Slachtoffercultus en andere pijnen

Traumapsycholoog Wim Wolters vertrekt als voorzitter van het Platform Hulpverlening aan slachtoffers van misbruik in de rk kerk. De positie van Wolters was onhoudbaar, sinds slachtofferkoepel KLOKK deze zomer het vertrouwen in de samenwerking met hem opzegde.
,,Een belangrijke barrière om verder te kunnen met elkaar is nu verdwenen”, zegt Guido Klabbers, voorzitter van Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK). Wolters had zich volgens KLOKK denigrerend uitgelaten over lotgenotengroepen en geen contact gezocht met de koepel. Cultus van slachtofferzorg

Bij zijn aantreden verklaarde Wolters dat slachtoffers soms hun identiteit ontlenen aan het slachtoffer-zijn. ,,Niemand is gebaat bij een cultus van slachtofferzorg.”Het bestuur van de nieuwe hulporganisatie staat onder leiding van Karla Peijs. KLOKK-voorzitter Klabbers heeft vertrouwen in de bereidheid van Peijs om ”heel serieus met deze klus aan de gang te gaan, op zo’n manier dat slachtoffers er iets aan hebben. Wolters noch het bestuur waren bereid, commentaar te geven op zijn vertrek.(einde quote)

Mea Culpa, heeft nooit het vertrouwen in Wolters opgezegd en dat had ons ziens ook niet moeten gebeuren. De expertise van Wolters staat buiten kijf, en zijn kritiek is gezond en terecht. Wij, Mea Culpa vinden het een schande dat een deskundige op het gebied van trauma verwerking een doelbewuste doodschop krijgt en hij de wedstrijd vroegtijdig kan verlaten. De machtsdrang van Klabbers moet zijn toontje van verheven slachtoffer eens achterwege laten, en wanneer er kritiek geleverd wordt, niet alle netwerken rond RKK misbruik in worden geschakeld om Wolters kalt zu stellen. Wolters heeft met zijn opmerking terecht een zenuw geraakt: het slachtofferschap dat zijn eigen pijn consumeert dan wel verheerlijkt, loopt vast hoe hij / zij zich ook laat roemen in de media.

Alles wat zich niet schikt naar de Klokk wordt geëxcommuniceerd, een oude katholieke identificatie met het verleden?

Vage teksten als ‘vertrouwen in de bereidheid’ zijn irritante luchtbespiegelingen want niemand kan beloven of voorspellen wanneer slachtoffers er iets aan hebben. De slachtoffer-adoratie werd gisteren op dit blog al besproken, kortom een kleingeestige, kleinburgerlijke aanval op Wolters. Stop de machtsdrang van Klokk, nu moeten zij Wolters hun excuses aanbieden, een beetje empathie aub!

 Mooie Woorden

Woensdag  heb ik met bewondering en verwondering het kamer debat gevolgd over een eventueel parlementair onderzoek /parlementaire enquête betreffende het seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK).

Bewust schrijf ik bewondering en verwondering en dat zal ik hieronder toelichten:

–        Bewondering en een dikke pluim voor PvdA,  de SP en last but not least voor Groen Links . De vertegenwoordigers van deze drie partijen lieten zich, ondanks diverse pogingen daartoe, geen rad voor de ogen draaien. Zij kwamen met duidelijke, heldere, gerichte vragen. Alle drie vonden zij dat niet de RKK de regie in handen moet hebben voor een vervolgonderzoek maar dat de politiek aan zet is.

–        Verwonderd heb ik mij over de PVV. Die trok ondanks allerlei mooie woorden onder meer gebezigd tijdens de hoorzitting haar keutel in!!. Nou had ik het over verwondering maar moet ik hier eigenlijk wel verwonderd over zijn. Immers de  gedoog partners van de PVV, VVD  en CDA,  deden er alles aan om te laten zien hoe groot hun sympathie, medeleven wel ging. Zij wisten zelfs te vertellen dat een parlementair onderzoek/parlementaire enquête niet goed zou zijn voor al die slachtoffers. De Telegraaf heeft onderzoek gedaan naar wel of geen parlementair onderzoek/enquete. De uitkomst was 65% voor en 33% tegen een parlementair onderzoek!!

Wat ik bij iedereen miste, behalve bij de vertegenwoordigers van PvdA, SP en Groen Links, is het nemen van verantwoordelijkheid door de overheid. Nog steeds hebben onze volk s vertegenwoordigers  “vertrouwen” in de afhandeling door de RKK.  De bewindslieden die zich allemaal zo goed kunnen inleven in de gevoelens van de slachtoffers moeten maar  eens een enquête  gaan houden onder al die 2000 slachtoffers die zich hebben gemeld bij de commissie Deetman. De uitkomst van zo’n enquête zal misschien voor die bewindslieden een verrassing zijn maar voor mij zeker niet. Al vanaf de eerste dag dat de commissie Deetman is ingesteld hebben de slachtoffers geschreeuwd om een onafhankelijk onderzoek (de slager kan nooit zijn eigen vlees keuren), met een uitbreiding van de onderzoeksopdracht naar lichamelijk en psychisch geweld. Aan deze schreeuw is geen gehoor gegeven!! En wel om reden dat volgens dhr. Deetman het onderzoek onpartijdig genoeg was en omdat uitbreiding naar lichamelijk en psychisch geweld niet tot de zoekopdracht, geformuleerd door de RKK, behoorde. Iedereen heeft alle vertrouwen in de RKK. En dat ondanks de ervaringen uit het verleden!! Een groot aantal politici hebben alle vertrouwen dat de RKK zijn verantwoording neemt en dat het wel goed gaat komen. Vertrouwen, ondanks het gegeven dat er veel tegenwerking is door RKK met betrekking tot meldingen en de afdoening ervan, er in veel gevallen nog steeds geen helderheid is met betrekking tot steunbewijzen. Ook het tegenwerken van slachtoffers die bij het Meldpunt een klacht hebben ingediend en daarnaast civielrechtelijk een procedure zijn begonnen of hebben aangegeven die voornemens zijn te gaan beginnen stemt uiteraard tot vertrouwen. Datzelfde geldt voor het gegeven dat leiders van de RKK mooie woorden bezigen maar die niet in daden willen of kunnen  omzetten.

Eigenlijk pleit men er voor wederom de regie in handen te laten houden door RKK!!!!!!

Hoe kan het zijn dat de PVV als een blad aan de boom omdraaide?? Terwijl ze er altijd zo voor zijn op te komen tegen misstanden?? Nou die 1000 tot 2000 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de RKK zijn voor de PVV blijkbaar niet zo interessant.  Het gaat namelijk om slachtoffers van de RKK en niet van de Islam!! Als het  om 100 of 200 misbruikslachtoffers van de Islam zou gaan dan waren de rapen gaar geweest!! Dat zou immers stemmen op kunnen leveren. Wilders op tv en twitterend dat het hem niets verwondert en dat hij het altijd al wel had verwacht!! Hij zou zeggen dat het te gek voor woorden is dat de religie onder wiens verantwoordelijkheid e.e.a. heeft plaatsgevonden de regie nog steeds in handen heeft en dat dergelijk gedrag niet is te tolereren. Ook zou hij direct pleiten voor een onafhankelijk onderzoek en het niet aan de goodwill van de organisatie overlaten die verantwoordelijk is voor datgene wat de  aangeklaagden is aangedaan!!

Wat het meest irriteert is dat de kerk er weer mee weg komt. Er komt voorlopig geen onafhankelijk onderzoek (geen meerderheid).  Verder dan een  vervolgonderzoek door de commissie Deetman, uiteraard onder regie van RKK, wil men niet gaan. Dit houdt in dat de slachtoffers opnieuw  een afhankelijk rol worden toebedeeld . Een rol die ze al eerder hebben “gespeeld” en die hun tot de dag van vandaag niet goed is bevallen!!

Maar er zijn toch verschillen tussen toen en nu:

De slachtoffers zijn nu geen kleine kinderen meer die in alles, eten, drinken, verzorging enz. enz., afhankelijk waren van hun verzorgers. Verzorgers die de regie stevig in handen hadden!! De slachtoffers zijn inmiddels volwassen geworden en van slachtoffers veranderd in overlevers. Overlevers die de regie niet nog een keer uit handen gaan geven maar gaan vechten voor genoegdoening en daarbij niet opnieuw afhankelijk willen zijn van RKK!!!

Daarom overlevers de volgende oproep:

Laat u horen en kom op voor u zelf en alle anderen !! Zorg ervoor dat bij de volgende hoorzitting, debat of wat dan ook, de vertegenwoordigers van de RKK niet als snorrende katers de zaal na afloop kunnen verlaten.  Hou vol en neem geen genoegen meer met  nee!!

Mea Culpa-media CB

Nog meer reacties naar aanleiding van het plenaire Tweede kamer debat!!!

Ik word steeds kwader, woedender.
Jouw site wordt vaak bezocht, zelfs door advokaten, ik weet dat
en ik zou graag willen dat o.a. een hoop RKK figuren en anderen
heel “pissig” worden, wanneer ze dit lezen.
Ik heb hiervandaan gisteren alles uit de 2e Kamer proberen te
volgen, was wel heel erg moeilijk, maar ik denk dat ik toch het
meeste heb meegekregen.
Het is voor mij nu ook duidelijk (sorry als dit teleurstellend klinkt),
dat de “voorlopige getuigenverhoren” binnen de procedure zullen
worden afgewezen / geweigerd.
En de toelichting van de rechter zal jou en ons “verbazen”.
Bereid je er maar vast op voor.
Nou, hier gaat ie dan:
 
Het is duidelijk, de parlementaire enquete komt er dus niet !!
DAT heb ik vanaf het begin al geroepen.
En dit komt vooral door het gluiperige CDA, dat is duidelijk.
De VVD doet daar dan nog eens een schepje bovenop.
En …. wat was het Deetman rapport toch subliem en geweldig !!
Deetman kreeg wel twintig vingers in zijn kont gestoken (dat
kregen de Fransiscanen broeders etc. etc. nog niet eens voor
elkaar). De politici hadden dus iets subliems gevonden (het Deetman-
rapport) om tijdens het debat te “gebruiken” en zich op een
slimme maar vieze manier achter te verschuilen en naar te
verwijzen en van alles en nog wat te roepen.
Op lastige, vervelende vragen, kwamen de ingestudeerde
antwoordjes op de proppen, steeds gebruik makend van de
bevindingen van ons aller Deetman.
Ook al hebben we zijn stem niet gehoord, Deetman was en is
voorlopig de dirigent van het geheel.
(ze kunnen nu niet meer om hem heen)
De (weliswaar van een ander geslacht) ballen gehakt, Opstelten,
(zet jij maar de zaak goed op stelten, jongen) en dan Madeleine,
die nog iedere keer zoekt welk zijstraatje ze nu weer in kan of
moet.
En “over de wijziging omtrent verjaring van het seksuele misbruik”:
Ik citeer Opstelten:  “Kan niet, onmogelijk etc. etc.  Er is geen gaatje,
kiertje of opening te vinden”
Toen ik dat hoorde, dacht ik: “Opstelten, had je over gaatjes, kiertjes,
openingen, niet eerst even kunnen informeren bij de Fransiscanen ?
want dat zijn de experts op dat gebied”.
In de show werd te pas en te onpas het Deetman-rapport gebruikt.
Het woord “Deetman” is meer gevallen dan het woord “slachtoffer”,
ofwel “lotgenoten”, zoals het nu schijnt te heten.
Ooh, ooh, en wat vinden ze het toch allemaal ERG voor die zielige
slachtoffers / lotgenoten, wat een leed en ellende !! Tranen !!
MAAR om te besluiten bisschoppen onder ede te horen en te laten
getuigen, dat gaat Opstelten en Madeleine en de meeste politici te
ver.
Stel je voor dat ze in het bankje moeten liegen en daarna voor
meineed gestraft dienen te worden, inplaats van gestraft te worden
voor hun smerige praktijken met jonge kinderen.
  
Het was tot dusver “de Rechtstaat en de Kerkstraat” maar nu maakt
de politiek zichzelf meer “De Zijstraat van de Kerkstraat”.
De bisschoppen, priesters, geestelijken en meer van dat soort, die
het kamer-debat gevolgd hebben, zullen zich beslist bijzonder hebben
vermaakt en zich rot gelachen hebben.
(als ze tenminste niet “lagen te rollen” met kleine jongetjes of meisjes).
Weet u het nog ………….. gaatjes, kiertjes, openingen ?
Ik was al tijdenlang KWAAD, maar nu word ik gewoon WOEDEND !!
Goed, het zou heel mooi zijn, waarschijnlijk komt er alsnog een
onderzoek naar geweld en de meisjes / vrouwen met de “afstands-
baby’s”.
Maar, ondanks de “mooie woordjes” van de politici, maakt men NU
eigenlijk misdadigers van ons, we zijn geen slachtoffers /
overlevers of lotgenoten meer !!
We zijn alleen maar heel erg vervelend en lastig. “Mea Culpa”
“Men” begrijpt het blijkbaar nog steeds niet !!!
Bij het uitkomen van de Lindenbergh-rapportage, met zijn leuke
categorien, toen heb ik ook al geroepen:
Haha, Lindenbergh heeft al “voor-gecategoriseerd” en zelf zijn reken-
sommetje gemaakt voor de RKK, want hij schreef dat het de Kerk in
totaal zo’n vijf miljoen euro zou gaan kosten, waarbij hij de onthutsende
opmerking maakte, dat de RKK daarvan NIET failliet zou gaan.
Heel grof, maar waar, eigenlijk ook een soort “Simonis uitspraak”.
Zouden we later ook weer Lindenbergh krijgen om categorie-indelingen
op te stellen voor de moeders met “de afstands-baby’s”
Voor 1 baby  5.000 euro …. maar wat nou als het een tweeling of een
drieling was …… en wat als er sprake was van een geboorte vanwege een
verkrachting(en) door een geestelijke ?
En moeten de vrouwen eveneens bewijs leveren ??
Littekens met handtekening laten zien ?
Lindenbergh, doe je best, en probeer de RKK vooral niet failliet te laten
gaan, maar probeer liever de slachtoffers met 5 eurocent per dag af te
laten kopen door de RKK.
Tenslotte, het nieuwe baantje voor Deetman is er al, dat is geregeld.
En anders kan hij altijd nog “commissaris” worden van het handeltje, met
een jaarlijkse vette bonus.
Sorry, ik schreef toch al dat ik kwaad was, maar nu woedend ben ?
Ben Jaspers

 

5 gedachten over “Slachtoffercultus en andere pijnen”

 1. Goh zeg, da’s ook “toevallig”, vers van de pers:

  Dit is “toevallig” vanmiddag op Crimesite geplaatst m.b.t. Joris Demmink:

  OM: Geen onderzoek tegen Joris Demmink
  Dossier – Kinderporno
  donderdag 02 februari 2012 16:40
  Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie stelt geen onderzoek in tegen Joris Demmink, de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar twee aangiften over seksueel misbruik, van jongemannen die zeggen in de jaren negentig door Demmink te zijn misbruikt. Volgens het Openbaar Ministerie is de betrouwbaarheid van deze aangiften niet voldoende.
  De eerste aangifte is van een Turkse jongen die in de jaren negentig door Demmink zou zijn misbruikt. Het OM twijfelt over de betrouwbaarheid van de aangifte. Volgens Justitie zijn de verklaring van de jongens inconsistent en te weinig gedetailleerd.
  Het OM schrijft: ‘Er is geen reden om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, mr. J. Demmink, na een aangifte van seksueel misbruik van een minderjarige in Turkije in de tweede helft van de jaren negentig.’ ‘De afgelegde aangiften zijn voorgelegd aan de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In een rapport van juni 2011 concludeert de LEBZ dat het verhaal van de aangever niet consistent is en op meerdere plaatsen te weinig details bevat. Volgens de LEBZ kan niet gesteld worden dat de aangifte betrouwbaar is.’
  De Rijksrecherche heeft wel verder onderzoek gedaan. In dit zogenoemde oriënterend feitenonderzoek zijn mogelijke reisbewegingen van de heer Demmink in de aangegeven periode in Turkije onderzocht. Dit onderzoek heeft op geen enkele wijze een bevestiging opgeleverd dat de heer Demmink in de betreffende periode in Turkije zou zijn geweest.
  De Rijksrecherche heeft ook Demmink zelf gehoord en verder een aantal onbekende andere getuigen. Er is ook onderzoek gedaan naar dienstreizen en paspoorten in de betreffende periode.
  In 2003 moesten NOS-Journaal, Panorama en de Gaykrant beweringen over Demmink in rectificeren in verband met vemeend seksueel misbruik door Demmink van minderjarigen, onder andere in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen.
  Lees eerdere berichten:
  OM: ‘Onderzoek Demmink loopt nog’
  OM ‘onmachtig’ in Demmink-onderzoek
  Video Demmink-aangevers op internet
  Demmink: ‘Het recht moet zijn loop hebben’

 2. Het is allemaal te gek voor woorden wat hier allemaal gebeurt.
  Dhr. Moraal beweerde dat álle aangiftes behandeld worden, die geen verjaring betreffen. Welnu, dat heb ik op 24 dec. en 30 dec. 2011 geprobeerd, respectievelijk in Maastricht en in Sittard. Werd domweg geweigerd en in Sittard belde chef Anjo Tijdink met een O.v.J. en die officier van justitie VERBOOD Tijdink zelfs om mijn aangifte op te nemen!!!
  Moraal mag trouwens wel eens uitleggen aan alle slachtoffers waarom hij zijn collega Joris Demmink niet aanpakt, tegen wie naar verluid al sinds 1993 aantijgingen wegen (seksueel) misbruik en verkrachtingen bestaan, die zelfs al tot enkele aangiftes hebben geleid. Wat is dit voor een perverse hoerenkast bij het OM??? Het lijkt wel één grote orgie van smeerlappen onder elkaar bij het OM. Volgend jaar zijn 20 jaren voorbij sinds die eerste aantijgingen tegen Demmink, iets met “verjaring” te maken misschien???
  Dan gaan we nog even verder, op 11 jan. 2012 heb ik mr. G.A.M. Stevens, de voorzitter van de Klachtencommissie zowel telefonisch als via mail op de hoogte gesteld van de misstanden c.q. de janboel in het al dan niet verstrekken van steunbewijs/dadermatches. In mijn casus deelde ik hem mede, betrof dit “toevallig” 2 KNR-gerelateerde daders, waarvan er 1 nog leeft, namelijk pastoor Jan Schafraad van de Koepelkerk te Maastricht. Die gaat nog gewoon zijn gang meldde ik Stevens. Toen Bert Smeets dhr. Stevens daarover aansprak tijdens de openbare hoorzitting op 18 jan. 2012, zei Stevens nog nooit van Schafraad te hebben gehoord.
  Ondanks dat ik Stevens op het hart drukte dat deze praktijken onrecht betekenen voor álle slachtoffers die hiervan onwetend de dupe zijn, is hij gewoon overgegaan tot de orde van de dag, d.w.z. met “klachten afhandelen” met tussendoor een weekje vakantie. NOOIT meer wat van gehoord…
  Dat betekent dus dat er sinds 02 jan. 2012 waarschijnlijk wederom een aantal daders en hun misdaden niet gematched worden, zonder dat ook maar iemand dat weet. Laat staan de gedupeerde slachtoffers die vol vertrouwen hun dossiers aan het Meldpunt hebben overgedragen…
  Hiervan zijn mevr. Arib (PVDA), dhr. v/d Steur (VVD) en dhr. Dibi (GroenLinks) ook door mij op de hoogte gebracht, ook van de weigering door de politie en het verbod zelfs van een O.v.J.
  Opstelten knijpt echter een oogje dicht en laat de Overheid en met name het OM liever buiten schot omdat hij gewoon wéét dat er veel stront naar boven komt uit die vreselijke overheidsbeerput.Vriendje van Joris soms???
  Hij vergeet echter dat ook HIJ een volksvertegenwoordiger is die gewoon door ONS betaald wordt en ook voor ONS dient op te komen.
  Anders opzouten, als je je plicht niet wil doen Ivo, want dat is je PLICHT namelijk!!!

 3. Dank je Bert.
  Ik vond het bericht over Wolters vertrek zojuist op rorate en gaf, niet helemaal niet toevallig mijn reacties vers van de lever. (misschien moet ik die dus straks wel even veranderen als ik wat afgekoeld ben of) maar ik ben hier ongelooflijk woedend over!!

  En daarmee dat ges… er van “slachtoffergroepen” als vertegenwoordigers ook.
  Het is aantoonbare flauwe kul, er zijn al jaren allerlei groepen en netwerken bezig. En dit is de bloody limit in het maar aanrotzooien met onze belangen.

  Dank je het doet me goed hier nu je reactie op het stoppen van Wolters te lezen, voordat ik even een boom wat schever ga zetten en maar ’s even een sneeuwballengevecht nu ga winnen.
  Man wat ben ik kwaad.
  Weet je zeker dat je vannacht niet even asiel aanvraagt in Amsterdam?
  We hebben hier een een prachtig bos voor dit soort aangelegenheden 😉
  Bedankt jong !

  1. Crispina, je kunt die boom zo scheef zetten als je wilt, maar dat sneeuwballen-
   gevecht zul je nooit en te nimmer winnen.
   En als je wilt weten hoe het met mijn sneeuwballen is, dan moet je hier maar een keertje komen kijken.
   Ik heb al heel vaak geprobeerd sneeuwballen te maken, maar waar ik zit, smelten deze ballen als sneeuw voor de zon.
   Crispina, je hebt overigens ALTIJD van die lekkere “interressante driedubbele master- opmerkingen op dit blog, kun je niet beter je tijd gaan besteden aan het maken van kruiswoord-raadseltjes of “doordenkertjes” ??
   Bedankt jong !!

Reacties zijn gesloten.