Afstandbaby’s

De Ierse regering (lees: niet de Nederlandse regering) heeft besloten om honderden babylijkjes op te laten graven op het terrein van een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders bij het plaatsje Tuam, in het westen van Ierland. In Heerlen is er ook zo’n graf! In de buurt van de Vroedvrouwen-school Heerlerbaan / Hooghees.

Mother you had me but I never had you

MCU heeft al vanaf 2010 ingezet op dit dossier….de afstandsbaby’s.

Afstandsbaby’s dichterbij

Schrijnend om te zien hoe de Nederlandse media hiermee omgaat. Er valt blijkbaar niet mee te scoren toch zijn deze afstandsbaby’s een bewijs van absolute katholieke apathie rond deze baby / kind verdwijningen. Ook moeten de kinderen alsnog een waardige begrafenis krijgen.

Op het terrein van het katholieke opvanghuis werden vermoedelijk 796 kinderen begraven. Er is wel vastgelegd dat ze overleden zijn, maar niet waar de lichamen zijn gebleven. Waarschijnlijk zijn de kinderen daar illegaal begraven, mogelijk zonder dat de rest van de familie werd geïnformeerd. Mooie taal voor moord!

Het massagraf werd in maart 2017 ontdekt. Er zijn al wat lijkjes opgegraven, maar voor het grote graafwerk is een wetswijziging nodig. De Ierse regering hoopt dat het parlement daar snel mee instemt, zodat het graafwerk in de tweede helft van volgend jaar kan beginnen.

Uit eerste onderzoek is gebleken dat het vooral gaat om kinderen tot twee of drie jaar oud, onder wie ook te vroeg geboren baby’s. Deskundigen vermoeden dat veel lijkjes dateren uit de jaren 50.

Fatsoenlijke begrafenis

“We weten niet precies wat ons allemaal te wachten staat, maar we zijn ervan overtuigd dat we dit moeten doen”, zegt de Ierse premier Varadkar. “We graven de resten op en geven de kinderen de fatsoenlijke begrafenis die ze eerder niet gekregen hebben.” En dat niet alleen in Ierland, Nederland maar ook in Canada.

Honderdduizenden Canadese alleenstaande moeders moesten hun pasgeborenen opgeven tot het begin van de jaren zeventig.

Een Senaatsrapport roept op tot verontschuldiging van de federale autoriteiten en een onderzoek van het geweten van de kerken die verantwoordelijk zijn voor de kraamklinieken.

Zwangerschap in Canada. Alleenstaande vrouwen stonden onder druk om hun kind in de steek te laten. Internationaal beleid? Management vanuit Rome?

Honderdduizenden pasgeborenen werden naar verluidt van hun moeder afgetrokken tot het begin van de jaren 1970, met de goedkeuring van de kerken die belast waren met kraamklinieken en de impliciete goedkeuring van de federale autoriteiten.

Bevalling onder druk

Aanstaande moeders werden soms gedwongen om naar federaal gefinancierde kraamklinieken te gaan om op een relatief heimelijke manier te bevallen. Tijdens de hoorzittingen in maart hebben senatoren het van velen gehoord. Zoals Sandra Jarvie, die op haar twintigste in de late jaren zestig zwanger was. Ze vertelt over de druk op de kwetsbare jonge vrouw die ze toen was.

“Ik kreeg te horen dat het beter was voor mijn kind om een ​​vader en moeder te hebben,” zegt ze. Ik zou hem geen studies kunnen betalen. Hij zou als onwettig worden beschouwd, bespot op school, wat inhield dat hij insinueerde dat mijn baby veel beter zou zijn zonder mij. We waren egoïstisch omdat we ons kind wilden houden; hij verdiende een beter leven.”

Duitsland wordt geconfronteerd met zijn “gestolen kinderen van de DDR” …de ellende blijft doorgaan welke kant je ook onderzoekt.

Het opvanghuis bij Tuam, Ierland werd van 1925 tot 1961 gerund door de katholieke kerk. Het had een opmerkelijk hoog sterftecijfer, maar er is nooit opgehelderd waardoor dat kwam. Vermoedelijk speelde ondervoeding een rol.

Er waren in de vorige eeuw tien van zulke huizen in Ierland én in Nederland zeker 1 hele grote (Heerlen, Vroedvrouwenschool, waar in Ierland totaal zo’n 35.000 vrouwen zijn opgevangen. Niet alleen bij Tuam liggen kinderen begraven, ook drie andere opvanghuizen zouden een kinder massagraf hebben. De KRO heeft samen met ons MCU ooit een zoektocht ondernomen naar de afstandsbaby’s in Nederland / Heerlen maar staakten in het midden van de reportage met een drogreden namelijk dat een vrouw, die op de Vroedvrouwen-school gewerkt had / gesloten afdeling ongehuwde tienermoeders, als compleet vergeetachtig te beschouwen terwijl haar man, in staat was om alles nog eens te bevestigen dan wel te corrigeren. De waarheid da’s niks voor de KRO / katholiek Nederland. Zeker terug gefloten door de KRO bazen. Geloofsslaven.

we krijgen je wel