Commissie de Winter

Jacques doopbelofte blog

Vervolgonderzoek geweld in de jeugdzorg van start 

Vandaag start de commissie die onderzoek gaat doen naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945, als vervolg op het in mei gepresenteerde vooronderzoek. Dat blijkt uit de brief die het kabinet op maandag 7 november 2016 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de commissie betreft een lange periode, van 1945 tot heden. Drie hoofdvragen staan centraal: 1. Wat is er precies gebeurd vanaf 1945 tot op heden? 2. Hoe kon dit gebeuren? En 3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad  op hun latere leven? De commissie zal over twee jaar rapporteren .

Voor het onderzoek naar de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog  zal  vooral gebruik gemaakt worden  van archieven, interviews, documenten- en literatuur. Voor de latere decennia zal de commissie informatie verzamelen door middel van surveys en meldingen die via  het meldpunt binnenkomen.

Meldpunt                                                                                                                                             

Tot nu toe ontving de commissie ruim 400 meldingen per brief en per mail.  Het beeld dat de commissie op basis van deze meldingen heeft gekregen van de aard van de meldingen is aangrijpend. Er is vaak sprake geweest van ernstig en langdurig geweld jegens deze kwetsbare groep kinderen.

Met de instelling van de commissie wordt ook een telefonisch meldpunt geopend voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Ook mensen die er op andere wijze bij betrokken zijn geweest, kunnen vanaf dinsdag 8 november bellen. Het meldpunt biedt deze slachtoffers een luisterend oor. Tegelijkertijd verwacht de commissie patronen te ontdekken in de verhalen die weer gebruikt kunnen worden voor het wetenschappelijk onderzoek.

Het meldpunt is op werkdagen open van 10.00 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer 0883717500.

Meer informatie is te vinden op de website van de commissie: www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

Nadere informatie: Toon van Wijk, woordvoerder commissie geweld in de jeugdzorg, 0627003401