Bleijerheide klachten niet makkelijk

Geachte…….

Mijn aanvraag tot compensatie wordt vooralsnog ondanks meerdere gegrond verklaringen niet in behandeling genomen.
Als reden wordt door Meldpunt aangegeven dat er stagnatie is ontstaan, omdat er geen verantwoordelijke oversten worden aangewezen.

Het is echter zo dat de Compensatieregeling voor Minderjarigen hierin heeft voorzien middels artikel 34 en 35.
Niet van belang is of de daderorganisatie wel of niet nog bestaat, want dan ontstaat er (willekeur en) onnodige vertraging.

Dit wordt ook niet vermeld in die Compensatieregeling voor Minderjarigen en is dus niet van toepassing.

In de voornoemde artikelen is helder wie garant staat inzake betaling en wie verantwoordelijk is voor tijdige en correcte betaling.

De stagnatie is m.i. niet aan de orde maar speelt er onwil in het compenseren van Bleijerheideklachten die gegrond zijn verklaard.

Gaat u inmiddels ervoor zorgen dat compensatie voor Bleijerheideklachten in behandeling wordt genomen en per wanneer?

http://www.meldpuntmisbruikrkk.nl/S/Schade/Documents/Compensatieregeling%20R%20-K%20Kerk%20minderjarigen%2030-8-2012.pdf

Artikel 34: Betaling door de betrokken R.-K. instelling dient te geschieden binnen 6 weken na de uitspraak. De Konferentie Nederlandse Religieuzen staat ter zake van de betaling garant voor de bij haar aangesloten religieuze instituten en de Nederlandse kerkprovincie staat ter zake van de betaling garant voor bisdommen en de daaronder vallende instellingen.
Artikel 35: Het is de taak van het Meldpunt om toe te zien op tijdige en correcte betaling. De aanvrager kan met vragen omtrent betaling bij het Meldpunt terecht.

Met vriendelijke groet,

bakker cartoon

Geachte heer…….

Dank voor uw mailbericht. De feitelijke en juridische situatie inzake de Bleijerheideklachten is minder gemakkelijk dan U stelt, hoezeer ik ook begrijp hetgeen U aangeeft. Ik wil U berichten dat de Contactgroep er alles aan doet om tot een oplossing te komen, een oplossing die er toe moet leiden dat Bleijerheideklachten die gegrond zijn verklaard richting Compensatiecommissie kunnen gaan. Op dit moment kan ik daar helaas nog geen tijdspad aan verbinden hoezeer dat mij ook spijt.

Met vriendelijke groet,

10 gedachten over “Bleijerheide klachten niet makkelijk”

 1. De achtergrond van mijn vraag is nl. dat ik het niet zo heel erg slim vind om nu te gaan vragen of die Heer Stevens en zijn oplossingsmogelijkheden maar effe wil opstappen. Uit wat er her en der duidelijk wordt gemaakt door slachtoffers van dat (historisch) misbruik lijkt d\zijn aanpak te voorzien in de noodzakelijke behoeften van een aantal mensen (hoe ingewikkeld je die uitspraken ook – met mij) moge vinden. Maar wat hier nu ook duidelijk lijkt te worden is dat die gewenste oplossingen niet voor iedereen gelden, ook niet voor mensen mét een erkenning, die ze bepaald niet aan dat onderzoek van de Kerk te danken hebben, ondanks alle operette rondom Deetman, en er dus naast de categorie mensen die aan deze operette wanvertroning niet (hebben) willen deelnemen er nóg een categorie is.
  Wat de rest-categorie waarvoor dus echt ook een oplossing dient te komen, slechts heeft uitgebreid.
  Maar dan dus wel graag de correcte informatie op tafel (en Wiel Stevens en de zijnen naar behoren gecontiueerd aan tafel).

 2. Sorry voor de mogelijke overlast van mijn vraag, maar ik heb namelijk als burger helemaal niets te maken met ene mijnheer Brenninkmeijer of ene mijnheer Bakker van een privécluppie.

 3. Danwel, gezien de openbaarheid van af- en uitspraken waarin ook de volksvertegenwoordiging is betrokken (geweest) een link naar waar dus deze open geacht zijnde correspondentie te vinden is?

 4. Mocht dit overigens wél De Vrolijke Pimpelaar betreffen, waar het inderdaad knap op lijkt, lijkt het mij niet onverstandig de schrijver door te sturen naar zowel AA als naar een goede therapeut, waarvoor wellicht Schafraads netwerk ipv applaus en een volgende ronde sorry’s een bijdrage kan doneren?

  1. @Crispina
   De zaak ligt in feite heel eenvoudig.
   De verantwoordelijkheid wordt door Hoofd Meldpunt (dhr. Brenninkmeijer) afgeschoven naar de Kontaktgroep (dhr. Bakker).
   De KNR en de BC, die samen met Meldpunt de Procedureregeling en de Compensatieregeling hebben opgesteld, leven die regels zelf niet na.
   Vergelijkbaar met de KLAC, die niet consequent oordeelt.
   Kortom, willekeur.

   1. Opdat de Koepels en overige (on)gelovigen hun donatie kwijt kunnen aan de juiste persoon inzake De Vrolijke Pimpelaar nede gezien de wensen over verantwoordelijkheid en transparantie in een democratie:

    citaat:
    “Wie is dus de ondertekenaar van die ëmail (?), van welke datum over de contactgroep die hier zijn vriendelijke groeten doet? “

 5. Graag even duidelijkheid of dit een cynische grap is of niet.
  Wie is dus de ondertekenaar van die ëmail (?), van welke datum over de contactgroep die hier zijn vriendelijke groeten doet?
  Of, aangezien dit niet het hobbyclubje De Vrolijke Pimperlaar is, wellicht nog beter: kan die brief (of email) zelf even gescand en hier neergezet worden zodat ieder misverstand hierover vermeden kan worden?
  Alvast bedankt.

 6. De reactie van …. maakt kennelijk een verschil tussen de “feitelijke” en de “juridische” situatie. Dit vraagt om nadere uitleg.
  Het is nauwelijks voorstelbaar, dat de congregatie/instelling van de Arme Broeders van de hl. Franciscus te Bleijerheide in de tijd van de gepleegde misdrijven niet onder het bisdom Roermond viel!?
  Moeten we nog steeds gebukt staan onder de oppermachtige en autonome RKK; een verlammend gevoel!

  1. Jo, het spijt mij dat het je -nog steeds of alweer? – een verlammend gevoel oplevert! Maar het is toch inmiddels meer dan duidelijk uit feitelijk handelen dat het bisdom Roermond hier (tenminste mede) verantwoordelijk is?

   En dat mocht dit verhaal van De Vrolijke Pimpelaar realiteit zijn het slechts truc nummer zoveel is, inmiddels wereldwijd meer dan bekend, om juristen aan het werk te houden ?
   Wees goed voor je zelf aub en laat je niet verlammen door het personeelsbeleid van de RKK en aanverwante pindakaas smeerberen.

Reacties zijn gesloten.