Bad Thing

Na enkele dagen van ‘boycot’ betreffende mijn blog, kan ik weer schrijven. Vreemd, ik kon inloggen bij mijn stamkroeg de Take 5, inloggen bij mijn neef maar niet thuis. Dus al analyserend kom je tot de volgende conclusie. De host doet het, kon immers inloggen, wifi is in war, staat me toe om te googelen, nieuws te lezen, twitter dan wel FB plaatjes te bekijken hoe lekker anderen weer gegeten hebben, en youtube mocht ik een filmpje uploaden maar wifi liet mij niet toe op het blog / e-mail. A real Bad Thing