Collaborative Story-telling

Er bereiken ons steeds meer berichten over collaborative story telling die door toedoen Mea Culpa site, het Engelen dossier zouden bijdragen aan het na-schrijven, navertellen van verhalen die te maken hebben met seksueel misbruik en de daartoe behorende drift van het geweld. Deze berichten komen van meldpunt functionarissen die er belang bij hebben de Engelen jongens, het Bleijerheide dossier zoveel mogelijk in diskrediet te brengen. De term werd in dit verband als eerste gebruikt door prof. van Koppen die in opdracht van pastoor Schafraad een onderzoek deed naar verhalen over seksueel misbruik. 70% is verzonnen en 30% is misschien waar, zo redeneert men rond wetenschappelijke kringen. Daarbij zouden wij ons vergissen in de identiteit van broeder Eymard, Dino door ons kinderen genoemd, later pastoor Jan S. en toen weer ‘Schafraad is de naam‘  (Schafraad bedoelde eigenlijk: let goed op het waren anderen, ik niet, zij wel!). Van Koppen leek de Dino / Eymard / Schafraad persoonsverwisseling onwaarschijnlijk, noch een argument. Wij wezen meldpunt RKK erop dat de klachten zelf verdeeld over jaren bij MCU waren binnengekomen. Het Engelen dossier is pas na maanden gepubliceerd in 2010, men mag mijn mailbox komen fact-checken hoe onafhankelijk de verhalen zijn binnen gekomen, los van elkaar en sommige hebben al bij Deetman (met zijn handtekening eronder 25-05-2011) kond gedaan van seksueel misbruik door pastoor Schafraad. Wij zijn na het Deetman rapport pas kwaad geworden omdat er niets in Deetmans onderzoek was terug te vinden. Toen zijn drie klachten (januari 2012) de deur uitgegaan uit solidariteit en niet om elkaar wat na wauwelen. Sterker nog, er worden zaken gesuggereerd (men sloot op dezelfde manier af?? in het ‘engelen dossier’), zegt helemaal niets, wordt hiermee iets aangetoond, nergens komt men met feiten, iemand roept iets en het meldpunt RKK heeft het genoteerd: ‘ah een engelen jongen uit Bleijerheide’, collaborative storytelling, ongegrond verklaard!

Hoe tegenstrijdig dat Deetman / Lindenbergh / Bandell commissies een procedure opstelt, steunbewijzen als hulp aanbiedt om te verzamelen (die dan wel enig verband met elkaar moeten hebben), van de andere kant rucksichlos worden afgewezen omdat ze op elkaar lijken??? Zeker wanneer het de lastige, dwarse ‘engelen jongens’ betreft, een vorm van collaborative story telling door de andere partijen die elkaar zelf in grote hilariteit nakletsen, moeten wij worden terecht gewezen.

Dan worden nog een paar feiten over het hoofd gezien. Mea Culpa was in 2010 de enige organisatie in Nederland die met daad en woord opkwam voor duizenden slachtoffers. Wij hadden nooit twee zwartboeken kunnen samenstellen als er niet zoveel mensen waren geweest die ons geschreven hadden. Niemand komt met het argument dat ook deze mensen aan collaborative story-telling doen. Veel dossiers zijn door ons gepubliceerd omdat alles toen in het teken stond van de doofpot onthullingen, vandaar de twee zwartboeken ‘de Kerkstaat 2.0 en het Hulp en Recht rapport‘, maar ook Dossier Weert, dossier Overbunde en vele op zichzelf staande verhalen over St Joep in Heel, missie verhalen, misbruik door nonnen, priesterkinderen, grote gezinnen (17 kinderen), afstandsbaby’s, Luminal gebruik (dat wij in Heel vermoeden en bevestigd werd door OM), de Huisvriend, (over die pastoor in Vaals als huisvriend nooit een reactie), klerikalisme (dat aan de basis lag van machtige, bevoorrechte mensen die onwillig bleken om de verschrikkingen uit het Ryan en Murphy rapport in Ierland aan te pakken), de Huicheldomsvaart, Priesters meld U, wij begonnen met oproepen te plaatsen op verzoek van slachtoffers, pastoor Ron, kinderrechten = mensenrechten, in godsnaam waar hebben wij niet over geschreven?

Waar men bang voor is of in ieder geval een hekel aan heeft zijn de eigenzinnige commentaren, meningen, prikkelende foto collages van Peter, columns van Willem, San, Rik, ondergetekende met eigen visies die niet stroken met zichzelf tot autoriteit uitgeroepen geestelijken / ingehuurde deskundigen, en volgelingen van Deetman.

Men is niet zo blij met de mening van Mea Culpa en zeker het ongelofelijke doodvonnis van alle vonnissen bij het meldpunt RKK: uiteindelijk ligt de beslissing bij de bisschoppen ( hoe onafhankelijk) en die beslist of er een gegrond verklaring komt of niet. De canonieke terreur en macht blijft gehandhaafd vandaar onze aandacht nog eenmaal richten op de opmerkelijke uitspraak van pastoor Schafraad: ‘bisschop Wiertz gebruik uw macht‘???? Collaborative story-telling is oorspronkelijk een Christelijk fenomeen.