RKK Meldpunt…smeltpunt

Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets
Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets

Herzieningsverzoeken kunnen niet meer worden ingediend na zes maanden zijn verlopen nadat het laatste advies is uitgebracht. Bericht aan allen en in het bijzonder de ‘engelen jongens’ waarvan nog menige zaak loopt. Dus…herzieningen kunnen tot uiterlijk zes maanden na de laatste uitspraak worden ingediend; dit zal tot 1 juni 2017 zijn.