Breekijzer

kangeroe 2Australië heeft officieel een openbaar onderzoek geopend naar het seksueel misbruik van kinderen die in religieuze of openbare instellingen en verenigingen werden geplaatst. Dat gebeurt na een reeks schandalen waarbij katholieke priesters zijn betrokken.

De onderzoekscommissie gaat luisteren naar 5.000 mogelijke slachtoffers in weeshuizen, scholen, kerken, parochies, sportverenigingen, crèches, overheidsagentschappen, ngo’s of jeugdinstellingen. Ze gaat ook de antwoorden onderzoeken van de instellingen die verdacht worden van misbruik.De Australische premier Julia Gillard had in november de komst van zo’n commissie aangekondigd. Vandaag waarschuwde ze dat Australië “onaangename waarheden” zal moeten trotseren. “We hebben als natie gefaald in onze taak tegenover de kinderen. We moeten middelen leren kennen om onze kinderen in de toekomst te beschermen”, zei ze
.
(MCU) Tijdens rondetafel afgelopen Donderdag Tweede kamer sprak mevrouw Toorenburg van het CDA over het ‘breekijzer’ dat niet meer voorhanden was. Als woordvoerder MCU heb ik geantwoord dat er maar 1 breekijzer is: het OM! Alle sepots vanaf 1945 boven tafel. Het zal even pijnlijk worden als de “onaangename waarheden” in Down Under…alleen hier in Hollandia durft men niet zo diep te gaan!down under