Bim bam Limbrugse klokken

De Europese wetgeving betreft de naleving van klokkenluiders is nagenoeg bekend doch…..

Naleving van de richtlijnen

Van de 20 onderzochte landen:

 • staan vier landen het klokkenluiders niet toe om misstanden rechtstreeks aan de autoriteiten te melden zonder enige
  beperkingen. Dit zijn Italië, Litouwen, Portugal en Slovenië.

 • zijn er zeven landen waarbij de wetten ter bescherming van klokkenluiders geen volledige compensatie bieden voor de schade die klokkenluiders hebben geleden en nog eens vijf landen die niet de mogelijkheid bieden om de melder in zijn vorige functie te herstellen. Nederland zwijgt hierover in de Wet bescherming klokkenluiders en biedt via het civielrecht een magere transitievergoeding of, in ernstige gevallen een billijke vergoeding, na ontslag. Nederland voldoet hier dus niet aan de eisen uit de richtlijn. (hoe zit het met misgelopen artiesten inkomsten door een boycot???) 

 • voorziet de wetgeving ter bescherming van klokkenluiders in acht landen niet in sancties voor alle schendingen van de
  van de klokkenluidersbescherming, dat wil zeggen vergelding, juridische procedures tegen een klokkenluider, belemmering van het melden en schending van de klokkenluidersregeling. Nederland hoort hierbij. De toezegging om bestuursrechtelijke sancties in te stellen is er maar het sanctieregime moet nog uitgewerkt worden.

 • voorzien de klokkenluiderswetten in 19 van de 20 onderzochte landen, waaronder Nederland, in straffen voor het melden van valse informatie. In drie landen (Frankrijk, Griekenland en Hongarije) zijn die straffen zelfs aanzienlijk hoger dan de straffen voor sommige schendingen van de klokkenluidersbescherming.

 • voorzien drie landen (Denemarken, Hongarije en Ierland) in hun klokkenluiderswetgeving niet in gratis en gemakkelijk toegankelijk advies aan (potentiële) klokkenluiders.

 • is er geen enkel land dat heeft gekozen voor hogere normen terwijl de richtlijn deze optie specifiek bood.

 • Op cultureel gebied is er maar een Limburgse artiest, die de roedel vaarwel heeft gezegd, niemand na-praat, bang is dat zijn of haar muziekje niet meer gedraaid, noch vertoont wordt op TV en zich openlijk verzet tegen het monddood maken van artiesten. Doch….het gebeurt ‘but no one there is no one….answer me????? (except Popey).