Commissie geweld Jeugdzorg

Gisteren in Utrecht gesprek gehad met commissie geweld in de jeugdzorg met Prof. dr. Micha de Winter, Christian Ruppert, Ilse Cijsouw.

Wij, Mea Culpa United, willen graag meehelpen / meewerken om mensen te bewegen zich bij commissie de Winter te melden indien ze negatieve, pijnlijke ervaringen hebben.

Via oral history kunnen mensen hun verhaal vertellen waar anderen van kunnen leren, begrijpen waarom we dingen doen zoals we ze doen. De commissie de Winter kan zo in kaart brengen wat de gevolgen zijn van geweld, c.q. de verdringing / verharding in onze hersens. Wij weten dat veel mensen het moeilijk vinden om hun verhaal te vertellen doch hebben alle vertrouwen in deze commissie.

Het wetenschappelijk onderzoek breidt zich overigens uit naar jeugdpsychiatrie / geweld tegen asielzoekers / blinden en doven. Jeugdzorg krijgt haar plek in Nederland al duurt het lang maar deze commissie wil een einde maken aan algehele apathie / verwaarlozing / geweld tegen kinderen.

Mensen kunnen melding doen via telefonisch meldpunt (088-3717500, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur), door te mailen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of via de websitewww.commissiegeweldjeugdzorg.nl.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl

De commissie heeft in de periode van juli 2015 tot mei 2016 een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om onderzoek in te stellen naar (fysiek en psychisch) geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Het vooronderzoek bestond uit verschillende deelstudies. Er is onderzoek gedaan naar de vraag hoe veranderingen in cultuur en samenleving de omgang met uithuisgeplaatste minderjarigen hebben beïnvloed, naar de beschikbaarheid en kwaliteit van archieven, hoe de juridische kaders met betrekking tot geweld in de opvoeding zich hebben ontwikkeld, en hoe de problematiek van geweld in de jeugdzorg in vergelijkbare landen is opgepakt.

Daarnaast zijn deelstudies uitgevoerd over verschillende sectoren van de jeugdzorg: de residentiële zorg, de justitiële zorg, de pleegzorg en de zorg voor minderjarigen met een licht verstandelijke beperking. In deze deelstudies is onder meer aandacht besteed aan signalen van geweld en de aard van dat geweld, aan de kwaliteit van opleidingen en aan de ontwikkeling van het toezicht. Tevens zijn methodologische deelstudies verricht naar de mogelijkheden van prevalentieonderzoek en naar de bruikbaarheid van oral history. Ook heeft de commissie literatuuronderzoek laten uitvoeren naar de latere gevolgen van vroegkinderlijk geweld. Ten slotte heeft de commissie ter illustratie een aantal levensverhalen laten optekenen van slachtoffers die in hun jeugd met de betreffende problematiek te maken hebben gehad.