Commissaris Pijp

pijp sherlockIn het recentelijk Cie archiefonderzoek Handelwijze OM bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms katholieke kerk door van Boven (oud-algemeen rijksarchievaris) en Koster (voormalig vice-president strafkamer Hoge raad) zijn een paar opmerkelijke conclusies met een, moreel niet te accepteren, beslissing namelijk:

Het was niet mogelijk om onderzoek te doen naar het optreden van de politie in zaken waarin aangiftes van seksueel misbruik het OM niet hebben bereikt. Evenals de commissie-Samson hebben wij moeten constateren dat de politiearchieven voor een dergelijk onderzoek onvoldoende toegankelijk zijn.

(MCU) Het is onbegrijpelijk dat een archief onderzoek op wezenlijke onderdelen wordt ontwricht. Het is alsof je een huis dat vol water staat alleen het dak bekijkt en de kelder, de vloer ontziet. Verder staat in het onderzoek:

Dat die er in een nóg eerdere periode wel geweest zijn, moet niet worden uitgesloten gezien een verhaal dat ik gedurende mijn onderzoek van diverse kanten, steeds in ongeveer dezelfde bewoordingen, heb vernomen. Een verhaal, waarin de laatste Procureur-Generaal die in Den Bosch is benoemd, door de waarnemer tot dan toe, wordt geconfronteerd met een kastje waarin zedenzaken tegen RK geestelijken zouden liggen. Hij bekijkt die zaken die uit de jaren 50 en 60 stammen en merkt op dat daar nu, het is 1997, niets meer mee valt te doen en geeft opdracht ze weer op te bergen. Dat is gebeurd en ik heb vastgesteld dat die dossiers later op grond van de Wet politiegegevens vernietigd zijn. Kennelijk leefde de Hoofdofficier te Maastricht nog in deze sferen, toen hij in 1981 tegen een officier (die de derde zaak die uit de gesprekken naar voren kwam op haar bord kreeg) zei: “Geef maar hier, deze zaken doet de kerk zelf af”.

Het feit dat de betreffende OvJ de zaak kreeg geeft overigens aan dat er geen omleidingsroute was.’

pijp in bad(MCU) Snelle conclusie op een baan waar te hard wordt gereden, kijkt de OvJ de andere kant uit, dus de man wordt volledig vertrouwd terwijl hij de pijp aan Maarten geeft, commissaris Pijp gaat in bad zitten en blaast stoom af.

(rapport) Aan de hand van de casuïstiek hebben wij kunnen constateren dat tussen het OM en de kerkelijke leiding een goed overleg bestond wanneer een geestelijke verdacht werd van seksueel misbruik van minderjarigen. De Kerk had er belang bij dat de zaak zoveel mogelijk buiten de publiciteit werd gehouden vanwege mogelijke reputatieschade voor de Kerk. Het OM wilde daaraan vaak wel tegemoet komen en vroeg op zijn beurt van de Kerk maatregelen te nemen om recidive te voorkomen….Het OM heeft de kerk niet aangesproken op haar stilzwijgen, schrijft het rapport…dus zoals ik al in 2010 tegen Fenke Halsema riep…’ze kunnen gewoon hun gang gaan’.