Bling Bling gesprekken in Rome

man and dogDe omstreden Duitse bling bling bisschop Tebartz-van Elst keert niet meer terug naar zijn bisdom Limberg. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

(MCU) Wie gaat er nou in het paleis wonen? 

We vervolgen onze discussie over de mondiale tegenstellingen tussen arm en rijk, de Obama oproep om grotere defensie uitgaven in Europa, méér wapens (freedom is not free?) en tegelijkertijd een discussie voeren met de paus over de armoede:

Vooral het bestrijden van de armoede in de wereld staat als gespreksonderwerp hoog op de agenda van Obama als paus Franciscus. Voor de ontmoeting in Rome is ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, overgevlogen. 

Ondertussen in eigen land….

NRC bericht het volgende: NRC Handelsblad

Een nalatenschap bestemd voor de Indiase zustercongregatie van Moeder Theresa is door het armlastige aartsbisdom Utrecht gebruikt om kantoorkosten te betalen voor de afhandeling van klachten van misbruikslachtoffers binnen de Kerk. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Ook zouden er kerst- en sinterklaasgeschenken voor bisdombestuurders van zijn betaald.

Het geld, 300.000 euro, kwam van de in 1994 overleden Utrechtse weduwe Cornelia Witkamp. Het bedrag werd in 1995 ondergebracht in de Stichting Caritas Moeder Theresa. Bestuurders van de stichting werden toenmalig aartsbisschop Ad Simonis en zijn econoom Jacques Klok. De stichting moest uitvoering geven aan het testament van Witkamp. Zij wilde dat de zusters van Moeder Theresa “de meest verlatenen en uitgestotenen der maatschappij, waaronder drugsverslaafden” in Utrecht konden helpen. De zusters kwamen echter nooit naar Utrecht.

Onder Eijk blijkt in 2012 het laatste geld van de stichting – 166.000 euro – als gift overgemaakt te zijn aan het aartsbisdom. Die gebruikte het om het aandeel van het aartsbisdom in de kantoorkosten te betalen van de stichting Beheer en Toezicht, die klachten afhandelt van misbruikslachtoffers.

(MCU) Fijn om te weten dat wij gelijke tred houden met kantoorkosten B&T en tevens bij ‘de meeste verlatenen en uitgestotenen van de maatschappij’ horen!