Stille censuur van liefdadige, katholieke belangen

“De opvattingen in de Kamer (over seks met minderjarigen) zijn ook erg veranderd”, leek PvdA-Tweede-Kamerlid Khadija Arib zich quasi terloops te laten ontvallen. Ze nam vorige week deel aan de hoorzitting over het misbruikrapport van de commissie Deetman. De soms rumoerige slachtoffers op de publieke tribune lieten haar ermee wegkomen. Want als het in de jaren tachtig aan de PvdA, VVD, D66 en een aantal andere partijen had gelegen was het wettelijk verbod op seks met kinderen helemaal opgeheven. Het is precies dat wat Arib terloops leek te willen neutraliseren. (einde quote Katholiek Nieuwsblad).

Jan Peeters van het katholiek nieuwsblad verwijst op een zeer valse manier naar mevrouw Arib van de PvdA die niet als een laffe verontschuldiging naar de veranderende opvatting verwees maar juist ‘de hand in eigen boezem durft te steken’, en het onderzoek compleet, ook naar de politiek en overheid toe, onderzocht diende te worden. Om mevrouw Arib op deze suggestieve manier in verband te brengen met ‘seksueel misbruik’ is hypocriet. Het nieuwsblad doet maar al te graag mee met de poppenkast want de zwarte piet moet links en rechts verdeeld worden en niet alleen naar die arme kerk.

Die arme kerk was dermate gehyperventileerd door de seksuele revolutie dat ze tussen de 10.000 en 20.000 keer kleine kinderen de broekjes uittrokken. In navolging van de Amerikaanse bisschoppen dat de oorzaak van het misbruik niet in het celibaat of de vele homoseksuele priesters in de kerk zoekt, maar te vinden is in de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig, is nauwelijks nog nieuws te noemen. Mixa, de conservatieve Duitse bisschop, die toegeven heeft dat hij als stadspriester kinderen had geslagen, deelt deze mening. Slaan, dat deden ze in het peace tijdperk?? Ook volgens Mixa ligt de oorzaak in the sixties! Yeah back to the sixties!

Het katholiek Nieuwsblad onder bezielde leiding van Jan Peeters pikt dit afgekloven idee op en gaat verder over de Hoorzitting; Daarvoor was het te duidelijk óók politiek theater met soms heel domme vragen: “Dus het kerkelijk recht schuift soms het strafrecht opzij?”, vroeg advocate en PVV-kamerlid Lilian Helder.

Is dit een domme vraag? Politiek theater, doe maar triomfantelijk, het Katholiek nieuwsblad mag ook eens populistisch doen, een kleine inhaalslag maken om de publieke opinie eigen te maken, door te roepen dat de vragen van de PVV natuurlijk dom zijn. Hoe dom, wie schoof IN  de Tweede kamer de rechtstaat opzij? Nieuwsblad, dat was jullie aanstaande heilige kardinaal Eijk. Wim! Broeder van Dam hadden net niet de canonieke boeken onder hun arm meegenomen om de Tweede kamer tegemoet te treden. 

Dezezelfde Wim Eijk verklaarde in de Tweede kamer waar wij bij zaten: “Er is de slachtoffers “iets vreselijks aangedaan”. Hij gaf toe dat er “onvoldoende is opgetreden” tegen daders en dat er “geen besef was van de gevolgen”.

Hoe volledig en met al zijn beperkte afstandelijkheid wilt de bisschop zijn? Wij hebben Cees van Dam, talloze mensen gewezen op het feit dat er nog steeds priesters actief zijn die beschuldigt worden van seksueel misbruik. Wij roepen dit al jaren, proberen door te dringen tot de bisschoppelijke paleizen in het land, zowel te Roermond als in Utrecht…silence is golden.(een sixty lied) Het is toch vreemd dat Mea Culpa opeens van de agenda verdween onder luid gejuich van andere slachtoffergroepen die alle credits kregen van Deetman. Alle thema’s, zoals de vrouwenproblematiek, de afstandsbaby’s, de Magdalena Manifestatie, het geweld, er niet over geld gesproken mocht worden,  het ‘wat is er aan de hand’ eindrapport‘ kan als een boemerang terug naar Deetman, wat was er aan de hand?? Openheid over de allianties die gesmeed zijn op de Lange Voorhout? Dat alles als een groep behandelt moet worden is ook typisch voorbeeld van machtsconcentratie en ‘hoe steek ik mijn kop in het polderzand’, het individu telt niet. De allianties die gesmeed zijn proberen een kritische slachtoffer / overlevers groep als Mea Culpa monddood te maken, door ze op ouderwetse katholieke wijze te excommuniceren. Dat dit gebeurt was te verwachten maar dat daar een deel van de media aan meedoet, is onbegrijpelijk. De stille censuur van commerciële, katholieke belangen.

Last but not least!!!

De emoties liepen ook op als prof. dr. Wim Wolters aan het woord kwam, voorzitter van het Platform voor Hulpverlening aan Misbruikslachtoffers. Hij zou slachtoffers hebben geschoffeerd door ervoor te waarschuwen zich te identificeren met hun slachtofferschap. (einde quote Katholiek Nieuwsblad bij monde van Jan Peeters)

Waarom is het zo moeilijk om door deze terechte uitspraak van Wolters heen te kijken? Juist omdat het waar is, wij hebben ons groen en geel geërgerd aan deze zelf identificatie die op sommige besprekingen de spuigaten uitliep. Wolters heeft zeer terecht deze kritiek geuit en als ‘slachtoffers’ daar niet tegen kunnen omdat zij alleen maar bewierookt dienen te worden, dan gaat men dezelfde weg uit als de kerk….een nieuw soort heilige verschijnt ten tonele, en de binnen stromende gelden gaan naar een klein deel van de liefdadige slachtoffers zelf.

http://www.youtube.com/watch?v=pyj2qL-bQ4E

 

One thought to “Stille censuur van liefdadige, katholieke belangen”

Reacties zijn gesloten.