Breaking the Victim (part 4)

Br Solaris 1953
Br Solaris 1953

Het RKK Meldpunt laat zich beetnemen door mr. van Oosten die moedwillig met elkaar tegenstrijdige archieven indient. De eerste betreft een stuk uit 1953 waar Br. Otgerus en de inkleding van Br. Benno en Solaris (met RIS) aan de orde is.

Twee jaar later is er opeens broeder Solanus, opgevoerd als

Br. Solanus 1955
Br. Solanus 1955

persoonsverwisseling door klagers verkeerd ingeschat. 

Echter het stuk uit 1955 vermeld dat hier broeder Solanus zijn tijdelijke gelofte aflegt, als postulant! Je kunt, ik vind het maar lastig dat ik de RKK haar eigen kloosterregels moet uitleggen, dat je eerst postulant bent na hevige overwonnen twijfel en dan pas ingekleed wordt. Je kunt niet eerst ingekleed worden in 1953 en dan als postulant hevig gaan twijfelen tussen al die goed gelovige arme broeders Franciscanen en terug vallen in de staat van postulant in 1955.

wil de echte Solanus opstaan
wil de echte Solanus opstaan

Met Solaris komen we nu op de derde persoonsverwisseling in deze spook zaak. Hoe dan ook je kunt niet twee maal worden ingekleed. Van Oosten heeft hier al te enthousiast het bestaan van Solanus willen aantonen, doch de feiten zijn incorrect en wordt een personage bewerkt van tijdelijk, postulant dan wel ingekleed. Focus pocus op het kantoor van van Oosten.

Het wordt lachwekkend en schofferend tegenover de slachtoffers die ik persoonlijk heb meegemaakt de laatste jaren. Vanuit het meldpunt geen kritische noot tot nu toe over deze zeer vreemde, opmerkelijke archieven. Dan krijgt de Bijzondere kamer een PV met onjuiste, tendentieuze, slecht onderzochte en met vooringenomen vermoedens doorspekte zaak. Vermoedens die ons in de mond worden gelegd door Liesbeth Sanders / Schepen waarvan ik zo langzamerhand vind dat ze moeten terugtreden.

Een postulant is iemand die streeft naar het religieuze leven maar nog niet tot een bepaalde kloosterorde is toegelaten. Postulantie is een inleidende fase voorafgaande aan het noviciaat zoals dat bestond in een monastieke instelling zoals in kloosters en zijn kloosterregels: ‘Men mag de pas aangekomen kandidaat niet te makkelijk toelaten, maar laat men voorzichtigheid betrachten.’ (Wikipedia)