Pop Against Pope (part 2)

LP voorzijde blogIn 1985 maakte ik samen met enkele Limburgse groepen ‘Pop Against Pope’. Peter Soudant verzorgde de lay-0ut, er vonden drie hete wintermaanden lang opname sessies plaats in mijn ‘Underground Station’ studio annex kelder. Veel volk, en veel creativiteit  daar wij de toenmalige Paus J P 2 bij zijn bezoek aan ons land graag deze geboycotte LP Pop Against Pope wilde aanbieden om de grieven en de problematiek die de jeugd beroerde die dagen, om onze pop rock cultuur  beter te leren kennen. Het uitgangspunt luidde dus een lied te schrijven maar niet iedereen werkte in alle openheid mee aan de LP omdat sommige vocalisten een pa hadden die nauwe banden had met het RKK bolwerk dus moest het een en ander onder de pet blijven. Ik had een aantal nummers liggen, en schreef een paar nieuwe liederen waarvan de meeste het niet gehaald hebben ivb met het eerlijk delen van de schrijfruimte die een LP aankan. Het lied L.A.T., (over lat relaties) kwam er niet op net als Boys School, Answer Me, Closed die zeer persoonlijk waren, het moest immers een collectieve thema LP worden waar iedereen achter kon staan (idiote, ongeschreven democratische tachtiger jaren regels). Ik wilde persé een lied dat over geweld ging, in ruimere zin, want geweld is het katholicisme niet vreemd gezien de kruistochten, Jeanne d’arc vliegende vrouwen gevaar, de linkse en rechtse steun voor obscure regimes…de oorlog in Vietnam werd stilzwijgend gesteund, de bevrijdingstheologie in Midden Zuid Amerika werd daartegen veroordeeld, vandaar dat uit mijn mijn pen een aantal nummers vloeiden: What A Plead en Boys Beat Boys (ik zag het geweld op internaat Bleijerheide duidelijk voor me). Ook de meer theologische / filosofische liederen konden er net op: Mom and Dead, My Church is the Sky.

En wat las ik tot mijn verbazing vanochtend?

De Nederlandse bisschoppen doen hun best om paus Franciscus naar Nederland te halen. Aha! Pop ‘Against’ Pope part two? Update, de stand van zaken anno 2014! Welke band(s), singer-songwriter(s) doen mee? holy_rock_and_roll_575x225