Breaking the Victim (part 3)

misdienaars waubachHet pedo-erotische ritueel in de kerk is de wereld niet uit, sterker nog het blijft op een ander, meer juridisch vlak, doorgaan.

De kerk betaalt een hoge prijs voor haar misbruik paters, niet zozeer financieel maar haar imago is diepgaand aangetast. ‘Geestelijken’ die homoseksueel waren in een tijd dat het absoluut  verboden was, althans buiten het gezichtsveld van de maatschappij werden ‘zij’ niet getolereerd. Het Franciscaanse pedo-afvoer putje aan de grens met Duitsland, Bleijerheide, Kerkrade heeft zijn reputatie waar gemaakt. Er zaten daar teveel broeders-homoseksuelen die kleine jongetjes heel erg aardig vonden mits zij zich tenminste onderwierpen aan hun regels. Dit gremium had de kerk te managen met het Deetman onderzoek, commissies die de boel moesten schoonwassen via hoorzittingen echter de zeep waarmee de boel moest worden gecleand, hard beet bij sommige klagers, zoals ondergetekende, in het pijnzuur van niet geheelde wonden. Erkenning heb ik bij vlagen gevoeld maar doet er niet meer toe wanneer levende -vermeende- daders met allerlei middelen in het pedo onderzoek ontdaan worden van causale verbanden, beschermd worden daar de uitkomst van al deze hoorzittingen niet mag zijn dat  betrokkenen (daders-getuigen) hun mond open doen. Het moest geen Deetman en nu de daders 2.0 worden. De hele focus (spotlight) lag op de slachtoffers, de vaststelling van de seksuele handelingen en daarna werd een compensatie toegekend. De context van het hele vergrijp wordt gereflecteerd en gerelativeerd tegen de achtergrond van de monopolie positie van kerk en staat terwijl de slachtoffers erkenning verkrijgen met een bonus. That’s it, veel empathie, contact is er niet, niemand kreeg ‘onderdak’ aangeboden zoals Michelle Martin.

Het misdienaars-pedo ritueel om ingewijd te worden in deze wereld kofferkennen we maar al te  goed, gemanipuleerd te worden in een eeuwenoude wetmatigheid, de zelfverloochening om Christus te volgen, de erfzonde,  de jongetjes met koffertje keurig ingepakt voor een jarenlange verblijf in een zeg maar gerust gevangenis. Keuzes die voor jouw gemaakt worden om misdienaar te worden, de pater brood en wijn te brengen en dan nog een doekje om zijn mond mee af te vegen. De onderwerping, de afhankelijkheid, de papa-mama surrogaat houding van de broeders, het lichaam van Christus kwam via deze hostie, je lijf binnen. Deze moeder-vriendelijke onderwerping hoorde bij dit pedo-erotisch ritueel, nu zijn wij afhankelijk van de uitspraken van commissies die deze verbanden causaal niet mochten (konden) leggen, de gerelativeerde context (voortschrijdend inzicht) meewogen in hun uitspraken. Het meldpunt is deel van deze klucht waar tegen niemand in opstand komt juist door haar ingewikkeldheid en gesloten rijen, dan wel achterkamertjes oordeel over deze onbelichte geestelijke verkrachting,  pedo ritueel dat in onze cultuur zich heeft ingevreten.

.heilige mis

Dan gaan verschillende procedures steeds meer lijken op Making a Murderer, de boeiende Avery zaak in Amerika waar een heel bataljon middle-class autoriteiten bewijslast verzamelt tegen white trash autosloper Steven Avery. De ‘engelen jongens’ zijn ook gestigmatiseerd, ergo de congregatie arme broeders Franciscus is gevlucht naar Ohio, USA. Probeer daar maar eens geld van terug te vorderen voor het coulance-fonds. De KNR wordt nu voor deze verkeerde inschatting te grazen genomen. Met al onze informatie die wij het meldpunt geven kunnen zij een klacht indienen, althans dat moet nog in the USA bewezen worden.
.
Claim Ohio-KNR
.
De KNR is al langer bezig de jongens (brothers francis) in Ohio op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Uiteindelijk zal men met onze informatie een proces moeten voeren in de USA bij deze ‘pour brothers of Francis’ congregatie die inmiddels is opgegaan in een andere orde. Dit heeft Patrick Chatillon Counet in alle eerlijkheid, onszelf meegedeeld. Echter Ohio, Dusseldorf, Achen ze reageren niet. Niet op de KNR, niet op MCU ook hier volop shadow-boxing; er is geen recht te spreken daar geen waarheidsvinding ten grondslag ligt aan al deze procedures dus verdedigd ieder zijn eigen belangen onder de mantel van de zwijgcultuur.
.
https://www.bertsmeets.nl/pour-brother-franaciscan/
.
De rechter heeft dinsdag zestien jaar cel geëist tegen de vermeende Utrechtse serieverkrachter, Gerard T. met dit gegeven dat verschillende zaken die tegen hem lopen verjaard zijn doch……’de wonden van de slachtoffers zijn niet geheeld‘, aldus sprak deze rechter. Eens kijken of hij terug gefloten word want bij menig slachtoffer RKK seksueel geweld zijn de wonden….juist…niet geheeld.
.
Bleijerheide begin film Jos S : zonder fouten

Voor al diegene die zich nog eens willen onderdompelen in de pedo rituelen met name St. Maria ter engelen, is onderstaand filmpje een heerlijke, overdosis nostalgie maal.