Breaking the Victim (part 2)

maanziekIk heb menigmaal mijn best gedaan om meldpunt bij te staan in spanningen tussen slachtoffers en meldpunt-hoorzittingen. Op 13 januari 2015 vroeg ik over de vooringenomen vraagstellingen, gebaseerd op onjuiste informatie overlijden Jan V.

Op 19-06-2015 schrijft Liesbeth Sanders al bellen blazend:

Beste Bert,

De heer Schepen en ik betreuren het dat jij het verhoor als onprettig hebt ervaren.

Mr. Schepen voert het onderzoek uit namens de bijzondere kamer teneinde duidelijkheid te krijgen op een aantal punten. Het horen van jou als getuige was hierin een eerste stap.

Bijgaand zend ik je het proces-verbaal van het getuigenverhoor, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Op 21-6-2015 schrijft ik

Beste Liesbeth
Met delen van het PV ben ik het niet eens, is een onjuiste weergave van het gesprek. Ik herhaal in gewoon lettertype de vraag, en in cursief geef ik mijn weergave van het PV.

Te beginnen met vraag 1

Onderzoeker (dhr Schepen)

Waarom is juist de heer Jaspers uitgenodigd?

de heer Smeets

Omdat hij ten tijde van de vergadering in Nederland was.

Delen van het gesprek zijn weggelaten, dat geeft u uiteraard aan, een verkorte weergave, zakelijk maar de context is wel belangrijk hoe en wanneer een antwoord wordt gegeven. 

Dat juist de heer Jaspers is uitgenodigd lijkt opzet in het geding maar al vanaf 2010 houden wij vergaderingen met veel gasten, slachtoffers, deskundigen en zelfs journalisten. Voor ons is het niet nieuw. De laatste tijd beperken we ons overigens, komt de efficiëntie ten goede.

Onderzoeker

Noemde de heer Jaspers ook een naam.

De heer Smeets

‘Nee, hij had het alleen over de piano broeder. Ik heb al sinds 2005 contact met Schafraad’.

Twee totaal niet met elkaar te corresponderen uitspraken of ik iets verberg, ontwijk? Leugendetectie, en dus aan het zweten? Vul ik de naam in voor Jaspers daar ik sinds 2005 contact heb met Schafraad? Het lijkt de beweringen van de tegenpartij te voeden doch er waren maar twee broeders die pianoles gaven. Tot midden vijftiger jaren de oude broeder Lambertus Freitag, en daarna nam Schafraad het over (broeder Eimard).

Onderzoeker

Bij het meldpunt?

dhr Smeets

Mensen praten en geven dingen door. Ben Jaspers weet niet wie de piano broeder is geweest.

Als je goed leest lijkt dit een regelrechte erkenning dat ik ‘dingen’ zou hebben doorgegeven. Ik zeg letterlijk: ‘Ben Jaspers weet niet wie de piano broeder is geweest’, dus wij weten het voor hem, geven dingen door!!?? 

Op deze wijze, de logica van een kort door de bocht advocaat in het vooruitzicht, de twee zinnen achter elkaar geplakt geeft dit wederom voeding aan de tegenpartij. Het lijkt of dhr Schepen, Liesbeth Sanders ‘dingen’ doorgeven zodat een andere conclusie voor de hand ligt, een vorm van ‘sturend verhoor’.

Onderzoeker

Bent u betrokken geweest bij het opstellen van de verklaring van Ben Jaspers

de heer Smeets

Zijdelings.

Hierover kan ik kort zijn, zijdelings betekent zijdelings wanneer ex-leerlingen elkaars steunbewijs vinden (het is niet meer 1960 gaan zij wel / dan niet door met een melding / klacht, zo is de procedure. Mijn zijdelingse activiteiten zijn weergegeven in de e-mails aan u opgestuurd.

De onderzoeker toont de heer Smeets de getypte verklaring van de heer Versteegh

De heer Smeets

Deze verklaring ken ik niet. Ik weet dat mr. Weller bij Versteegh is geweest naar aanleiding van mijn filmpje dat ik heb gemaakt. Ik kan wel raden wat er in staat.

Voor de goeie volgorde, hier liggen maanden tussen, zelfs een jaar. Het filmpje is uit 2013, de Jan V / Weller verklaring ook uit 2013. Ik heb aangegeven tijdens de zitting dat ik daar niet bij ben geweest. Het lijkt of dit in een mum van tijd tot stand is gekomen. De vraag van Weller aan mij om een handtekening te halen is wederom een paar maanden later. Hoezo hetze? 

Onderzoeker

Heeft mr Weller deze verklaring niet aan u gezonden met verzoek deze te laten tekenen door Versteegh

De heer Smeets

Het zou kunnen, ik kan het me niet herinneren.

Ik heb me ter plekke meteen gecorrigeerd en verteld dat ik inderdaad dit verzoek op me heb genomen om deze verklaring die er al maanden lag dan maar weer op de fiets te springen en Jan V te bezoeken. Daarom heb ik hem gebeld, en toen kreeg ik te horen dat hij een euthanasie verzoek had gedaan. In 2013.

Dan wil ik nog enkele punten onderstrepen. Ik kwam niet in alle ruimtessoul child / delen van het internaat. Dat mocht niet. Zo mocht je bijvoorbeeld niet in het park komen, alleen op heilige feestdagen mochten we keurig gekleed in het pak, in het park paraderen.

Piano, waar stond de piano, nou er waren meerdere piano’s zoals ik al aangaf, de ruimte waar Eimard vlijtig oefende, al in 1961 mijn eerste jaar op Bleijerheide, kwam ik nooit. De ramen stonden wel eens open zodat wij van de aanlokkelijke klanken van broeder Eimards piano spel konden genieten, vaak waren er jongen(s) bij die les kregen of gewoon een mooie voorstelling.

eng(elen)
donker engelen internaat

Schafraad / van Oosten beweren dat hij in 1964 pas piano les gaf, ook deze verklaring trokken zij later in want er bestaat een foto uit 1962, een piano spelende broeder Eimard (Schafraad) tussen andere, ‘engelen jongetjes’ uit die tijd.

Dan kloppen een paar feiten niet, er staat: ‘was dhr. Bel aanwezig op die vergadering in Breukelen? Ik antwoord daar ‘nee’?? Volgens mij had ik eerder duidelijk verteld dat het bestuur van MCU daar aanwezig was, dus ook dhr Leo Bel. Nu lieg ik daar, toch niet om ongeloofwaardig over te komen?

De taak van MCU is om mensen met elkaar in contact te brengen, de lotgenoten bijeenkomsten zijn daar een voorbeeld van. Zwijgen ‘dass war einmahl’ om ook maar iets in het Duits te expliceren.
.
Op 9 juni 2015 schreef ik Liesbeth Sanders-Meldpunt
.
Hallo Liesbeth
Net thuis van de hoorzitting, en het een en ander is toch verkeerd gevallen.
Op de eerste plaats de veronderstelling door dhr. Schepen dat Jan V pas in 2015 zou zijn overleden??
Daarvoor werd mij gevraagd naar de ‘niet ondertekende verklaring’ van Jan V of ik daar bij was en of ik dit stuk kende, bleek bij het volgende stuk dat mij voorgelegd werd (een mail van mr Weller aan ondergetekende of ik voor een handtekening kon zorgen), echter met de suggestieve lading dat ik deze ‘verklaring’ van Jan V (zonder mr Weller) zou hebben opgezet.
Toen ik vertelde dat mr. Weller maanden erover heeft gedaan om een handtekening te bemachtigen en mij dat verzoek deed of ik dit wilde doen, uw voorzitter dhr. Schepen benadrukte dat we er wel erg lang over hadden gedaan om een handtekening te bemachtigen, vertelde ik dat Jan Versteegh al in augustus 2013 is overleden.
Toen vielen de stukken die als bewijs moesten dienen dat ik doelbewust pastoor Schafraad met valse aantijgingen bestook, met een ‘nooit ondertekende verklaring’ opzadel, volledig in elkaar.
Het moet mij van het hart dat een onderzoek waar de feiten ver van de werkelijkheid gehouden worden, geen enkele schoonheidsprijs verdient.
De aanname van dhr Schepen dat Jan V pas in 2015 is overleden is merkwaardig
Ik ben hier dan ook zeer door verbolgen omdat het de zoveelste keer is dat MCU en met name ik wordt gedesavoueerd en met vooringenomenheid zaken worden gesteld die niet juist zijn. Hoe kan Meldpunt en Schepen dan ook dit rapport opsturen naar bijzondere kamer. Het staat bol van de aannames, u hebt niet doorgevraagd of er staat iets op papier waar u over heen gelezen hebt.
De verklaring van pastoor Schafraad dat een zekere broeder Solanus pianoles gaf kwam niet aan de orde. Blijkbaar zijn de verklaringen van pastoor Schafraad altijd en met de beste bedoelingen, betrouwbaar.
Echter deze stand-in Solanus, deze fantoom wisseltruc zal dit niet onderzocht worden? Of die wel bestaan heeft in de functie dan wel persoon zoals hij benoemd is door pastoor Schafraad?
Of is ook hier onduidelijk wanneer broeder Solanus is overleden. Of leeft die nog?
groet
Bert
wie gaf nu wie les
wie gaf nu wie les

Dan mag de Bijzondere kamer weten dat Sjef K., goed bevriend met Matheus Werner en broeder Alphons, leerlingen kaarten achterhield.

Ook is hij in het bezit van doopceel van broeders met foto.
Nooit onderzocht, noch naar gevraagd. Broeder Lambertus Freitag gaf viool les in 1958….ja Liesbeth ze vertellen je niet alles en als ze je iets vertellen is het nooit de waarheid…lang leve de (vermeende) daders.