De gender capitulatie

gender caputilatieTot onze verbazing hoorden wij gisteren tijdens het HEG overleg in bisschoppelijk paleis te Utrecht dat de VPKK, vrouwengroep geen overleg wilde met ons, zowel KLOKK als MCU. Dit hoorden wij ter plekke, en waren niet op de hoogte van de apartheidstoestand waarin VPKK graag alleen wil heersen. De bezwaren die de VPKK naar voren brachten, laat ik even alleen namens MCU spreken, betroffen onze kritiek over de argumenten van de vrouwen die vinden dat zij méér tijd nodig hebben om ‘uit de kast’ te komen’, vormt de aanleiding voor ‘het conflict’. Het gender vraagstuk staat bij ons niet ter discussie, er is brede eensgezindheid over de gender gelijkheid in casu gender gelijkwaardigheid waarbij kansen voor zowel vrouwen als mannen gelden. Gendermainstreaming staat daarbij voorop, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs, noch literatuur dat vrouwen veel langer doen over verwerking seksueel misbruik / geweld dan mannen. Er zijn allicht vrouwen (doch ook mannen) die later ‘uit de kast komen’ doch vaak zijn het maatschappelijke factoren die daarbij een rol spelen (overlijden ouders / echtgenoot).

Wat is nu zo irritant? De arrogante wijze waarop we tijdens overleg van de HEG commissie moeten horen hoe wij gestript worden in een nieuw soort apartheid van deze toch wel sektarische groep vrouwen, die steeds meer op een eilandje hun argumenten gestalte geven en zich in een zeventiger jaren jasje als slachtoffer inpakken. Apartheid voor vrouwen die zelf bij haar voorzitser A. Knibbe alles noteren wat iemand (telefonisch of bij welke stasi 1gelegenheid dan ook) te berde brengt. Een stasie-mentaliteit waarvan ondergetekende al vanaf 2010 grote problemen mee had. De archieven van VPKK stasie notities zullen inmiddels een nieuw pakhuis langs de Maas moeten heropenen want ik weet niet meer wat ik allemaal precies gezegd heb maar het staat allemaal opgeslagen, vrede hoor dames alleen nog ….de gender capitulatie.

zie ook http://www.klokk.nl/