Answer Me

Naar aanleidingen van de reacties op artikel Daders in beeld (tussen 2010-2013 en de jaren die zullen volgen) quote ik nogmaals dhr. Deetman: ‘Wanneer die bronnen/archieven niet volledig open staan, hebben de conclusies een mindere betekenis en dat zal openbaar worden’. Dan…hebben de arme broeders volgens het Deetman rapport blz 643 Bleijerheide archieven op grote schaal vernietigd. Gijsen is dan al weg maar geeft als bisschop het goede voorbeeld. We hebben de commissie gevraagd naar de broeder die in Boekel zit en met justitie in aanraking is geweest??? Geen antwoord.
Dan de CV, curricula vitae, door de broeders zelf gemaakt begin jaren 1990, van 13 broeders in Bleijerheide, over negen van hen zijn meldingen gedaan. Staat op diezelfde blz. 643 Deetman rapport…geen antwoord.
We draaien in cirkels jongens! (Answer me, heb ik geschreven, net toen ik van internaat kwam)!!

http://www.youtube.com/watch?v=iCPT0n6ocdw

8 gedachten over “Answer Me”

  1. Eind zeventiger jaren was er een broeder die jongens geld gaf wanneer ze hun geslachtsdelen lieten zien of zelfs seksuele handelingen liet verrichten (25 gulden of het dubbele). Hij had volgens de klagers een westers accent.

   1. Hallo Jos, kan zijn maar wie was die Boekelse broeder dan? Er zijn enkele nieuwe klachten binnen die nog niet in het ‘engelen dossier’ staan vermeld. Het zijn klachten uit de vijftiger jaren. Deze mensen zijn de tachtig gepasseerd en hopen op erkenning. Helaas zijn andere klachten uit de vijftiger jaren ingetrokken terwijl er zelfs steunbewijs voor was. Ik heb hun dit meegedeeld maar ze zagen de strijd niet meer zitten. Ze leven nog, heel lieve mensen uit de buurt van Den Haag. Ik heb het dan over broeder overste Mansuetis. Nou ja Jos, die Mansuetis gaf ook bijles aan jongens die leerstoornissen hadden, ging dus een beetje fout in die Bleijerheide klassen. Steunbewijs genoeg (als hij zich wil melden).

    1. Bert,
     Dankzij jouw Blog ben ik op de hoogte van alle klachten.
     Zoals eerder door mij verklaart, komt de naam van de Boekelse broeder niet op de MCU-lijst van beschuldigde broeders voor. Het nu vrijgeven van de naam dient daarom niet het doel waarvoor MCU zich sterk maakt.
     Zonder klager is deze broeder namelijk geen aangeklaagde en zal ik het imago van deze broeder nooit beschadigen.

     Echter, zodra een oud-leerling een officiële klacht heeft ingediend betreffende deze Broeder, dan zal ik de naam aan de betreffende klager bekend maken.
     Dat is een belofte.
     Jos Schmidt

 1. Bert,

  Wat je vergeten ben, dat je vorig jaar aangifte heb gedaan bij de politie over diversen zaken betreffende het jongensinternaat te Bleijerheide en de uitkomst/onderzoek van de heer Deetman.
  Wat is daarvan de uitslag geweest of is dit ook in de DOOFPOT gestopt.
  Volgens de Procureur Generaal zou naar elke aangifte serieus worden bekeken worden en afgehandeld worden.

  1. Oh ja Corrie het is teveel om op te noemen, er is een cordon sanitaire gelegd rond MCU die onze vastberadenheid moet breken. In Limburg is het uitbannen van dit soort lastige types traditie dat ze geïsoleerd worden zoals dat gebeurde op internaat…twee weken isolatie of zoals anderen zelfs 1 maand aan hun broek kregen. Nu, het liefst wil men levenslange uitsluiting, het moet toch gezellig blijven. Kreeg gisteren nog telefoon van iemand die wilt checken waar we mee bezig zijn??? Interesse? Okay, laat de mollen in hun eigen holen verdwalen, water erin, geef ze van allerlei voedsel dat hun buiken opzwellen in hun zelf gegraven gangen stelsel, laat de PG serieus naar dit troebele land kijken en erdoor heen zakken!

Reacties zijn gesloten.