Special mediation

katholieke zedenEind Maart bij de hoorzitting in de Tweede kamer drong dhr. Deetman aan om een tandje hoger, zaken sneller af te handelen bij de klachtenprocedures meldpunt RKK. dhr Deetman zei het volgende:

Bij de afwikkeling van schadeclaims over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk moet tempo gemaakt worden. Slachtoffers mogen daar niet op blijven wachten. Dat zei Wim Deetman, voorzitter van de commissie die het misbruik in kaart bracht, donderdag in een gesprek met de Tweede Kamer’.

Nu zijn we weer maanden aan het wachten op de uitkomst van een SPECIAL MEDIATION voorstel van Deetman aan KNR, bisschoppenconferentie om geweld, los van de klachten over seksueel misbruik, te bezien in het licht van de schadeclaims. Bij B&T zitten ze ook niet stil en had secretaris van de Beeten vanmiddag aan de lijn, die me daarna een mail stuurde:

Van de gelegenheid heb ik gebruik gemaakt u erover te informeren, dat dinsdag j.l. in een gesprek met kardinaal Eijk, bisschop Van den Hende en broeder Van Dam ons bestuur uitdrukkelijk is meegedeeld, dat er conform het advies van Deetman II  voor de slachtoffers van geweld sec  – mensen die op zich geen seksueel misbruik hebben ondervonden – een ‘special mediation’ komt waar B&T en het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK geen enkele rol in zal vervullen.  
Met vriendelijke groet,  heggen schaar
R.H. van de Beeten,
Secretaris B&T
.
(MCU) Een vreemd fenomeen neemt bezit van ons nationaal, historisch, politiek bewustzijn. Het knipt en knipt en van boven af wordt een mandaat opgelegd aan onderzoekscommissies die zoals nu duidelijk blijkt in het gareel te lopen van kardinaal Eijk, bisschop van de Hende, broeder van Dam die in de kamer nota bene verklaarde dat zij, de top, van niets geweten hebben maar toch moeten opdraaien voor de slachtoffer ellende. De 10.000 tot 20.000 slachtoffers worden hiermee kaltgestellt.
.
In alle VN rapporten wordt seksueel geweld genoemd als juridische explicatie in machtsrelaties, morele kwesties en mensenrechten komen aan de orde wanneer je bijvoorbeeld een mens, een kind opsluit, weken isoleert omdat hij zich verzette tegen seksueel misbruik, dan is, ook als die niet gepenetreerd is, onderdeel van seksueel geweld. De machtsrelatie speelt een rol in de overheersing van lichaam en geest.
Het voortschrijdend inzicht bij alle betrokken van doofpot RKK Nederland krijgt een gedempt toontje, nu de corrigerende tik uit de bijbel van Deetman is geschrapt, dus benieuwd hoe special de voorstellen ter tafel komen. Sec geweld en sec seks hebben mentaal evenveel met elkaar te maken, de RKK heggen knipschaar (die geweld en seksualiteit pertinent los willen knippen) kan nog voor de herfst valt, voor verrassingen zorgen maar de bladeren vallen toch. Wim, even corrigeren!

7 gedachten over “Special mediation”

 1. Ik hoop dat je het me niet euvel duidt, Bert, maar ik moet je bekennen dat ik er toch wat moeite mee heb het “misdaden tegen de mensheid”vertaald te zien in je kennelijk nieuwe strijdkreet: stop de Limburgse vlaai op zondagmiddag.

  1. Ik heb wat moeite met het ‘Amsterdamse toontje’, het geweten van de mensheid vertegenwoordigd. No way.

   1. Dank je, Bert
    Ik had nooit verwacht dat ik ooit om een van de beste cadeautjes die ik van mijn ouders kreeg zo zou kunnen lachen !

 2. Corrie, met alle mijn respect – maar die ken je al langer dan vandaag – weet je wel zeker dat die uitspraak klopt : “de macht van de kerk is nooit weggeweest ” voor jou/jullie persoonlijke situatie ?
  En wordt het wellicht niet ook eens tijd als je het hebt over belangenbehartiging van slachtoffers óók ‘ns hardop over die vraag en wat die impliceert gezamelijk na te denken?

  Want ergens klopt het volgens mij van geen ene meter !

  Die macht van die kerk in die individuele levens – die hele Deetman operette klucht inclusief – bestaat slechts omdat er erkenning gezocht wordt.

  Wat wil je in vredesnaam erkend krijgen?
  En dan?
  En vooral: wat betekent het voor jullie/je persoonlijke leven dan indien dat niet gebeurd?

  Wees ervan overtuigd dat ik elke denkbare godin op mijn hele blote knietjes heel diep dankbaar ben, en sinds een tijdje met de dag toenemend, voor de snuggere intuitie – erg veel meer meer was op dat moment nog niet – die me deed besluiten om vóór ik een melding deed bij die Deetman club melding te doen bij Justitie (welke mogelijkheid ik dus ten gevolge van die verjaring ook jaren niet had), daarmee was het bij die Samsonclub nog logischer.

  En wanneer ik nu kijk naar wat er zich in mijn persoonlijk leven afspeelt en zeker ook in die paar jaar daarmee samenhangend heeft afgespeelt (en het [maatschappelijk ] geweld waarmee ik, en wij allemaal geconfronteerd zijn,
  hier direct aan gerelateerd, als sitting ducks voor elke jan met het drieletterwoord schrik ik mij helemaal wezenloos over de catastofale consequenties daarvan en de onwaarschijnlijke onkunde daarover !

  En ben ik buitengewoon hartgrondig van mening dat we als slachtoffers of overlevers van dat historisch misbruik dat we zelf – en dan ook in het openbaar ook – maar beter oog kunnen gaan krijgen hiervoor.

  De macht van de kerk?
  In je/jullie persoonlijk leven?

  Wat zou die dan zijn en waaruit zou die dan wel bestaan?
  Vooralsnog kan ik die toch werkelijk niet anders zien dan gecontinueerde gijzeling van beschikking over mijn leven.

  De walgelijke vraag die jaren terug zo’n semi-slimmerik mij ooit stelde: waarom bleef Oom Tom op de plantage na de afschaffing van de slavernij.

  Die vraag was toen bedoeld als wegwuiven/monddoodmaken/legitimatie van criminaliteit.

  Maar we zijn jaren verder nu.
  En in elke strijd ben je een halve gare idioot wanneer je niet óók kijkt wat je hebt bereikt en wat de opbrengst daarvan is, wat de volgende stap(pen) is (zijn).

  Je opmerking over die macht van de kerk die nooit echt weg is geweest…
  klopt die dan wel?

  Is het probleem van elke oorlog niet de lastige vraag dat je wel moet weten wanneer je moet stoppen omdat je hebt gewonnen?

  1. De vraag is of je wel wilt winnen in deze gênante ontkenning van feiten, 10.000-20.0000 slachtoffers hebben zij een gezicht? Juist Corrie zorgt ervoor dat ze een gezicht krijgen, als wij niet zo ’tekeer’ waren gegaan, en geloof me we hebben ons heel vaak keurig ingehouden, want het CDA, Christelijk politiek Nederland wilde geen parlementaire enquête…nee de protestant Deetman (of dat zoveel verschil maakt) zou het uitzoeken! Is de kerk weg…in het onderwijs, in onze cultuur nou ze hoeven niet te verdwijnen hoor maar kom eens wat vaker naar Limburg, er is vlaai genoeg op de zondagmiddag. ‘We hebben gewonnen’, is me even ontgaan.

 3. Bert,

  Voor de goede orde hieronder de definities en andere verklaringen, die jij een tijdje terug op de MCU site had geplaatst:

  Seksueel Geweld
  Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Bijvoorbeeld gedwongen worden iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in een lichaamsopening binnengedrongen worden.
  Dit is een wikipedia uitleg, dus voegen wij andere, wetenschappelijke en enige VN content toe
  Sociologische definities
  Deze plaatsen seksueel geweld in een maatschappelijke context en gaan in op het mensenrechtenperspectief en op machtsverschillen.
  Een voorbeeld van een sociologische definitie:
  ‘Geweld tegen vrouwen is geworteld in historisch ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen; alle vormen van geweld tegen vrouwen schenden en beknotten vrouwen ernstig in het genot van hun mensenrechten en fundamentele vrijheden en vormen voor vrouwen een belangrijke belemmering om hun capaciteiten te kunnen ontplooien.’
  (VN-Resolutie, 19 december 2006).

  Juridische definities
  De juridische optiek benadert seksueel geweld als een vorm van strafbaar gedrag die wordt omschreven op basis van criteria die buiten het slachtoffer liggen. In juridische zin is er niet één allesomvattende definitie; per concrete gedraging (delict) wordt omschreven wat strafbaar is. Een voorbeeld van een juridische definitie:
  Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit, of mede bestaan uit, het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.’
  (artikel 242 Wetboek van Strafrecht).
  Psychologische definities
  Deze zijn ruimer en redeneren ook vanuit (de beleving van) het slachtoffer of vanuit termen als macht en machtsrelaties. De (psychologische) definitie van Boland (1991) luidt:
  ‘Iedere interactie waarin iemand […] ertoe wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan of uit te voeren. Onder dwang wordt verstaan iedere situatie waarin het slachtoffer niet het gevoel heeft te kunnen weigeren of zich aan de situatie te kunnen onttrekken. Dwang kan variëren van psychologische druk of chantage tot fysiek geweld.’ Andere vormen van afhankelijkheid en machtsmisbruik, zoals economische afhankelijkheid, kunnen hieraan worden toegevoegd (Stichting Ambulante Fiom et al., 2006).
  MCU vraagt, om de interactieve communicatie een beetje te bevorderen, de individuele klachten te formuleren over de bottleneck RKK procedure die, na de hoorzitting, een summum aan eisen en vele restricties zich aandienen. Kunt u aantonen dat u een looser bent? Dan zit u goed bij de scheiding van kerk en staat want iedere, andere religie zal en kan in de toekomst haar eigen wetgeving, zonder ingrijpen van de kamer, uitvoeren! De macht van de kerk is nooit echt weggeweest.

 4. Hé…?! Wat is dat weer een fantastische move van de heren?
  Geweld nu ineens niet meer in relatie tot sexuele mishandeling??
  Ik hoop voor hun dat ze de spelregels goed in de gaten houden want ik snap het niet meer.
  De lekkere (dikbetaalde) jongens van het B&T toch!

Reacties zijn gesloten.