Canonieke zwarte rook cirkels

VATICAN-POPE-EUCHARIST-EPIPHANYKies voor deze il papa, slapend werd de kerk rijk met hemelse zaken, nu betaalt kardinaal Roger Mahony en een voormalige priester samen 9,9 miljoen dollar aan vier slachtoffers van seksueel misbruik.

In Nederland is het seksueel misbruik vanaf 1945 onderzocht in opdracht van de kerk. Wederom komt Deetman voor de tweede maal in een kort tijdsbestek met een vage rapportage, én deze keer wordt het geweld mee genomen na aandringen MCU bij hoorzittingen Tweede kamer.

De 10.000 tot 20.000 geschatte misbruik slachtoffers zijn ongekend maar ook onbekend, uiteindelijk een misdaad tegen de menselijkheid. De vrouwen hebben helemaal geen naam of gezicht en worden achter een maagdelijke sluier van schuld en boete geduwd.

Mea Culpa heeft vanaf het begin fel geageerd tegen uitsluiting van duizenden mensen die fysiek geweld en psychisch lijden aan den lijven hebben ondervonden in katholieke instellingen. De reden het beperken van de imago schade, zoals aartsbisschop Wim Eijck in de Telegraaf van 17 December 2011 verklaart:

‘We hebben er wel over gepraat of we dat ook in het onderzoek van Deetman moesten meenemen, maar we hebben ons beperkt tot het seksuele misbruik. Dat is al schokkend genoeg gebleken’.

Isolatie, opsluiting, vernederingen, de afbraak van de eigen persoonlijkheid als doel om je te onderwerpen aan deze machtsorde / hiërarchie hoefde het verband tussen macht / geweld en seksualiteit niet aangetoond te worden. Het causale verband naar de achtergrond, en een incidenteel ‘lekkend dak’ analyse, naar de aparte gevallen van rotte appels, naar de voorgrond. De mand kan zo verschoond blijven van aantijgingen tegen RKK instellingen dit probleem nooit te kunnen / willen oplossen, noch voor, noch na het Deetman rapport. Het spaart de kerk aan miljoenen schadeclaims als er geen grondig, volledig onderzoek komt.

Veelzeggend is de Heer Deetman in zijn voorwoord:

“Elk verhaal is schrijnend. Achter elk verhaal staat een slachtoffer”

Wij zouden daar graag aan toevoegen: “naast elk slachtoffer staat een dader, uit de katholieke kerk”.

citaat Low battery

One thought to “Canonieke zwarte rook cirkels”

  1. Mr. Martin de Witte ziet wellicht mogelijkheden om een gezamenlijk plan te maken. Hij vertegenwoordigt een mannelijk slachtoffer inzake geweld en compensatie door de rkk. In Maastricht kreeg MCU geen voorlopig getuigenverhoor gehonoreerd. Dat kan elders wel ’s anders uitpakken. Bovendien liggen de zaken nu anders door Deetman II en in het kader van de gelijkstelling en de wetgeving omtrent anti discriminatie zijn voldoende argumenten te vinden.

Reacties zijn gesloten.