaarder zijn stem over de goed gelovige Limburgse gehuchten liet galmen. Cees Brusse leende zijn stem aan de katholieke hondenserie en onlangs kwam nog een biografie van Brusse uit en of hij daarin terugblikt op kapelaan Odekerke is de vraag maar dat de tijden dramatisch verandert zijn, moge duidelijk zijn.

Zelfs kameraad Peppone zou bij terugkeer in de wereld van nu onmiddellijk de weg kwijt raken. Als wij met de LTM bus, lijn 10, naar Epen een weekend naar Oma en Opa in Wittem gingen reed lijn10 altijd langs Eijsden waar ‘Dagboek van een herdershond’ ooit werd opgenomen. Mijn moeder wees ons de plekken aan waar de serie zich afspeelde. We keken net zo lang tot we de hoofdrolspelers in onze fantasie zagen. Naarmate lijn 10 van de LTM vaker langs de trappen bij de kerk stopte en wij vervolgens terugreden naar Waubach, dat nu al met beveiligingscamera’s moet worden bewaakt, zag ik op het laatst niets meer, hoorde noch engelengezang en verzonk in een diepe stilte.

Ooit, droomde ik, zal de maatschappij inzien dat de kinderen een andere wereld leren ervaren. Een wereld die ze leert hoe om te gaan met gevoelens en denkbeelden. Hoe ze werkelijk contact leren te maken, de wereld van het kind en de wereld van de volwassene. Belangrijk daarbij is ons onderwijs systeem. Nu, wij leerden hoe Jezus met mannen de woestijn introk, het maagdenideaal voor de meisjes, hoe onderdanig en gehoorzaam we de leer van de kerk moesten volgen. Het onderwijs was volledig door de kerk gemonopoliseerd. Toen was er ook al een scheiding van kerk en staat. Toen wilde de staat geen conflict met de machtige kerk en vreesde haar invloed. De kerk paaide het gezag en zo kwamen heel wat deals tussen meneer pastoor en de burgemeester tot stand. Dat heeft lang geduurd voordat daar in de zestiger jaren verandering in kwam. Belangrijk was de ontwikkeling over het denken tussen de realtie man / vrouw, seksualiteit, anticonceptie, huwelijk en gezin. Aangezien we niet veel zijn opgeschoten in de tweede kamer met de hoorzitting probeer ik mijn gedachten te laten gaan, net zoals dat kind in die bus, immer op weg naar huis.

Niet alleen de daders van seksueel misbruik, zowel psychisch als fysiek geweld moeten zich melden maar ook al diegene die hebben samengewerkt, samen gebeden, die tenslotte samenleefden, hun verhalen moeten eindelijk gehoord worden in een parlementaire enquête. Er kan beter eerst een nationale opruiming plaatsvinden voor wij weer verder kunnen. Bovendien moet als uitkomst van deze hoorzittingen in de Tweede kamer over misbruik / mishandeling in de RK kerk, de schijn-scheiding tussen kerk en staat opnieuw worden geformuleerd.

Schaf de vrijheid van onderwijs af.

Dat wil zeggen, je mag Islamistische scholen of Christelijke scholen van welke signatuur dan ook inrichten maar iedere school is verplicht les te geven om de normen en waarden zoals die in onze moderne maatschappij zijn ontwikkeld met een maatschappelijke, wetenschappelijke, sociale betrokkenheid te onderwijzen. Bijvoorbeeld:

Onderwijs mensenrechten

Vrouwenrechten

Seksualiteit / problematiek

Recht op abortus / euthanasie

Vrouwenbesnijdenis is verboden

Discriminatie niet toegestaan

De biecht is onrechtmatig

God bestaat niet; wetenschappelijke studies

Kortom:

Je hebt de vrijheid om te geloven maar niet de vrijheid om de mens van kennis te beroven

Je krijgt dan het ‘positieve tegenstellingen onderwijs’ ofwel de PTO wet. PTO scholen die met elkaar moeten samenwerken en toezien dat de wetten van de natuur en staat worden begrepen. Je leert kinderen op een positieve manier dat er tegenstellingen bestaan, dat er verschillende opvattingen zijn. Een PTO school kan dan aangeven een islamitische achtergrond of protestant, christelijke of bijzondere achtergrond te willen nastreven. PTO dient in de wet te worden opgenomen en moet islamisering en / of Christelijke belangen overstijgen. Bijzondere scholen moeten daartegen in religieuze thema’s onderwijzen, een kind heeft dan de vrijheid om later te kiezen.