Laat de dader organisatie getuigen!

Enquête? Eerst zien dan geloven

De SP, PVV, groen Links en PvdA wil onderzoek naar breder misbruik /geweld / afstandsbaby’s / vrouwen in en rond het kerkplein. Zijn we bij af? Aan begin onthullingen seksueel misbruik 2010 stelden wij al deze eisen, welaan onze argumenten blijven overeind. Ons blog / site stond bol van de onthullingen die het Deetman onderzoek veronachtzaamde. Hulp en Recht (meldpunt SM nu) weigert tot op de dag van vandaag alle klachten over geweld. Belachelijk! 

Kan ook de rol van de heer Deetman onderzocht worden daar hij het geweld en aanverwante zaken NIET onderzocht heeft. Wim Eijk gaf toe ‘dat het geweld moeilijk te onderzoeken viel’ in de kamer. De katholieke draaideuren kunnen op volle toeren nu, de ellende in tehuizen waren ongekend gemeen, noem het van een superieure Christelijke kwaliteit en moraal. Dit is in vele studies, boeken, films en publicaties  aangetoond: ‘hoe de wil te breken van al deze kinderen’ was het belangrijkste opvoedkundig uitgangspunt om katholieke macht te consolideren. Nota bene Marit Monteiro die in de Cie Deetman plaatsnam schreef het boek Ex caritate, en de rol van nonnen die de wil breken als doel zagen. De rol van de nonnen gaat verder dan de tehuizen zoals wij in de kamer op aandrongen, kijk naar de vroedvrouwen doorgangshuizen waar talloze baby’s in een internationaal netwerk werden afgenomen en verdwenen met andere namen dan de moeder wilde.

Onderzoeken onder ede, en zonder canonieke flapdrollen regels, onderzoek het nu eens volledig en ook de rol van Deetman die persoonlijk door Mea Culpa vanaf het begin, keer op keer op deze lacune wees.

De rol van de overheid is nooit onderzocht voor 1980 dat mocht Steenhuizen doen en die vond het prima want de meeste gevallen van misbruik waar de overheid de kerk een handje hielp, was voor die tijd.

 

Hallo baby’s wakker worden, jullie worden alsnog gezien!!!!!

Nu even een dankwoord van Clemens Meuleman in een redeviering voor de KRO 1928/ 1929

De naam van de moeder is zoo zoet

Voor die hem hoopvol dragen moet

En ’t kindje. liefdevol verwacht

zuigt aan haar borst zijn levenskracht

Niet anders doet ’t onnozel wicht

Vor wie het eerste levenslicht

t Begin beduidt van eindloos leed

Omdat de menschen zijn zoo wreed

Als moeder is een schandnaam

En ’t arme wicht en moeder saam

Gesmaad, veracht door ’t leven gaan

Geknakt door ’t leed hun aangedaan

Och broeders, zusters help toch mee

En stilt met ons ’t onzegbre wee

Van deze moeders, zoo veracht

En wees toch in uw oordeel zacht

Ziet Jezus, die, begaan met het lot

Des zondares, door het volk bespot

In vollen vrede haar liet gaan

Slechts met een liefdevol vermaan

Och, volgt dit voorbeeld na

Zoo werft gij zelf gena

 

6 gedachten over “Laat de dader organisatie getuigen!”

 1. Major Human Rights Report Affirms That Sexual Abuse by the Clergy is “Torture, Inhuman and Degrading Treatment”

  Misdaden tegen de menselijkheid.

  Geen verjaring.

 2. GISTEREN GEKEKEN NAAR BUITENHOF. SHARON GESTHUIZEN VAN DE SP GAF DAARIN AAN DAT ZIJ GEEN ENKELE TWIJFEL HEEFT AAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DEETMAN RAPPORTAGE. OMDAT DEETMAN DE OPDRACHT DESTIJDS HEEFT GEKREGEN VAN DE RKK ZAL ER BIJ DE SLACHTOFFERS ALTIJD ARGWAAN BLIJVEN!! DAAROM DES TE MOOIER DAT HET ER OP GAAT LIJKEN DAT ER NU EINDELIJK EEN ECHT ONAFHANKELIJK ONDERZOEK GAAT PLAATSVINDEN!!
  CHAPEAU VOOR DE SP

  WE BLIJVEN ER OP HAMEREN: EEN SLAGER KEURT NOOIT ZIJN EIGEN VLEES!!

 3. Eindelijk zijn bij een aantal politieke partijen de ogen open gegaan. Laat de top van de RKK maar onder ede horen. Alle vormen van misbruik (lichamelijk, psychisch en seksueel) kwamen met grote regelmaat voor en waren meer schering dan inslag!!
  Onder ede wordt aan God gezworen de waarheid te spreken. Dat zo’n middel nodig is om dat bij geestelijken voor elkaar te krijgen zegt mijns inziens genoeg!!
  Laat ze onder ede maar verklaren waarom er niets werd gedaan terwijl men op de hoogte was, waarom “foute” broeders overgeplaatst werden naar een andere instelling/parochie/land waar ze weer lekker hun gang konden gaan enz enz.

  Misschien wordt er dan eindelijk duidelijk dat er sprake is geweest van een netwerk binnen de RKK. Als je alleen naar Bleijerheide kijkt kan je bijna geen andere conclusie trekken. Negentien aangeklaagen (seksueel misbruik) op het aantal broeders dat daar in de onderzochte jaren werkzaam is geweest is zeker geen representatief aantal voor het procentuele aantal pedoseksuelen in de Nederlandse samenleving!! Een Duitse psycholoog heeft niet voor niets gezegd “Sie haben sich da gefunden”!!

  Dat er tijdens de parlementaire euquete eindelijk aandacht komt voor lichamelijk en psychisch geweld hoeft geen nadere toelichting. Immers die beiden waren vaak de voorboden van seksueel geweld. Maak het kind onderdanig door lichamelijk en psychisch geweld en men kon zijn gang gaan met het kind op seksueel gebied. Het kind was dan zo murw, onderdanig en bang dat het nog nauwelijks tegenstribbelde!!

  Ben blij dat er eindelijk een einde gaat komen aan de “we hebben het gezien, keken ernaar, maar deden niets cultuur”.

  Een onderzoek naar alle vormen van misbruik bij meisjes zal ook zeker het e.e.a. aan het licht gaan brengen. Met regelmaar komen daar immers ook al signalen bij MCU over binnen. Veel vrouwen kunnen daar niet over kunnen praten, (illegale) arbortussen, afstandsbaby’s enz enz. Complete familie geheimen en drama’s.

  Bert, jaren heb je hiervoor gevochten, niemand wilde naar je luisteren, je voerde een gevecht tegen wind molens!! Dat nu na het uitbrengen van de eindrapportage zelfs Deetman en het Klokk om zijn zegt genoeg of is niets zeggend!! Het is maar net hoe je er naar kijkt!!

Reacties zijn gesloten.