Class Action

Gent kerk lichtPLEIDOOIEN OP 21 MEI 2013
.
Betreft: CLASS ACTION (CA)
.
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Wij komen terug op de in rand vermelde zaak.
Op dinsdag 21.05.2013 om 09.00h zullen de pleidooien plaatsvinden in de burgerlijke zaak tegen de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen, en de Hogere Oversten wegens jarenlang kerkelijk wanbeleid.
.
De zitting zal doorgaan in zaal 3.1. (in de verste toren) van het Gerechtsgebouw, gelegen in de Opgeëistenlaan 401 A te 9000 GENT.
Niettegenstaande uw aanwezigheid procedureel niet noodzakelijk is, hopen wij toch dat elk van u deze zitting persoonlijk komt bijwonen.
Uw aanwezigheid ter zitting zou voor de groep slachtoffers onder elkaar een morele steun zijn, en is ook belangrijk voor de perceptie van de rechter.
Wij wensen u er evenwel van in te lichten dat wellicht heel wat pers aanwezig zal zijn ter zitting, zodat wij uw anonimiteit niet kunnen garanderen.
Aangezien de rol van de media in deze niet te onderschatten is, vinden wij het belangrijk dat er ook afdoende (en correcte) berichtgeving komt.
Mocht u in die optiek contacten hebben met een of andere mensenrechtenorganisatie (genre Amnesty International), dan zou het volgens ons  een goed idee zijn dat u dergelijke organisatie zou inlichten van de datum, de plaats en het uur van de zitting.
.
Advocatenassociatie Van Steenbrugge, Van Acker & Mussche