Zwarte Pieten Missie paters anno 2016

oom dagobertEen jonge Afrikaan diende in 2014 een klacht in bij de sociale inspectie. Volgens zijn verklaring hadden de Gentse paters Augustijnen hem onder het voorwendsel van een priesteropleiding naar België gehaald, maar moest hij tijdens zijn verblijf in het klooster kosteloos het gebouw onderhouden en allerlei klusjes opknappen. Ook tijdens cateringactiviteiten van de vzw Thagaste, in de gebouwen van het klooster, moest hij helpen.

De klacht leidde eind 2014 tot huiszoekingen bij de paters in Gent en op hun hoofdzetel in Leuven, op verdenking van sociale fraude en uitbuiting. Twee jaar later is het onderzoek afgerond. Het arbeidsauditoraat van Gent wil de paters vervolgen voor mensenhandel, zwartwerk en schriftvervalsing. Concreet gaat het om de vzw Paters Augustijnen, de vzw Thagaste Trefpunt Augustijnen, overste van de kloosterorde pater Paul De Wit en twee andere kloosterlingen.

Valse documenten

Volgens het arbeidsauditoraat stelden de paters tussen 2008 en 2014 voor minstens 19 jonge mannen uit Benin, Togo, Ivoorkust en Vietnam valse documenten op. Die moesten aantonen dat ze al lid waren van de congregatie en dat ze in hun eigen land al een opleiding van twee jaar als kloosterling hadden gevolgd. Zo verkregen ze een visum… lang verblijf.

Voor ze een priesteropleiding konden volgen, moesten ze Nederlands leren. Intussen werden ze volgens het gerecht met ‘een strak werkschema’ in het klooster voor kost en inwoon tewerkgesteld. Ze moesten ook toestemming vragen om buiten te komen. Dat was allemaal niet zoals ze het zich hadden voorgesteld.

Maar niet alle Afrikanen zien zich blijkbaar als slachtoffer. Sommigen zouden effectief hun opleiding hebben afgemaakt en hier intussen als ‘bedienaar van de eredienst’ aan de slag zijn. Volgens het gerecht gaat het om een minderheid. Wie zijn opleiding niet afmaakte, zou het klooster hebben moeten verlaten en in een precaire situatie terechtgekomen zijn. Enkelen zijn als slachtoffer van mensenhandel erkend.

Het arbeidsauditoraat slaagde er ook in om enkele slachtoffers te identificeren die al naar Afrika waren teruggekeerd. Zij zouden tegen de paters een belastende schriftelijke verklaring hebben afgelegd.

Ze verdienen er, zoals altijd, geld mee. De arme broeders franciscanen te Bleijerheide verhoogden hun rekening gestaag, je kreeg er ook wat voor…tucht, discipline en trotse ouders! Allen van het blanke ras.Koor