Back ground check vijftig jaar na dato

Rooms-katholieke kerk treft schikking met slachtoffers seksueel misbruik: 180 miljoen euro

De rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten heeft opnieuw een kolossale schikking getroffen met slachtoffers van seksueel misbruik. Het aartsbisdom van St. Paul en Minneapolis in Minnesota zet 180 miljoen euro opzij als schadevergoeding voor 450 mensen die als kind door priesters zijn misbruikt.

Op de foto in de Volkskrant onze grote vriend advocaat Jeff Anderson, die ik in Brussel heb gesproken, maanden mee heb gecorrespondeerd en uiteindelijk zo goed en kwaad als het ging over de oceaan rooksignalen gestuurd betreffende ons Bleijerheide internaat want de arme broeders Franciscanen hadden hun hoofdzetel in Ohio, USA gevestigd en vonden zich nergens verantwoordelijk voor.

varkens broeder Bleijerheide

Er vielen dus wat miljoenen te halen in Ohio, USA want de arme broeders gingen er met het hele kapitaal ervan door. Het informeren naar de ‘schulden van ons arme broeder internaat gebeurde niet alleen door ons maar ook door de KNR. Of ze succes hebben gehad in Ohio is ons niet bekend maar openheid is nooit de sterkste kant van de kerk geweest. Er viel wel wat te halen in Ohio.

Er gebeurde recentelijk nog een misbruik voorval tussen een pour bro Francis en een kind maar dat mocht de pret niet drukken zij, de congregatie uit Bleijerheide waar wij als Mea Culpa jaren strijd tegen hebben gevoerd, wisten hoe ze dit varkentje moesten wassen want al in Duitsland tijdens de ‘culturkampf’,  en later in Bleijerheide werden de centen van deze oplichtersbende op de eerste plaats veilig gesteld. Broeder Adelbertus en zijn kompaan werden door de rechtbank al begin zestiger jaren (toen zat ik er) voor malversaties veroordeeld.

en dan dit…..

In de schikking heeft de kerk ook toegezegd dat van al het personeel voortaan de achtergrond grondig zal worden nagetrokken. Verder moeten slachtoffers van misbruik meteen worden doorverwezen naar de politie. Ook is afgesproken dat alle scholen en parochies die onder het aartsbisdom vallen regelmatig moeten worden gecontroleerd op signalen van misbruik.

Laten jullie je niks wijs maken deze jongens weten hoe mensen keer op keer in de manipulaties van pedofielen instinken. Ze worden niet beter, ze draaien met hulp, veel hulp van justitie uit de stront, dus ga niet naar de politie maar eerder bel de media…hoewel deze in het zuiden, niet aan de kant van de slachtoffers staan.