Breaking the Victim (part 7)

mea culpa coca colaWe zijn weer terug bij af, de tijden dat Mea Culp United werd buitengesloten; de afgelopen maanden is er geen reactie van het meldpunt, geen enkele reactie, volgens het aloude recept van de excommunicatie.

Nu vind ik het persoonlijk geen ramp om op de Maliebaan mijn gezicht hippies buste laten zien voor allerlei flauwekul en oud-rechters die ander maal de kerk redden van beschuldigen van seksueel geweld. Wat heeft het voor zin om een klacht in te dienen, melkpunt commissie / rechters bezigen kleinburgerlijke visies over de zestiger jaren, die zo niet méér schuld hebben aan het trauma misbruik op internaten dan de broeierige jaren zestig. Dan duurt het langer dan een jaar om een klacht naar voren te brengen. Dan is een commissie bezig om een en ander uit te zoeken maar ondertussen gebeurt er maanden niks.

In het verleden hebben wij ook ‘contact’ gekregen met ‘de contactgroep‘; ook een van de vele in het leven geroepen wassen neuzen figuren, die van alles rond kwebbelen maar niets om het lijf hebben. Ga je er tegen in , ben je een keer te kritisch dan wordt overleg stopgezet: kortom al jaren geen contact meer met de contact groep.

De contactgroep nam overigens geen contact op met ondergetekende, voorzitter / woordvoerder van MCU; nu ze wenden zich tot dhr en mevr. Bel. Dit heeft kort geduurd want ook zij lieten zich niet muilkorven dan wel kneden. Ik kwam Bakker wel eens tegen in de wandelgangen van de Tweede kamer maar gaf me geen blik waardig, negeren die gast was het breed gedragen devies. De meldpunt, smelt-melkpunt rechters, de bakkers van de contactgroep houden van hielenlikkers en ander volgzaam voetvolk om er voor te zorgen dat er geen al te grote idylle dan wel  economische vooruitgang wordt geboekt door de slachtoffers.

Geneeskundige behandeling en onderzoek door dr. Bulletje
Geneeskundige behandeling en onderzoek door dr. Bulletje

Het Vaticaan is corrupt, er lopen tal van rekeningen die buiten de boeken worden gehouden, het arme kindje Jezus is nog nooit zo verderfelijk en misdadig misbruikt geworden dan door mensen in ‘de kerk’ zelf. Misschien is dat wel de onderliggende reden dat seksueel geweld misbruik dermate lang en onvermeld is gebleven, en nu nog proberen ze met alle macht, zie de brief van Rik Deville over ‘de kerk bestaat niet’, het artikel over ‘schuldig verzuim’ door Guido Klabbers, al onze artikel over ‘breaking the victim’, de kerk laat niets van zich horen, verdedigen daders die met onvolledige, tendentieuze verklaringen komen om een zaak die allang vast stond op een nette, behoorlijke, geraffineerde manier om zeep te helpen. De kerk anno 2016…nog steeds corrupt met een nepotistisch meldpunt.

Oh ja meneer Deetman laat dat woord ‘onafhankelijk’ nu maar weg, we hebben genoeg van de onafhankelijke meelopers, bah!