Laat de dader organisatie getuigen!

Enquête? Eerst zien dan geloven

De SP, PVV, groen Links en PvdA wil onderzoek naar breder misbruik /geweld / afstandsbaby’s / vrouwen in en rond het kerkplein. Zijn we bij af? Aan begin onthullingen seksueel misbruik 2010 stelden wij al deze eisen, welaan onze argumenten blijven overeind. Ons blog / site stond bol van de onthullingen die het Deetman onderzoek veronachtzaamde. Hulp en Recht (meldpunt SM nu) weigert tot op de dag van vandaag alle klachten over geweld. Belachelijk! 

Kan ook de rol van de heer Deetman onderzocht worden daar hij het geweld en aanverwante zaken NIET onderzocht heeft. Wim Eijk gaf toe ‘dat het geweld moeilijk te onderzoeken viel’ in de kamer. De katholieke draaideuren kunnen op volle toeren nu, de ellende in tehuizen waren ongekend gemeen, noem het van een superieure Christelijke kwaliteit en moraal. Dit is in vele studies, boeken, films en publicaties  aangetoond: ‘hoe de wil te breken van al deze kinderen’ was het belangrijkste opvoedkundig uitgangspunt om katholieke macht te consolideren. Nota bene Marit Monteiro die in de Cie Deetman plaatsnam schreef het boek Ex caritate, en de rol van nonnen die de wil breken als doel zagen. De rol van de nonnen gaat verder dan de tehuizen zoals wij in de kamer op aandrongen, kijk naar de vroedvrouwen doorgangshuizen waar talloze baby’s in een internationaal netwerk werden afgenomen en verdwenen met andere namen dan de moeder wilde.

Onderzoeken onder ede, en zonder canonieke flapdrollen regels, onderzoek het nu eens volledig en ook de rol van Deetman die persoonlijk door Mea Culpa vanaf het begin, keer op keer op deze lacune wees.

De rol van de overheid is nooit onderzocht voor 1980 dat mocht Steenhuizen doen en die vond het prima want de meeste gevallen van misbruik waar de overheid de kerk een handje hielp, was voor die tijd.

 

Hallo baby’s wakker worden, jullie worden alsnog gezien!!!!!

Nu even een dankwoord van Clemens Meuleman in een redeviering voor de KRO 1928/ 1929

De naam van de moeder is zoo zoet

Voor die hem hoopvol dragen moet

En ’t kindje. liefdevol verwacht

zuigt aan haar borst zijn levenskracht

Niet anders doet ’t onnozel wicht

Vor wie het eerste levenslicht

t Begin beduidt van eindloos leed

Omdat de menschen zijn zoo wreed

Als moeder is een schandnaam

En ’t arme wicht en moeder saam

Gesmaad, veracht door ’t leven gaan

Geknakt door ’t leed hun aangedaan

Och broeders, zusters help toch mee

En stilt met ons ’t onzegbre wee

Van deze moeders, zoo veracht

En wees toch in uw oordeel zacht

Ziet Jezus, die, begaan met het lot

Des zondares, door het volk bespot

In vollen vrede haar liet gaan

Slechts met een liefdevol vermaan

Och, volgt dit voorbeeld na

Zoo werft gij zelf gena