Bonifatius en het misbreuk

Hoe kan ik in Godsnaam mijn verleden vergeten???

bonifaciusDOKKUM –

Bonifatius keert terug naar Dokkum. In de stad waar de Engelse prediker in 754 werd vermoord, wordt in een speciaal gecreëerd  openluchttheater rond de kapel, die zijn naam kreeg, het beroemdste passieverhaal van de lage landen nagespeeld.

(uit de Telegraaf) Regisseur Marc Krone: Het doel van Bonifatius was immers de Germanen in de lage landen te bekeren. Hij wilde dat ze hun Germaanse Goden afzworen en in plaats daarvan in Jezus gingen geloven. Hij werd uiteindelijk met een zwaard vermoord toen hij op weg was naar een doopfeest. Dat historische feit kunnen de meeste mensen nog steeds uit de geschiedenisboekjes opdreunen.”

In het verhaal worden de verschillende dilemma’s waarvoor de Bonifatius stond, uitgelicht. De rol van de non Lioba, de sluwe bisschop Hildegar (Theun Plantinga), zijn impulsieve leerling Sturmius (Wouter Braaf) maken zijn keuzes ingewikkeld.

“Het is meer van deze tijd geworden. En er gebeurden toen dingen die ook nu nog voorkomen. Het misbreuk in de katholieke kerk dat twee jaar geleden actueel werd. In de tijd van Bonifatius werd een non zwanger van een bisschop.”

(MCU) Al vier jaar geleden hoor, en in de tijd van Bonifatius werd een non zwanger, in de tijd van Jezus werd Maria ook zwanger, in de tijd dat ik de tekening maakte op internaat Bleijerheide arme broeders Franciscus werden wij geïnfecteerd met het zoete zelfmedelijden gif van de narcis.