Collaborative Story-telling

Er bereiken ons steeds meer berichten over collaborative story telling die door toedoen Mea Culpa site, het Engelen dossier zouden bijdragen aan het na-schrijven, navertellen van verhalen die te maken hebben met seksueel misbruik en de daartoe behorende drift van het geweld. Deze berichten komen van meldpunt functionarissen die er belang bij hebben de Engelen jongens, het Bleijerheide dossier zoveel mogelijk in diskrediet te brengen. De term werd in dit verband als eerste gebruikt door prof. van Koppen die in opdracht van pastoor Schafraad een onderzoek deed naar verhalen over seksueel misbruik. 70% is verzonnen en 30% is misschien waar, zo redeneert men rond wetenschappelijke kringen. Daarbij zouden wij ons vergissen in de identiteit van broeder Eymard, Dino door ons kinderen genoemd, later pastoor Jan S. en toen weer ‘Schafraad is de naam‘  (Schafraad bedoelde eigenlijk: let goed op het waren anderen, ik niet, zij wel!). Van Koppen leek de Dino / Eymard / Schafraad persoonsverwisseling onwaarschijnlijk, noch een argument. Wij wezen meldpunt RKK erop dat de klachten zelf verdeeld over jaren bij MCU waren binnengekomen. Het Engelen dossier is pas na maanden gepubliceerd in 2010, men mag mijn mailbox komen fact-checken hoe onafhankelijk de verhalen zijn binnen gekomen, los van elkaar en sommige hebben al bij Deetman (met zijn handtekening eronder 25-05-2011) kond gedaan van seksueel misbruik door pastoor Schafraad. Wij zijn na het Deetman rapport pas kwaad geworden omdat er niets in Deetmans onderzoek was terug te vinden. Toen zijn drie klachten (januari 2012) de deur uitgegaan uit solidariteit en niet om elkaar wat na wauwelen. Sterker nog, er worden zaken gesuggereerd (men sloot op dezelfde manier af?? in het ‘engelen dossier’), zegt helemaal niets, wordt hiermee iets aangetoond, nergens komt men met feiten, iemand roept iets en het meldpunt RKK heeft het genoteerd: ‘ah een engelen jongen uit Bleijerheide’, collaborative storytelling, ongegrond verklaard!

Hoe tegenstrijdig dat Deetman / Lindenbergh / Bandell commissies een procedure opstelt, steunbewijzen als hulp aanbiedt om te verzamelen (die dan wel enig verband met elkaar moeten hebben), van de andere kant rucksichlos worden afgewezen omdat ze op elkaar lijken??? Zeker wanneer het de lastige, dwarse ‘engelen jongens’ betreft, een vorm van collaborative story telling door de andere partijen die elkaar zelf in grote hilariteit nakletsen, moeten wij worden terecht gewezen.

Dan worden nog een paar feiten over het hoofd gezien. Mea Culpa was in 2010 de enige organisatie in Nederland die met daad en woord opkwam voor duizenden slachtoffers. Wij hadden nooit twee zwartboeken kunnen samenstellen als er niet zoveel mensen waren geweest die ons geschreven hadden. Niemand komt met het argument dat ook deze mensen aan collaborative story-telling doen. Veel dossiers zijn door ons gepubliceerd omdat alles toen in het teken stond van de doofpot onthullingen, vandaar de twee zwartboeken ‘de Kerkstaat 2.0 en het Hulp en Recht rapport‘, maar ook Dossier Weert, dossier Overbunde en vele op zichzelf staande verhalen over St Joep in Heel, missie verhalen, misbruik door nonnen, priesterkinderen, grote gezinnen (17 kinderen), afstandsbaby’s, Luminal gebruik (dat wij in Heel vermoeden en bevestigd werd door OM), de Huisvriend, (over die pastoor in Vaals als huisvriend nooit een reactie), klerikalisme (dat aan de basis lag van machtige, bevoorrechte mensen die onwillig bleken om de verschrikkingen uit het Ryan en Murphy rapport in Ierland aan te pakken), de Huicheldomsvaart, Priesters meld U, wij begonnen met oproepen te plaatsen op verzoek van slachtoffers, pastoor Ron, kinderrechten = mensenrechten, in godsnaam waar hebben wij niet over geschreven?

Waar men bang voor is of in ieder geval een hekel aan heeft zijn de eigenzinnige commentaren, meningen, prikkelende foto collages van Peter, columns van Willem, San, Rik, ondergetekende met eigen visies die niet stroken met zichzelf tot autoriteit uitgeroepen geestelijken / ingehuurde deskundigen, en volgelingen van Deetman.

Men is niet zo blij met de mening van Mea Culpa en zeker het ongelofelijke doodvonnis van alle vonnissen bij het meldpunt RKK: uiteindelijk ligt de beslissing bij de bisschoppen ( hoe onafhankelijk) en die beslist of er een gegrond verklaring komt of niet. De canonieke terreur en macht blijft gehandhaafd vandaar onze aandacht nog eenmaal richten op de opmerkelijke uitspraak van pastoor Schafraad: ‘bisschop Wiertz gebruik uw macht‘???? Collaborative story-telling is oorspronkelijk een Christelijk fenomeen.


10 gedachten over “Collaborative Story-telling”

 1. Hoe groot acht je de waarschijnlijkheid dat Stevens zo gek als een deur is ? *

  Hoewel ik niks tegen de kroegbazen van een zuipkeet heb….uh, tja…

  Hoe waarschijnlijk lijkt het je dat zo’n Stevens (en zijn club-maatjes ) zijn naam en voorgaand werk (internationaal) het raam uitgooit tbv. zo’n Schafraad? *

  * tip in geval van ook maar enige twijfel: is er ook maar iets op tegen om nog eens na te denken of je wellicht ergens een blind vlekkie hebt zitten?
  Dat kan tenslotte zelfs bij slachtoffers voorkomen.

  Waar we mee bezig zijn, Bert, is te belangrijk voor jouw ongetwijfeld prachtige blauwe ogen, c.q. de mijne.

 2. O enne uh dat laat natuurlijk onverminderd het respect waar je inderdaad zeer terecht om vraagt voor het werk wat je/jullie deed/deden, laat ook daar geen misverstand over zijn!

 3. Vergis je niet, Bert.
  Hoewel het een zeker een zeer spontane reacties was, was noch is daar -ondanks de grijns, niets funny’s aan en al zeker geen polonaise, en zeker niet tov. de 3 personen en hun gezinnen/families die het betrof zoals je hebt kunnen lezen vanaf het eerste moment dat er hier sprake van dat rapport was.

  Integendeel!

  Maar wat mij zeker ook volstrekt onduidelijk is is wat wie dan ook in vredesnaam geacht wordt op te schieten met voortdurend verwijzingen naar -zonder duidelijkheid te geven over antwoorden erop – naar een niet ter beschikking staand rapport of zelfs maar een bericht van betrokkenen over hoe het gesprek met die Cie. Stevens voor hen is geweest.

  Laat staan berichtgeving over “meldpuntfunctionarissen” die “zouden”.
  Wanneer er stront aan de knikker is doe dan vooral je mond open!!
  Dat is in ons aller belang.
  Niet akkoord gaan met het gooien van argumenten mbt. handelen van mensen en de consequenties daarvan zonder hierover duidelijkheid te geven ook, vind ik.

  Op geen moment heb ik tav. die club van Stevens ook nog maar één steekhoudend argument gelezen. Wél een overdaad aan klachten waarvan de gronden onduidelijk c.q. in ieder geval niet voor mij niet verifieerbaar zijn.

  Wat ik niet alleen onheus vind tov die – en dan ook nog eens niet met name genoemde fuctionarissen – (en knap stompzinnig omgaan met eigen geloofwaardigheid ) maar ik vind dat ook volstrekt tegenstrijdig met belangen van slachtoffers van dat historisch misbruik en onze actuele situaties/positie

  Net zo zeer als ik mijn mond open doe en niet accepteer wat Schafraad cs. uitvreet tav. onze gedeelde belangen, dus ook tav. jou (Mea Culpa), noch Schafraad cs. , of Koppen maar ook jij niet, krijgt van mij het recht op die manier ongericht om te gaan met een belangrijke voorziening als het werk van die Cie. Stevens.

  Zie dat dan maar als me net effe teveel door mijn strot geduwde paranoid geweld in collabarative story telling!

  1. Dan heb je niet goed gelezen dat in het Koppen rapport privacy gegevens staan die wij respecteren. De rechter heeft dit deels erkend, en daar houden wij rekening mee. Waar we geen rekening mee houden is het achterhouden van strafbare feiten, en die hebben volgens hetzelfde rapport plaatsgevonden. Nu, daar doen wij onze mond voor open om de commissie en Stevens even bij de les te houden. Zij weten niet goed hoe dit verder af te handelen dan het zoveel mogelijk uit de publiciteit te houden. Feit is echter dat al een uitspraak (waar tegen beroep is aangetekend) en ook hier gelden privacy regels en het gegeven dat wij afwachten wat de uitspraak ditmaal is van Stevens commissie. Dus hoe graag je ook wilt verifiëren we zijn beperkt in het openbaar maken van gegevens. Je hoeft me natuurlijk niet op mijn blauwe ogen te geloven maar vast staat dat pastoortje belangrijke informatie achterhoudt, en dat kan natuurlijk niet in een gesloten zitting worden weggefrommeld.

  1. Wat een slappe reactie Crispina, een vluchtpoging om niet te zien dat zestig verhalen van de ‘Engelen jongens’ van tafel wordt geveegd zonder verder onderzoek. Een rapport (van Koppen) dat kritiek heeft op de gang van zaken bij aanmeldingen politie die niet genoeg doorvragen. Van Koppen vraagt überhaupt niet door, sterker nog hij heeft de betreffende personen niet eens gezien. Dan worden andere delen uit het rapport niet door meldpunt RKK commissie gelezen zoals het Rutten rapport. De polonaise kan ingezet worden door alle vrijblijvende vingers op te steken, oh wat zijn we ‘funny’. Heeft de commissie RKK, van Koppen, meneer pastoor onderzocht hoeveel mensen een klacht hebben ingediend van de zestig, hoeveel mensen van deze zestig zich bij Deetman hebben gemeld? Nee, dat is slechts 1/3 deel, de reden als jullie dan even willen doorvragen, de meeste zagen niets in het Deetman onderzoek, willen geen geld, en willen Bleijerheide zo snel mogelijk vergeten. Helaas blijf ik doorgaan tot de waarheid gehoord is. Duidelijk meneer pastoor!

 4. O enne uh, iemand die Wilson’s verhaal graag wil gebruiken, (zelfde geldt voor commissie voorzitter Justice Murray St Clair op dag 1 bij de North Battleford hearings
  http://www.livestream.com/trc_cvr/video?clipId=pla_758f19db-d4f6-4993-b57d-e81dc61b1740 )

  maar daarbij gehinderd wordt door het Engels, die zou natuurlijk zijn of haar mond open kunnen doen, wellicht valt dat met een paar mensen dan wel op te lossen,
  collabarative story telling vraagt nu eenmaal altijd om aanpassingen.

 5. Aangezien collaborative komt van collaboreren, samenwerken met een doel een tip

  Misschien is ’t wel de moeite ‘ns na te denken over dat woord:
  collaborative story telling

  wat dat eigenlijk is en wat het betekent? Dus ook wat het betekent wanneer iemand(en) dat als beschuldiging/aanklacht tegen je/jullie gebruikt
  c.q. wat je daar eigenlijk mee te maken hebt en/of wenst te hebben.

  Waarom zou je niet vasthouden aan je eigen verhaal?
  Je hoeft je toch niet te laten dwingen door Schafraad’s behoeften of van wie dan ook tot collaboratie?

  Desmond Tutu’s lintje glimt vast nog en vandaag was er weer een van de zittingen van de Waarheid en Verzoeningscommissie Canada.
  Bij de opening ervan had Commissielid Marie Wilson een goed verhaal over wat die TRC eigenlijk is en hoe dat past binnen het hele proces in een samenleving.

  Wie geinteresseerd is in collaborative story telling en dat verhaal
  wellicht kan gebruiken kan het vinden op
  http://www.livestream.com/trc_cvr/video?clipId=pla_ed34be45-25e0-449a-b5ed-846a6c827c7a

  (15.38 tot ongeveer 35.10)

  1. Nee, we laten ons door niemand dwingen maar dit van Koppen rapport is in opdracht van deze pastoor opgesteld, en ingediend bij meldpunt RKK en gaat wel degelijk tegen ons gebruikt worden zoals ik beschrijf in artikelen van de laatste tijd, dit rapport gaat ingezet worden tegen de mensen die een klacht hebben ingediend tegen pastoor Jan. Hij komt dus alleen op voor zichzelf, weet meer en laat al die anderen die een klacht tegen de al overleden broeders voeren, laat hij keihard vallen en helpt hun niet zoals een waar Christen zou betamen. Integendeel hij is al langer bezig zelf en anderen voor radio en TV te verklaren dat ze nooit iets gezien, gemerkt hebben terwijl wij het tegendeel kunnen aantonen. Dan, Crispina zijn er geluiden dat ze bij het meldpunt alle levende beklaagden ongegrond zullen verklaren. We hebben zelf een melding van bisschop Gijsen maar daar wordt bij voorbaat gezegd dat het geen zin heeft een klacht in te dienen! Dit hebben wij zwart op wit. Klasse justitie? Ja, mijter justitie maar geloof me, we laten het hierbij niet zitten.

 6. Is professor Van Koppen een briljante geleerde of zit er een steekje aan hem los? Als ’s mans theorie over collaborative story telling klopt geldt deze niet uitsluitend voor de Engelen – jongens, maar is deze ook van toepassing op de jodenvervolging, oorlogsmisdaden, massamoorden in Rusland en China en alle andere barbarij. Klopt de leer van Van Koppen, dan moet de wereldgeschiedenis worden herschreven. In dat geval maak ik een diepe buiging voor Van Koppen. Merkwaardig dat niemand in wetenschapsland Van Koppens verhaal onderuithaalt. De wereld zou op zijn kop staan als Van Koppen zijn theorie had losgelaten op de jodenvervolging. En terecht. Waarom blijft het zo oorverdovend stil in wetenschapsland?

Reacties zijn gesloten.